TRAHOMA

(trachoma; gr. trachoma < trachys nelīdzens, grubuļains)

DIPLOPIJA

(diplopia; gr. diploos divkāršs + opsis redze)

ASARU MAISIŅA IEKAISUMS

(dacryocystitis)

ASARU DZIEDZERA IEKAISUMS

(dacryoadenitis)

ASAROŠANA

(dacryorrhoea)

HEMIANOPSIJA

(hemianopsia; gr. hēmi pus + an nolieguma priedēklis + opsis redze) -

HEMERALOPIJA

(hemeralopia; gr. hēmera diena + alaos akls + opsis redze),

RADZENES EROZIJA

(erosio corneae)
KERATĪTS

KERATĪTS

(keratitis; gr. keras, keratos rags)

TĪKLENES DZELTENĀ PLANKUMA VECUMDISTROFIJA

(dystrophia maculae luteae senilis)

TĪKLENES ATSLĀŅOŠANĀS

(ablatio retinae)

SIMPĀTISKĀ OFTALMIJA

(ophthalmia sympathica; gr. sympathēs tāds, kas jūt līdzi, + ophthalmos acs)

TUVREDZĪBA

(myopia)
ACS

ACS

(oculus)

OFTALMOLOĢIJA

(gr. ophthalmos acs + logos mācība)

OFTALMOSKOPIJA

(gr. ophthalmos acs + skopein skatīties)

BLEFARĪTS

(blepharitis; gr. blepharon plakstiņš)

ENOFTALMS

(enophthalmus; gr. en iekšā + ophthalmos acs)
KRUSAS GRAUDS

KRUSAS GRAUDS

(chalazion)
KATARAKTA

KATARAKTA

(Cataracta; gr. Katarrhaktes ūdenskritums) -.

FOTOFOBIJA

(photophobia; gr. phōs, phōtos gaisma + phobos bailes)

ASTIGMATISMS

acs (astigmatismus; gr. a nolieguma priedēklis + stigmē punkts),