medicine.lv skaitļos

Lietotāji online124
Aktīvie uzņēmumi12796
Nozares raksti1633
Ekspertu atbildes21477
Turpinās vakcīnu pret Covid-19 izstrādes process: Galvenie fakti : Latvijas veselības portāls | medicīnas uzņēmumi | medicine.lv

Turpinās vakcīnu pret Covid-19 izstrādes process: Galvenie fakti

Imunizācijas valsts padome un Zāļu valsts aģentūra, pieaugot sabiedrības un profesionāļu diskusijām publiskā telpā, sniedz aktuālu un pierādījumos balstītu informāciju par vakcīnu pret koronavīrusa SARS CoV-2 izraisītu infekcijas slimību Covid-19 izstrādi.  

Pašlaik Eiropas Savienībā nav apstiprināta jeb reģistrēta neviena vakcīna, kas pasargātu no saslimšanas ar Covid-19. Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) cieši sadarbojas ar vakcīnu izstrādātājiem, lai pēc iespējas ātrāk nodrošinātu efektīvu un drošu vakcīnu pieejamību. 

Kāpēc steidzami ir nepieciešamas vakcīnas pret Covid-19?

Vakcīnu pret Covid-19 mērķis ir aizsargāt cilvēkus no slimības, kuru izraisa jaunais koronavīruss SARS-CoV-2, veicinot organisma imūnreakciju.

Pašreizējā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 pandēmija ir pasaules mēroga krīze ar postošu ietekmi uz cilvēka veselību, sociāliem procesiem un ekonomiku. Covid-19 var izraisīt smagu slimību un pat nāvi visu vecumu cilvēkiem, tostarp tiem, kuriem nav citu slimību. Turklāt šobrīd ir maz zināmas ilgtermiņa sekas cilvēka veselībai.

Banner 280x280

Drošas un efektīvas vakcīnas pret Covid-19 ir nepieciešamas, lai aizsargātu no saslimšanas ar koronavīrusa Covid-19 slimību ikvienu cilvēku, īpaši medicīnas darbiniekus un neaizsargātākās iedzīvotāju grupas – proti, vecāka gadagājuma cilvēkus un cilvēkus ar hroniskām slimībām.

Kādas darbības un metodes šobrīd tiek izmantotas, lai izstrādātu un apstiprinātu vakcīnas pret Covid-19?

Šobrīd Covid-19 vakcīnu izstrāde ir balstīta uz dažādām cilvēku vakcīnu ražošanas tehnoloģijām. Daļa no tām ir labi zināmas tehnoloģijas, daļa - jaunas, tādas kā peptīdu vai nukleīnskābes tehnoloģijas. Zināmākas tehnoloģijas ir balstītas uz dzīvu vīrusu,  kas nevar izraisīt saslimšanu. Piemēram, vakcīnās, kas pasargā no masaliņām, bakām, izmanto šo tehnoloģiju. Inaktivēts miris vīrus, kas izraisa spēcīgu antivielu reakciju, tiek plaši pielietots gripas vakcīnas ražošanai. Izstrādes stadijā ir arī dažādas vakcīnu tehnoloģijas, jo šobrīd nav zināms, kuras sekmīgi apliecinās efektivitāti un drošumu klīnisko pētījumu ietvaros. Tāpat atsevišķas vakcīnas var būt nepiemērotas noteiktām iedzīvotāju grupām, piemēram, imūnsupresētiem pacientiem vai vecāka gadagājuma cilvēkiem.

Vakcīnas pret Covid-19 tiek izstrādātas, ievērojot tādas pašas stingras prasības kvalitātei, drošumam un efektivitātei, kā jebkurām citām zālēm.

Vakcīnu attīstības cikla vispārējie posmi

- Sākotnējās izpētes posms
- Pirms klīniskā izpēte, kuras ietvaros vakcīnas efektivitāte un drošība tiek pārbaudīta uz dzīvniekiem
- Klīniskā izpēte
- Regulatorā vērtēšana un apstiprināšana (jeb reģistrēšana)
- Pēc reģistrācijas uzraudzība, kuras ietvaros tiek uzraudzīta zāļu blakusparādības un efektivitāte ilgtermiņā visā sabiedrībā un visiem pacientiem, kas lieto vakcīnu.   

Klīniskā izpēte sastāv no trim posmiem jeb fāzēm. I fāzē vakcīnu saņem pavisam neliels cilvēku skaits. II fāzē klīniskā izpēte tiek paplašināta, un vakcīnu saņem cilvēki ar noteiktām iezīmēm (piemēram, vecumu un veselības stāvokli), kas ir līdzīgas tiem cilvēkiem, kuriem jaunā vakcīna ir paredzēta. III fāzē vakcīnu ievada desmitiem tūkstošu cilvēku, kā arī pārbauda tās efektivitāti un turpina uzraudzīt drošumu jau daudz plašākā mērā. Pēdējais klīnisko pētījumu posms ir IV fāze, un daudzām vakcīnām IV fāzē pētījumi turpinās pēc tam, kad vakcīna ir apstiprināta. Tas nozīmē, ka tāpat kā visām zālēm, arī vakcīnu pret Covid-19 efektivitāti sākotnēji pārbauda laboratorijā, tai skaitā vispirms uz dzīvniekiem, bet tikai pēc tam klīniskos pētījumos piedalās brīvprātīgie cilvēki.

Parastā situācijā šie posmi tiek veikti secīgi viens pēc otra, lai samazinātu iespēju, ka neperspektīvs produkts tiek attīstīts visās fāzēs. Lai paātrinātu Covid-19 vakcīnu izstrādi, daļa no posmiem tiek veikti paralēli. Kopumā tiek izmantotas gan jau zināmas un vakcīnu izstrādē lietotas metodes, gan inovatīvas metodes, ko ļauj mūsdienu zināšanas un tehnoloģiju attīstība, kā arī iepriekš jau vairāk kā 10 gadus pētītais par SARS un MERS koronavīrusu potenciālajām vakcīnām. Šie ilgstošie pētījumi iepriekš arī kalpo kā fundaments ātrākai vakcīnu kandidātu izstrādei šīs pandēmijas kontekstā.

Kas ir paātrinātā zāļu reģistrācijas vērtēšana? Un vai tā šobrīd tiek pielietota, lai vērtētu vakcīnas pret Covid-19?

Paātrinātā vērtēšana ir viens no Eiropas Zāļu aģentūras rīkiem, kas noteikts normatīvos aktos, lai paātrinātu daudzsološu zāļu, to vidū arī vakcīnu, vērtēšanu sabiedrības veselības ārkārtas situācijās. 

Parastos apstākļos visi dati par zāļu efektivitāti, drošumu un kvalitāti, kā arī visi nepieciešamie dokumenti zāļu reģistrācijai uzņēmumam, kas vēlas zāles reģistrēt, jāiesniedz viena oficiāla pieteikuma veidā pirms vērtēšanas uzsākšanas. Savukārt paātrinātās vērtēšanas (Rolling review) gadījumā Eiropas Zāļu aģentūra izvērtē datus no tajā brīdī vēl notiekošiem pētījumiem, tiklīdz šie dati kļūst pieejami, un pieņem lēmumu, kad pieejamie dati ir pietiekami, lai uzņēmums zāļu reģistrēšanai iesniegtu oficiālu pieteikumu. Izvērtējot datus, kolīdz tie kļūst pieejami, Eiropas Zāļu aģentūra var ātrāk pieņemt lēmumu par to, vai var veikt attiecīgo zāļu reģistrāciju. Tas nozīme, ka paātrinātā reģistrēšanas procedūra var tikt pabeigta aptuveni 70 dienu laikā, salīdzinot ar parasto reģistrēšanas veikšanas praksi, kas notiek 210 dienas. Taču reģistrācijas prasības nekādā mērā netiek atvieglotas Covid-19 vakcīnu reģistrācijai, laika ietaupījums ir balstīts uz pierādījumu vērtēšanu, tiklīdz pētījumi tiek noslēgti un nekavējoties iesniegti pārbaudei Eiropas Zāļu aģentūrā.

Šobrīd Eiropas Zāļu aģentūrā ir iesniegti divi pieteikumi vakcīnas pret Covid-19 apstiprināšanai Eiropas Savienībā. Šie pieteikumi tiek vērtēti paātrinātā reģistrēšanas procedūrā, ņemot vērā koronavīrusa izraisītas infekcijas slimības Covid-19 straujo izplatību.

Tāpat jāmin, ka Eiropas Zāļu aģentūra arī jau ir sniegusi farmācijas uzņēmumiem vairākus desmitus zinātnisko padomu (konsultāciju) par vakcīnu izstrādi, lai palīdzētu  izstrādāt piemērotāko zāļu klīniskās izpētes plānu.

Vai jau ir zināms, ka vakcīnas pret Covid-19 ir efektīvas un drošas? Kad tas būs zināms?

Eiropas Zāļu aģentūra ir sākusi vērtēt pirmos pieejamos datus par vakcīnām pret Covid-19, kas iegūti klīniskos pētījumos. Šobrīd vēl nav iespējams izdarīt secinājums par šo vakcīnu drošumu un efektivitāti, jo virkne pierādījumu vēl nav iesniegti Eiropas Zāļu aģentūrā. Paātrinātā vērtēšana tiks turpināta, saņemot jaunākos pētījumu rezultātus par katru no izpētes fāzēm.

Kā minēts, Eiropas Zāļu aģentūra veiks šo vakcīnu vērtēšanu atbilstoši tādiem pašiem kvalitātes, drošuma un efektivitātes standartiem, kā citām zālēm, jo netiks veiktas nekādas atkāpes no šīm pamatprasībām. Lai gan pagaidām nav iespējams paredzēt precīzu kopējo vērtēšanas ilgumu, tomēr šim procesam vajadzētu būt īsākam nekā parastajai vērtēšanai, pateicoties laika ietaupījumam, ko sniedz paātrinātā vērtēšana, taču saglabājot stingru pierādījumu bāzi līdzvērtīgā līmenī kā pirms pandēmijas situācijā.

Patlaban, lai izstrādātu vakcīnas pret Covid-19, tiek veikti plaši klīniskie pētījumi, kuros katra atsevišķa vakcīnas kandidāta izpētē iesaistīti vairāki desmiti tūkstoši cilvēku.   Šo pētījumu rezultāti būs pieejami tuvāko mēnešu laikā. Tiek prognozēts, ka ātrākais laiks, kad Eiropas Zāļu aģentūra saņems klīnisko pētījumu datus pirmajām vakcīnām pret Covid-19, varētu būt 2020. gada beigas.  To rezultāti sniegs informāciju par vakcīnas efektivitāti cilvēku aizsardzībā pret Covid-19, vakcīnas drošumu un kvalitāti (piemēram, par tās sastāvdaļām un ražošanas veidu). Minētie dati tiks izvērtēti vēlākos paātrinātas vērtēšanas posmos.

Jānorāda, ka kopumā klīniskā izpētē šobrīd ir vēl vairāki desmiti potenciālu vakcīnu pret Covid-19. Informācija par visiem klīniskajiem pētījumiem ir pieejama Eiropas klīnisko pētījumu reģistrā

Vienlaikus tiek pielikti visi pūliņi, lai arī pēc vakcīnu reģistrēšanas tiktu rūpīgi un pastiprināti uzraudzīta šo vakcīnu efektivitāte un drošums un visi dati tiktu apkopoti un analizēti.

Kura iestāde var reģistrēt vakcīnas un nodrošināt to pieejamību Latvijas iedzīvotājiem?

Jāņem vērā, ka zāļu reģistrācija un iepirkšana ir divi neatkarīgi procesi. Visas jaunās bioloģiskās zāles, tajā skaitā vakcīnas, Eiropas Savienībā reģistrē Eiropas Zāļu aģentūra un to reģistrācija ir spēkā uzreiz visā Eiropas Savienībā. Savukārt Covid-19 vakcīnu iepirkumus dalībvalstīm koordinē Eiropas Komisija, un Latvijā par iepirkumiem atbildīgā iestāde ir Nacionālais veselības dienests. Arī laikā, kad vakcīnas vēl tiek reģistrētas, tiek domāts par to, kā vakcīnas varēs iepirkt, lai iepirkumu procedūru dēļ neaizkavētos reģistrēto vakcīnu piegāde un vakcīnas būtu pieejamas vienlaikus vienlīdzīgos apjomos visās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Lai nodrošinātu nepieciešamo vakcīnu daudzumu, uzņēmumi, kuri ir iesnieguši pieteikumus vakcīnu pret Covid-19 reģistrēšanai, jau arī ir sākuši pielāgot savas ražošanas iespējas, lai varētu nodrošināt šīs vakcīnas pietiekamā daudzumā.

Kur būs pieejama papildu informācija?

Aicinām izmantot tikai oficiālus un pierādījumos balstītus informācijas avotus par vakcīnu pret Covid-19 izstrādi, kā  Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietni, kurā regulāri tiek papildināta informācija.

Zāļu valsts aģentūra sniegs iedzīvotājiem Latvijā papildu informāciju latviešu valodā, tiklīdz tā būs pieejama. Veselības aprūpes speciālisti arī saņems pierādījumos balstītu informāciju.

Jautājumu gadījumā par savu slimību ārstēšanu pacientiem iesakām vērsties pie sava ārsta.

Kādēļ vakcīnas ir nepieciešamas?

Vakcīnas aizsargā cilvēkus no nopietnām un dzīvībai bīstamām infekcijas slimībām. Piemēram, no gripas, difterijas, stingumkrampjiem, garā klepus, masalām, meningokoka infekcijas, invazīvā pneimokoka infekcijas un poliomielīta.

Katru gadu vakcinācija palīdz 2,7 miljoniem cilvēku visā pasaulē nesaslimt ar masalām, vienam miljonam – nesaslimt ar garo klepu un diviem miljoniem bērnu – negūt stingumkrampjus.

Pirms dažiem desmitiem gadu daudzi cilvēki nomira no slimībām, kuras tagad var novērst ar vakcināciju. Cilvēki biežāk cieta arī no šo slimību izraisītajām komplikācijām, piemēram, no akluma, ko izraisa masalas. Savukārt bērni, kuru mātes grūtniecības laikā slimoja ar masaliņām, dzima ar dzirdes traucējumiem (zudumu), kataraktu vai vēlāk saskārās ar apgrūtinātu mācīšanās procesu. Poliomielīts bija galvenais nāves, paralīzes un neatgriezeniskas invaliditātes cēlonis Eiropā un citos reģionos.

Vakcinācija palīdz novērst slimības izplatīšanos sabiedrībā. Ja liela daļa iedzīvotāju ir vakcinēti, infekcijas slimības nevar viegli izplatīties. To dēvē par kolektīvo imunitāti. Vakcinācija var novērst slimības vai ievērojami samazināt jaunu inficēšanās gadījumu skaitu.

Pateicoties vakcinācijai, bakas tagad ir izskaustas visā pasaulē, poliomielīta pārnese ir beigusies pasaules lielākajā daļā, tostarp Eiropā.

Vakcinācija ir labākais veids, kā iegūt imunitāti pret slimībām, salīdzinājumā ar imunitāti, kas iegūta, saslimstot ar šo slimību. Vakcinācija neļauj cilvēkiem iegūt slimības simptomus, kas var būt smagi. Atšķirībā no citām zālēm, vakcīnas ir vienīgās, kas nevis ārstē saslimšanu, bet samazina iespējas saslimt ar noteiktām infekciju slimībām. 

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

=

* Lūdzu aizpildi summu vārdiski latviešu valodā ar visām garumzīmēm!

SIA "Latvijas Tālrunis" aicina interneta lietotājus - portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro iepriekšminētos noteikumus, viņa komentārs var tikt izdzēsts un SIA "Latvijas Tālrunis" ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.

Uzņēmumi, saistīti ar raksta tematiku nozarē "Profilakse / vakcinācija":

Uzņēmumi nozarē "Profilakse / vakcinācija"

Dzelzceļa veselības centrs, SIA

Dzelzceļa veselības centrs, SIA

SIA "Dzelzceļa veselības centrs", kas ir daļa no Veselības centru apvienība (VCA)  piedāvā primāros un sekundāros medicīnas pakalpojumus pašā Rīgas centrā. Mūsu augsti kvalificētie ārsti un medicīnas personāls sniedz plaša profila ambulatoros pakalpojumus iedzīvotājiem savas dzīves vai darba vietas tuvumā, nodrošina pakalpojumus pilnā veselības aprūpes ciklā — no veselīga dzīvesveida uzturēšanas iespējām līdz diagnostikai un ārstēšanai. Pie mums ir pieejama:

Diagnostika - mamogrāfija, rentgens, ultrasonogrāfija,

Ārstniecība- ģimenes ārsti, ārsti speciālisti,

Profilakse-veselības pārbaudes - Obligātā veselības pārbaude, Šoferu un ieroču komisija, Check up programmas, vakcinācija,

 Rehabilitācija - rehabilitācijas unfizikālās medicīnas ārsti, fizioterapeiti, masieri, fizikālo procedūru kabinets.

Ar vairāk nekā 300 tūkstošiem pacientu pierakstu gadā elektroniskā pakalpojumu sistēma epoliklinika.lv kļuvusi par īpaši nozīmīgu posmu klientu apkalpošanas kultūrā VCA. 

Ārstniecības iestādes kods: 0100-54114

Nedēļas tēma

Šislera sāļi – tavai veselībai

Šislera sāļi – tavai veselībai

Grāmatas “Šislera sāļi” autori ir austrieši Tomass Feihtingers un Zuzana Nīdane-Feihtingere, mūsdienās ievērojamākie Šislera bioķīmijas eksperti, kas turpina V. Šislera darbu. Ar autoriem sarunājās grāmatas tulkotāja Laura Tidriķe.

Aktuālie piedāvājumi

Bioptron gaisma cīņā pret novecošanos

Bioptron gaisma cīņā pret novecošanos

Ādas izskatu ietekmē mūsu dzīvesveids, ēšanas paradumi, veselības stāvoklis, kaitīgie ieradumi, ģenētika un daudzi citi faktori. Labā ziņa – ikviena no mums var parūpēties par savu sejas ādu un aizkavēt ādas novecošanos – uzziniet vairāk par gaismas terapiju ar Bioptron!

Kinezioloģiskais teips – atbalsts sportā un ikdienā

Kinezioloģiskais teips – atbalsts sportā un ikdienā

Kinezioloģiskais teips ir kļuvis īpaši iecienīts gan profesionālu sportistu, gan arī amatieru vidū. Tas ir praktiski nemanāms, tajā pašā laikā sniedz neatsveramu atbalstu, piedāvājot plašas iespējas gan traumu profilaksē, gan arī ārstēšanā. Uzlabo kustību brīvību kopā ar TONUS ELAST kinezioloģisko teipu! Konsultējies ar speciālistu, lai noskaidrotu, kā kinezioloģiskais teips var palīdzēt tavā ikdienā!

Nutrikosmētika: uz pierādījumiem balstīta pieeja

Nutrikosmētika: uz pierādījumiem balstīta pieeja

Nutrikosmētika pēdējos gados ir kļuvusi populāra, un veiktie pētījumi un testi nepārtraukti pēta to efektivitāti un drošību. Tāpat arī tiek vērtēta kolagēna produktu ietekme uz ādas elastību, mitrināšanu un grumbu samazināšanos.

Video

Kā ergonomiski iekārtot darba vietu, strādājot pie datora? Skaidro ergoterapeiti (VIDEO)

Kā ergonomiski iekārtot darba vietu, strādājot pie datora? Skaidro ergoterapeiti (VIDEO)

Atzīmējot Pasaules ergoterapijas dienu 27. oktobrī, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (Austrumu slimnīca) Rehabilitācijas klīnikas ergoterapeiti ir sagatavojuši padomus un vienkāršus  ieteikumus, kurus būtu ieteicams ņemt vērā ikvienam, kurš, sēžot pie datora, veic darba pienākumus vai arī ikdienā pie datora ekrāna pavada ilgas stundas. 

Produktu testi

Testa rezultāti: Aknu sargs

Testa rezultāti: Aknu sargs

Aprīlī Medicine.lv sadarbībā ar SIA “Fito preparāti” piedāvāja izmēģināt dabīgu produktu aknu darbības veicināšanai.

Testa rezultāti: ho-fi® original Na+ hlorofilīns – Latvijas dabas sniegtais spēks organisma restartam

Testa rezultāti: ho-fi® original Na+ hlorofilīns – Latvijas dabas sniegtais spēks organisma restartam

Maijā Medicine.lv sadarbībā ar zīmolu everlab® piedāvāja testēt ho-fi® original Na+ hlorofilīnu organisma restartam.

"Dr. Leopolds" krēms AMICOS un gels "KERELAST 30+" sausas un sabiezējušas ādas kopšanai

Jūnijā Medicine.lv sadarbībā ar "Dr. Leopolds" piedāvā testēt komplektu - krēmu "Amicos" sausai un sabiezējušai ādai un "Keralast 30+" gēlu sabiezējušas ādas un nagu kopšanai.

Pēdu krēms “Urea 20” sausu pēdu ādas kopšanai

Pēdu krēms “Urea 20” sausu pēdu ādas kopšanai

Jūnijā Medicine.lv sadarbībā ar SIA “Gusto” piedāvā testēt pēdu krēmu “Urea 20” sausai pēdu ādai.

Izstāsti Latvijai veselības receptes

Jelgavas poliklīnika: Izstāsti Latvijai – Veselības receptes

Jelgavas poliklīnika: Izstāsti Latvijai – Veselības receptes

Jelgavas poliklīnika nodrošina pieejamus un kvalitatīvus medicīnas pakalpojumus diagnosticēšanā, slimību ārstēšanā, rehabilitācijā, slimību novēršanā un profilaktisku pasākumu veikšanā.

Latvijas mikroķirurgi, programma “Salabo cilvēku, klonē mikroķirurgu”: Izstāsti Latvijai – Veselības receptes

Latvijas mikroķirurgi, programma “Salabo cilvēku, klonē mikroķirurgu”: Izstāsti Latvijai – Veselības receptes

Latvijas mikroķirurgu komanda jau kopš kara sākuma Ukrainā sniegusi nenovērtējamu palīdzību, glābjot karā ievainotos cilvēkus. Latvijas mikroķirurgi - Olafs Libermanis un Mārtiņš Malzubris - nenogurstoši "labo" ievainotos cilvēkus.

Uzņēmums, kura darbības sfēra var būt līdziga raksta tematikai:

Kontakti

 1. +371 67220335
 2. +371 67799977
 3. +371 67212806
 4. +371 67233151
 5. +371 67233923
 6. +371 67224758
 7. https://www.vca.lv/
 8. dzvcadmin@dzvc.lv
 9. https://www.vca.lv/vca-poliklinikas/dzelzcels.html
 10. https://vca.lv

Darba laiks

 • P.800-2130
 • O.800-2130
 • T.800-2130
 • C.800-2130
 • P.800-2130
 • S.800-1530
 • Sv.-

Juridiskie dati

 1. 40003292259
 2. LV40003292259
 3. "Luminor Bank", AS
 4. LV92RIKO0002013283792
 5. 26.04.1996
 6. 17.05.2003
 7. Andreja Saharova iela 16, Rīga, LV-1021

Apraksts

SIA "Dzelzceļa veselības centrs", kas ir daļa no Veselības centru apvienība (VCA)  piedāvā primāros un sekundāros medicīnas pakalpojumus pašā Rīgas centrā. Mūsu augsti kvalificētie ārsti un medicīnas personāls sniedz plaša profila ambulatoros pakalpojumus iedzīvotājiem savas dzīves vai darba vietas tuvumā, nodrošina pakalpojumus pilnā veselības aprūpes ciklā — no veselīga dzīvesveida uzturēšanas iespējām līdz diagnostikai un ārstēšanai. Pie mums ir pieejama:

Diagnostika - mamogrāfija, rentgens, ultrasonogrāfija,

Ārstniecība- ģimenes ārsti, ārsti speciālisti,

Profilakse-veselības pārbaudes - Obligātā veselības pārbaude, Šoferu un ieroču komisija, Check up programmas, vakcinācija,

 Rehabilitācija - rehabilitācijas unfizikālās medicīnas ārsti, fizioterapeiti, masieri, fizikālo procedūru kabinets.

Ar vairāk nekā 300 tūkstošiem pacientu pierakstu gadā elektroniskā pakalpojumu sistēma epoliklinika.lv kļuvusi par īpaši nozīmīgu posmu klientu apkalpošanas kultūrā VCA. 

Ārstniecības iestādes kods: 0100-54114

 
Vairāk

Atslēgvārdi

Veselibas centrs Rīgā, Diagnostikas pakalpojumi un speciālistu konsultācijas bērniem un pieaugušajiem, Ārstu komisijas.
Medicīniskā palīdzība, Veselības centrs, Veselības centri,
Ārsti, OVP, obligātās veselības pārbaudes, obligātā veselības pārbaude.
Zobārsti, Zobārstniecība, Protezēšana, Zobu higiēna, Ginekologs,
Ginekologi, Ginekoloģija, Ultrasonogrāfija, Grūtnieču aprūpe,
Urologs, Ķirurgs, Ķirurgi, Neatliekamā ķirurģiskā palīdzība,
Kardiologs, Holtera monitors, veloergometrija, Kardioloģija, Diagnostika,
Ārstniecība, Rehabilitācija, Neirologs, Neirologi, Endokrinologs,
Cukura diabēta pacienta ārstēšana, Gastroenterologs, Kuņģa
zarnu trakta slimību izmeklēšana, ārstēšana, Dermatologs, Dermatologi,
Ādas un seksuāli transmisīvo slimību ārstēšana, Oftalmologi,
Acu ārsti, Otorinolaringologi: ausu, deguna un kakla slimību ārstēšana,
Fizioprocedūras, Fizioterapijas kabinets, Masāža, fizikālā terapija,
Masāžas, Ultraskaņas terapija, gaismas terapija, ultrasonoskopija,
elektroforēze, elektromiegs, Arodslimību ārsts, Obligātās veselības pārbaudes,
Funkcionālā diagnostika, Obligātā veselības pārbaude, Transporta
vadītāju, autovadītāju, šoferu, transporta līdzekļu vadītāju
komisijas, ieroču nēsātāju medicīniskās pārbaudes, Elektrokardiogrāfija,
Rentgenogrāfija, Fibrogastroskopija, Procedūru kabinets, Vakcinācija:
difterija, ērču encefalīts, gripa, Fizioterapeits, ārstnieciskā vingrošana,
mīksto audu tehnikas, mamogrāfija ar tomosintēzi, Tatjana Zdančuka – ginekologs,
Dace Zolberga – ginekologs, Maksims Tjurins – acu ārsts, Anelija
Šugajeva – acu ārsts, Silva Rozenberga – LOR, Nijole Jaščišena – LOR,
Inna Kasterova – dermatologs, Kļims Ļeoņenko – urologs, Juris
Ročāns – ultrasonoskopija, Līga Liepa – kardiologs, Irēna
Barkovska – gastroenterologs, Viluis Sosārs – fibrogastroskopija,
Pauls Sīlis - bērnu kardiologs, ehokardoloģijas specialists, Olafs
Volrāts - bērnu ķirurgs.

Vairāk

Saistītie resursi

 • https://www.epoliklinika.lv/

Foto 24

EKG
Ginekologi
Ķirusrģija
Autovadītāju komisija
Nefrologs
Psihoterapeits
Topošo vecāku skola
Darba laiki
Endokrinologs
Kardioloģija bērniem
Kardioloģija
Kopleksā veselības pārbaude
Ķirurģija
Oftamoloģija, acu slimību ārsts
Otolaringoloģija
Traumotoloģija, ortopēdija
USG izmeklējums
VCA
Arodveselībasun arodslimību ārsts
Autovadītāju medicīniskā komisija
Bērnu kardioloģija
Ginekoloģija
Ģimenes ārsts
Ehokardiogrāfija bērniem

Mājas lapa internetā