AORTA

AORTA

(aorta)

SIRDS MAZSPĒJA

sirds vājums, sirds insuficience (insufficientia cordis)
ASINIS

ASINIS

asins

SIRDSKAITE

(vitium cordis)

AGRANULOCITOZE

(agranulocytosis; gr. a nolieguma priedēklis + lat. granulum graudiņš + gr. kytos šūna)

SIRDS DEKOMPENSĀCIJA

(decompensatio cordis; lat. de priedēklis, kas nozīmē atdalīšanu, pazemināšanu, + compensatio atsvēršana, atlīdzināšana)

ARTERĪTS

(arteritis; gr. artēria artērija)

PERIKARDĪTS

(pericarditis; gr. peri apkārt + kardia sirds)

ARTERIOSKLEROZE

artēriju skleroze (arteriosclerosis; gr. artēria artērija + sklēros ciets)
ARTĒRIJAS

ARTĒRIJAS

(arteriae)
ARTERIĀLAIS VADS

ARTERIĀLAIS VADS

(duetus arteriosus), Вotalla vads

NEIROZE

sirds,
SIRDS

SIRDS

(cor)

MIOKARDĪTS

(myocarditis; gr. mys, myos muskulis +- kardia sirds)

ALKALOZE

(arābu al kali nātrija karbonātu saturoši augu pelni; sārms)

POLICITĒMIJA

(polycythaemia; gr. poly daudz + kytos šūna + haima asinis)

STENOKARDIJA

(stenocardia; gr. stenos šaurs + kardia sirds)