PSIHOPĀTIJA

(gr. psyche dvēsele + pathos ciešanas, slimība)

INFANTILISMS

(infantilismus; lat. infantilis bērnišķīgs)

UZMĀCĪBAS

obsesijas (obsessio)

REAKTĪVAIS STĀVOKLIS

reaktīvā psihoze, psihogēnā psihoze

PSIHIATRIJA

(gr. psyche dvēsele + iatreia ārstēšana)

SOMATOGENĀS PSIHOZES

(gr. sōma, sōmatos ķermenis + lat. genos izcelsme)

IMPULSĪVIE STĀVOKĻI

(lat. impulsus grūdiens; ierosme)

MARASMS

(marasmus; gr. marasmos izdzīšana; izsīkums, panīkums)

IMBECILITĀTE

(imbecillitas; lat. imbecillus vājš, nevarīgs)

ILŪZIJAS

(illusio; fr. illusion maldi, ari ilūzija ( lat. illusio maldi)

MĀNIJA

(gr. mania ārprāts; kaisle), maniakālais sindroms

MANIAKĀLI DEPRESĪVĀ PSIHOZE

(psychosis maniacodepressiva; gr. mania ārprāts; kaisle, lat. depressus nomākts; gr. psyche dvēsele),

JATROGĒNIJA

(iatrogenia; gr. iatros ārsts + gennan radīt, veidot),

PROGRESĪVĀ PARALIZĒ

(paralysis progressiva)

KATATONIJA

(catatonia; gr. katateinein sasprindzināt, savilkt)

INVOLŪCIJAS PSIHOZES

(lat. involutio ietīšana), presenilās psihozes

RITUĀLI

(lat. ritualis uz rituālu attiecīgs < rifus reliģiskā paraža, ceremonija; arī rituāls)

Depresijas visvairāk skartās valstis - ASV un Francija

Jaunākie Pasaules veselības organizācijas pētījuma dati liecina, ka depresija ir pataoloģija, kura visvairāk ir izplatīta tieši bagātajās valstīs.

Atklās rekonstruēto Strenču psihoneiroloģisko slimnīcu

Trešdien, 1.jūnijā Veselības ministrijas valsts sekretārs Rinalds Muciņš dosies uz Strenčiem, lai piedalītos Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas informatīvajā dienā, kuras laikā tiks prezentētas rekonstruētās telpas un jaunuzceltā Psihiatrijas rehabilitācijas ēka.

Stress ir neatņemama dzīves sastāvdaļa

Kā definēt stresu? Kādas ir tā biežākās izpausmes?