medicine.lv skaitļos

Lietotāji online94
Aktīvie uzņēmumi12644
Nozares raksti1311
Ekspertu atbildes20768
Šābrīža Neatliekamā medicīniskā palīdzība Latvijā un Eiropā : Latvijas veselības portāls | medicīnas uzņēmumi | medicine.lv

Šābrīža Neatliekamā medicīniskā palīdzība Latvijā un Eiropā

Publicitātes foto

Daudz diskusiju presē un kuluāros šobrīd notiek par to, kāda būs Neatliekamā medicīniskā palīdzība (pirmsslimnīcas posms) Latvijā. Ēterā virmo viedokļi par divu ārstniecības personu brigādēm, kur viena persona pilda arī autovadītāja pienākumus, vai divu personu brigādēm, kur viens ir autovadītājs, bet otrs ārsta palīgs, pēc brīža varbūt radīsies vēl kāds cits  piedāvājums. Visa šī "raustīšanās" izskatās, kā, piedodiet, bez ūdens palikušu zivju sišanās ap ledu. Vienota viedokļa par to, kā būtu jāfunkcionē Latvijas veselības aprūpes sistēmai, kur tikai viena neliela daļa ir Neatliekamā medicīna, diemžēl nav. NMPD direktore cenšas meklēt nestandarta risinājumus, kuri ne vienmēr ir saprotami darbiniekiem un pacientiem, un tas liecina par vienota veselības aprūpes sistēmas koncepta un virsvadības trūkumu. Vēl nesen šķita, ka Neatliekamā medicīna Latvijā ir labi organizēta (slimnīcās nogādā tikai pusi no pacientiem, pie kuriem aizbrauc, aizbraukšanas laiki kopumā pārsniedz Ministru kabineta noteikumos prasīto). 2014. gadā veiktā pacientu aptauja par Latvijas neatliekamo medicīnu iezīmēja trīs pacientiem būtiskus aspektus: ātri atbrauc, ir bez maksas un vajadzības gadījumā nogādā slimnīcā. Ja rūpīgi iedziļināmies pacientu aptaujas rezultātos, tie atklāj "āža kājas" Latvijas veselības aprūpē kopumā. Bet par to citā reizē.

Vislielākā Latvijas Neatliekamās medicīnas problēma (tāpat kā visā Latvijas veselības aprūpē) ir katastrofālais personāla trūkums. Pēc nelielas stīvēšanās Veselības ministrija (par to paldies!) atrada ESF līdzekļus, lai apmaksātu specializācijas gadu NMP ārsta palīgiem un tādējādi nodrošinātu sertificētu personālu pietiekamā skaitā, kā to paredz Ministru kabineta noteikumi Nr.60. Paaudžu maiņa NMP dienestā prognozējama vēl līdz 2023. gadam. Savukārt izveidojusies situācija un neskaidrās diskusijas par to, kāda profila brigādes būs tuvākajā nākotnē, kas tajās strādās, kādu atalgojumu saņems, rada nedrošību darbiniekos (vai būsim vajadzīgi?) un, protams, arī pacientos (vai būs, kas mūs glābj?).  

Premjers Māris Kučinskis vienā no intervijām izteicās, ka NMPD finansējums varētu pieaugt straujāk. Kas tad šobrīd ir noticis? Vai tiek mēģināts sekot kādam Eiropas valsts modelim vai varbūt tiek gudrots jauns divritenis? Lai to saprastu, papētīsim, kas notiek citās Eiropas valstīs.

NMP organizācija
Ambulances (jeb neatliekamās  medicīniskās palīdzības) aprūpes sistēmas pakalpojumi Eiropā galvenokārt tiek organizēti reģionālā vai nacionālā līmenī. Divās Eiropas valstīs  neatliekamā  palīdzība  tiek organizēta vietējā līmenī (Horvātijā, Lietuvā). Beļģijā, Čehijas Republikā un Vācijā neatliekamās palīdzības pakalpojumi tiek organizēti gan reģionālā, gan valsts mērogā, bet Norvēģijā – gan reģionālā, gan vietējā līmenī. Īrija ir organizējusi neatliekamās palīdzības pakalpojumus nacionāli Dublinas pilsētā, kur Dublinas ugunsdzēsēju brigāde nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumus. (Ambulance care in Europe, Organization and practices of ambulance services in 14 European countries, Nanne Bos, Maarten Krol, Charlotte Veenvliet, Anne Marie Plass, 2015, page 13.)

Lielākajā daļā valstu (8) gan sabiedriskie, gan privātie ambulances dienesti sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumus. Četrās Eiropas valstīs neatliekamā medicīniskās palīdzība ir pieejama pilnīgi visiem iedzīvotājiem (Horvātija, Čehija, Latvija, Lielbritānija). Īrijā, valsts un privātajā sektorā, pastāv arī brīvprātīgie neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi. Lietuvā un Norvēģijā ir daži privātie neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi. (Ambulance care in Europe, Organization and practices of ambulance services in 14 European countries, Nanne Bos, Maarten Krol, Charlotte Veenvliet, Anne Marie Plass, 2015, page 14.)

Lielākā daļa ambulances jeb neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu dažādās valstīs ir neatkarīgas organizācijas. Ambulances dienests Beļģijā un Vācijā, kā arī Dublinā (Īrijā) ir daļa no ugunsdzēsības un glābšanas dienesta. Beļģijā tas varētu būt kā atsevišķa slimnīcu nodaļa, tāpat kā Igaunijā un Norvēģijā. Skat. tabulu.


Izpildāmo izsaukumu skaits un struktūra
Zemākesošajās tabulās ir sniegta informācija par  kopējo neatliekamo izsaukumu, pārvešanu skaitu, kā mazākas steidzamības pakāpes medicīnisko pārvešanu skaitu Eiropas valstīs 2014.gadā. Lai labāk izprastu un interpretētu šos skaitļus, neatliekamo izsaukumu un pārvešanu skaits tika aprēķināts uz 100 cilvēkiem, pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu valstī. (Ambulance care in Europe, Organization and practices of ambulance services in 14 European countries, Nanne Bos, Maarten Krol, Charlotte Veenvliet, Anne Marie Plass, 2015, page 19.)NM brigāžu sastāvs un kvalifikācijas uzturēšana
Daudzās Eiropas valstīs neatliekamās palīdzības dienesta brigāžu personāls sastāv no ārsta, medicīnas māsas, paramediķa vai neatliekamās medicīniskās palīdzības līdzstrādnieka, kā arī neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļa vadītāja. Visās  Eiropas valstīs personāls tiek apmācīts. Horvātijā, Igaunijā un Lietuvā šī apmācība notiek nepārtraukti. Čehijas Republikā, Vācijā, Īrijā, Latvijā, Nīderlandē un Apvienotās Karalistes darbiniekiem ir jāapmeklē apmācības kursi katru ​​gadu. Nīderlandē neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieku kvalifikācijas pārbaudes procedūra tiek veikta reizi 3 gados. Beļģijas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieku kvalifikāciju novērtē reizi 5 gados. Ungārijā kvalifikācijas pārbaudes tiek veiktas neregulāri. Dažās valstīs neatliekamās palīdzības darbiniekiem ir nepieciešama pārreģistrācija. (Ambulance care in Europe, Organization and practices of ambulance services in 14 European countries, Nanne Bos, Maarten Krol, Charlotte Veenvliet, Anne Marie Plass, 2015, page 20.)

Sadarbība ar citām institūcijām
Lielākajā daļā Eiropas valstu neatliekamās palīdzības dienesti sadarbojas vidēji ar trim sadarbības partneriem. Neatliekamās palīdzības dienesti Nīderlandē un Norvēģijā strādā kopā ar vismaz sešiem partneriem, savukārt Ungārijas un Spānijas neatliekamās palīdzības darbinieki strādā ar vienu sadarbības partneri. Ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kā arī slimnīcas ir visbiežākie Neatliekamās palīdzības dienestu sadarbības partneri. Tabulā ir sniegta informācija par visbiežāk sastopamiem dienestiem, ar kuriem sadarbojas Eiropas valstu ambulances jeb neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesti. Citi sadarbības partneri ir mājas aprūpes organizācijas un vecmātes (Nīderlande) vai civilā aizsardzība (Spānija un Turcija), armijas un krasta apsardze (Latvija un Turcija). Latvijā papildus sadarbības partneri ir robežsardze, gaisa glābšanas koordinācijas centrs, Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienests, Igaunijas ārkārtas izsaukumu centrs 112 un  Latvijas Nacionālie bruņotie spēki. (Ambulance care in Europe, Organization and practices of ambulance services in 14 European countries, Nanne Bos, Maarten Krol, Charlotte Veenvliet, Anne Marie Plass, 2015, page 1.)


NMP dispečerdienesti, dispečeru apmācība un noslodze  
Medicīniskie dispečeru centri Čehijā un Spānijā strādā neatkarīgi. Horvātijā, Vācijā, Ungārijā, Īrijā, Latvijā, Lietuvā, Nīderlandē, Turcijā un Apvienotajā Karalistē tie ir daļa no neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta. Vācijā un Īrijā tie var arī būt daļa no ugunsdzēsības un glābšanas dienesta. Norvēģijā medicīniskie dispečeru centri ir daļa no slimnīcām. Dispečeru izsaukumu centru apstrādāto ārkārtas zvanu skaits gadā ir norādīts tabulā. Zvanu skaits tiek aprēķināts uz 100 iedzīvotājiem, 2014. gadā tie svārstās no 4 Turcijā un 33 Beļģijā. (Ambulance care in Europe, Organization and practices of ambulance services in 14 European countries, Nanne Bos, Maarten Krol, Charlotte Veenvliet, Anne Marie Plass, 2015, page 20.)

Personāla apmācība dispečeru centros dažādās valstīs ir atšķirīga. Čehijā, Igaunijā un Īrijā dispečeru centru personāls sastāv no zvanu pieņemšanas speciālistiem vai dispečeriem. Ārsti ir daļa no Norvēģijas un Turcijas dispečeru centru personāla. Citās valstīs personāls ir jaukts – dispečeri, medicīnas māsas un medicīniski apmācīti cilvēki var pieņemt un apstrādāt ārkārtas zvanus. Zemākesošajā tabulā sniegts pārskats par dažādām personāla pozīcijām dispečeru centros. Vadības vai administratīvās pozīcijas un neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki tabulā nav uzrādīti. Lielākajā daļā valstu papildus pamata medicīniskai izglītībai šajā amatā ir nepieciešama vēl  papildu  apmācība ārkārtas zvanu pieņemšanā. Prasmes un kompetences tiek pastāvīgi pārbaudītas. Beļģijā, Igaunijā, Lietuvā, Īrijā, Nīderlandē un Apvienotajā Karalistē izsaukumu pieņemšanas pārbaudes tiek izmantotas, lai nodrošinātu pastāvīgu licencēšanu (sertificēšanu). Īrijā un Nīderlandē ir  programmatūra, kas papildina šķirošanas sistēmu un ļauj veikt pārbaudes. Darbiniekiem Latvijā un Norvēģijā jākārto ikgadējais kvalifikācijas eksāmens. Horvātijā atkārtotas reģistrācijas notiek reizi 3 gados. Turcijā atkārtotas reģistrācijas notiek ik pēc 2–4 gadiem. (Ambulance care in Europe, Organization and practices of ambulance services in 14 European countries, Nanne Bos, Maarten Krol, Charlotte Veenvliet, Anne Marie Plass, 2015, page 21.)

Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegtās kvalitātes izvērtējums
Vērtējot Neatliekamās medicīnas kvalitāti, pētījumā tika aplūkoti vairāki virzieni: piemēram, Neatliekamās medicīniskās palīdzības organizācija, nodrošinājums ar personālu, personāla kvalifikācija un apmācība, likumdošana, kvalitāte un drošība, reaģēšanas laiki ārkārtas situācijās, pacientu viedoklis par sniegtās palīdzības kvalitāti (pacientu apmierinātība) u.c. 


Kopsavilkums
No pētījuma secināms, Neatliekamās medicīniskās palīdzības organizācija Eiropas valstīs laika gaitā ir kopumā stabila un vairumā valstu pēdējo piecu gadu laikā neatliekamās medicīniskās palīdzības budžeti palielinājušies, kas deva iespēju reaģēt uz aizvien pieaugošo ārkārtas izsaukumu skaitu.

Kopumā Neatliekamās medicīniskas palīdzības organizācija dažādās Eiropas valstīs ir ļoti līdzīga. Pastāv nacionālie noteikumi un likumi, un lielākajā daļā valstu to pilnībā vai daļēji finansē valdība. Tomēr dažādās Eiropas valstīs pastāv atšķirība starp  neatliekamās palīdzības (emergency) transporta pakalpojumiem un mazākas steidzamības (non-emergency) jeb plānveida  transporta pakalpojumiem. (Ambulance care in Europe, Organization and practices of ambulance services in 14 European countries, Nanne Bos, Maarten Krol, Charlotte Veenvliet, Anne Marie Plass, 2015, page 25.)

Jautājums Latvijas veselības aprūpes organizatoriem – neaizmirstiet, ka šobrīd Latvijas iedzīvotajiem bieži vien NMP brigāde ir vienīgais glābiņš, jo veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamība nav pietiekama, tāpat NMP dienesta resurss ir daļa no valsts iekšējās drošības sistēmas. Apmācīts, motivēts, pieredzējis veselības aprūpē strādājošs personāls (tostarp Neatliekamajā medicīnā) ir vislielākā vērtība, ar kuru nedrīkst eksperimentēt! Saeimas deputāti – jau esošie un uz Saeimu stūrējošie –,  par to der atcerēties, kad rakstīsiet savu partiju programmas!

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

=

* Lūdzu aizpildi summu vārdiski latviešu valodā ar visām garumzīmēm!

SIA "Latvijas Tālrunis" aicina interneta lietotājus - portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro iepriekšminētos noteikumus, viņa komentārs var tikt izdzēsts un SIA "Latvijas Tālrunis" ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.

Uzņēmumi, saistīti ar raksta tematiku nozarē "Ārstu privātprakses, speciālisti":

Uzņēmumi nozarē "Ārstu privātprakses, speciālisti"

"iVF Riga"

"iVF Riga"

iVF Riga Holdings apvieno vismūsdienīgāko tehnoloģiju ārstniecības un diagnostikas iestādes: Neauglības ārstēšanas klīniku, Ģenētikas centru, Androloģijas centru un Cilmes šūnu centru, kas nodarbojas ar cilmes šūnu savākšanu, apstrādi, glabāšanu un drīzumā piedāvās arī ārstniecības pakalpojumus (cilmes šūnu pielietošanu). iVF Riga klīnikas pamatmērķis ir pacientu neauglības diagnostika un efektīvu ārstēšanas stratēģiju izvirzīšana, veicinot sengaidītas grūtniecības iestāšanos un bērniņa piedzimšanu. iVF Riga darbojas dakteres Violetas Fodinas vadībā ar 15 gadu pieredzi reproduktoloģijas jomā. Klīnika iVF Riga ir sertificēta atbilstoši Eiropas (ISO 9001:2008) un Latvijas Republikas kvalitātes standartiem (ZVA – Zāļu valsts aģentūra); klīnikas embrioloģijas un reproduktīvas ģenētikas laboratorija ir ieguvusi akreditāciju atbilstības standarta prasībām ISO 15189:2013 (LATAK). Klīnikai iVF Riga ir parakstīts līgums ar NVD par Valsts apmaksātu medicīniskās apaugļošanas programmu.

Nedēļas tēma

Aktuālie piedāvājumi

Tiki medical – revolucionārs elpošanas aizsardzības aprīkojums

Tiki medical – revolucionārs elpošanas aizsardzības aprīkojums

Tiki medical ir viens no vismodernākajiem aizsargājošiem respiratoriem, kas ražots Zviedrijā, un to izmantotu izaicinošos apstākļos, kuros ir nepieciešama aizsardzība pret gaisā esošām daļiņām un baktērijām. Tiki medical īpaši paredzēta medicīniskai lietošanai, tāpēc tā ir piemērota izmantošanai veselības aprūpes un neatliekamās palīdzības dienestos. 

Dabiskā skaistuma uzplaukums

Dabiskā skaistuma uzplaukums

Mūsdienās ir veikti pētījumi un eksperimenti, kuri apliecina, ka medicīnisko dēļu terapija palīdz uzlabot vispārējo veselību un ādas stāvokli. 

Video

Pavasara nogurums vai tomēr iemesls vizītei pie ārsta? (VIDEO)

Pavasara nogurums vai tomēr iemesls vizītei pie ārsta? (VIDEO)

Bērnu slimnīcas speciālisti ar īpašu video aicina pievērst uzmanību hroniskai miegainībai. Mūsdienām raksturīgajā dzīves ritmā miegainība kļuvusi par bieži sastopamu problēmu, tādēļ nereti tiek uzskatīta par normālu vai parastu parādību. Visbiežākie miegainības cēloņi ir nepietiekams vai nekvalitatīvs miegs, bet daļai cilvēku nepieciešamība pēc miega ir palielināta slimības dēļ.

Produktu testi

Testa rezultāti: "Spirulina" – bagātīgs uzturvielu un vitamīnu avots

Testa rezultāti:

Maijā Medicine.lv sadarbībā ar SIA "HealthAid Baltics" piedāvāja testēt "Spirulina" 500 mg – uztura bagātinātāju ar bagātīgu uzturvielu un vitamīnu daudzumu.

Testa rezultāti: NEO just B COMPLEX SPRAY – nervu sistēmai, noguruma mazināšanai un ādas veselībai

Testa rezultāti: NEO just B COMPLEX SPRAY – nervu sistēmai, noguruma mazināšanai un ādas veselībai

Aprīlī medicine.lv sadarbībā ar zīmolu NEO piedāvāja testēt NEO just B COMPLEX SPRAY nervu sistēmai, noguruma mazināšanai un ādas veselībai.

ZOE – fermentēts probiotiskais dzēriens

ZOE – fermentēts probiotiskais dzēriens

Maijā Medicine.lv sadarbībā ar SIA "Joneks" piedāvā testēt fermentētu probiotisko dzērienu ZOE.

Uzņēmējs runā

Uzņēmums, kura darbības sfēra var būt līdziga raksta tematikai:

Kontakti

 1. +371 67111117
 2. +371 25641022
 3. +371 28658553
 4. +371 26600533
 5. +371 67809158
 6. ivfriga@ivfriga.eu
 7. https://www.ivfriga.lv
 8. www.ivfriga.lv/

Darba laiks

 • P.900-1700
 • O.900-1700
 • T.900-1700
 • C.900-1700
 • P.900-1700
 • S.-
 • Sv.-
 • S., Sv. pēc vienošanās

Juridiskie dati

 1. 40103352569
 2. LV40103352569
 3. 24.01.2013
 4. Rīga, Zaļā iela 1, LV-1010
 5. 2020

Apraksts

iVF Riga Holdings apvieno vismūsdienīgāko tehnoloģiju ārstniecības un diagnostikas iestādes: Neauglības ārstēšanas klīniku, Ģenētikas centru, Androloģijas centru un Cilmes šūnu centru, kas nodarbojas ar cilmes šūnu savākšanu, apstrādi, glabāšanu un drīzumā piedāvās arī ārstniecības pakalpojumus (cilmes šūnu pielietošanu). iVF Riga klīnikas pamatmērķis ir pacientu neauglības diagnostika un efektīvu ārstēšanas stratēģiju izvirzīšana, veicinot sengaidītas grūtniecības iestāšanos un bērniņa piedzimšanu. iVF Riga darbojas dakteres Violetas Fodinas vadībā ar 15 gadu pieredzi reproduktoloģijas jomā. Klīnika iVF Riga ir sertificēta atbilstoši Eiropas (ISO 9001:2008) un Latvijas Republikas kvalitātes standartiem (ZVA – Zāļu valsts aģentūra); klīnikas embrioloģijas un reproduktīvas ģenētikas laboratorija ir ieguvusi akreditāciju atbilstības standarta prasībām ISO 15189:2013 (LATAK). Klīnikai iVF Riga ir parakstīts līgums ar NVD par Valsts apmaksātu medicīniskās apaugļošanas programmu. 
Vairāk

Atslēgvārdi

Neauglības ārstēšana, reproduktīvās veselības pārbaude, neauglības
cēloņu diagnostika un ārstēšana, hormonālo traucējumu diagnostika un ārstēšana,
vīriešu neauglība, Valsts apmaksāta medicīniskās apaugļošanas programma,
donoru olšūnu programma, olšūnu sasaldēšana, donoru programmas,
spermas sasaldēšana, donoru spermas programma, donoru embriju programma,
embriju laboratorija, mākslīgā apaugļošana, androloģijas centrs,
Juris Ērenpreiss, Dr. Ērenpreiss, seksopatologs, seksologs, padziļinātas
spermas analīzes, TESE, TESA, PESA, biopsija ar adatu, atvērtā biopsija,
grūtnieču aprūpe, grūtniecības novērošana, cerklāžas pesāriji,
USG, 3D/4D ultraskaņas izmeklēšana, augsta riska grūtniecība,
grūtniecības neiznēsāšana, ginekologs, ginekoloģija, histeroskopija,
histerorezektoskopija, operatīvā ginekoloģija, ārstēšana pacientiem
ar atkārtoti neveiksmīgiem IVF cikliem, neauglības izmeklēšana,
neauglības diagnostika, ārstēšana pāriem ar vecuma faktoru,
IUI metodika, IVF, ICSI metodika, IVF metode, inseminācija, mikroapaugļošanas,
(ICSI) metode, in vitro fertilizācija, (IVF) sarežģītas neauglības ārstēšana,
dienas stacionārs, palīdzība pacientiem ar zaudētu grūtniecību,
ultrasonogrāfija, ģenētika, ģenētiskā materiāla vitrifikācija,
mākslīgās apaugļošanas tehnoloģijas, Embrija apvalka atvēršana,
(Hatching) Blastocistu kultivācija, Embryoglue, EmbryoScops, PICSI,
(viena spermatozoīda injekcija olšūnas citoplazmā) ģenētiskās konsultācijas,
ģenētiskā izmeklēšana, PGD, (embriju pirmsimplantācijas ģenētiskā diagnostika)
Violeta Fodina, daktere Fodina, reproduktologs, reproduktīvā veselība,
ginekoloģiskā klīnika, Kriobanka, Olšūnu un spermas sasaldēšana,
Ģenētiskā materiāla banka, spermas sasaldēšana, olšūnu sasaldēšana,
auglības saglabāšana onkoloģiskajiem pacientiem, daktere Kovaļova,
Kovaļova, uroloģija, urologs, andrologs, spermas analīzes, spermas
funkcionālās tests, DNS, DNS fragmentācijas tests, azospermijas ārstēšana,
apmaksāta apaugļošanas programma, valsts apmaksāta apaugļošana,
pirmsimplantācijas embriju testēšana, ģenētiskais centrs, ģenētiskā laboratorija,
reproduktīvu šūnu banka, ģenētiskā materiāla banka. Cilmes šūnas.
Cilmes šūnu centrs. Vienīgais nacionālais cilmes šūnu centrs.
Cilmes šūnu banka. Taukaudu cilmes šūnas. Krioglabātuve. Reproduktīvās
ģenētikas centrs. Ģenētiskās konsultācijas. Ārsts-ģenētiķis.
Ģenētiskie izmeklējumi. Pirmsimplantācijas ģenētiskais skrīnings,
PGS, PGS ar NGS, Pirmsimplantācijas ģenētiskā diagnostika, PGD,
Kariotipa noteikšana, HLA-tipēšana, KIR testēšana, Reproduktīvā ģenētika,
Dr. Ieva Grīnfelde, Dr. Korņejeva, Liene Korņejeva, Pirmsimplantācijas
ģenētiskā testēšana uz aneiploīdiju, (PGT-A) Pirmsimplantācijas
ģenētiskā testēšana uz monogēnu / 1 gēna mutāciju izraisītam
saslimšanām, (PGT-M) padziļināta ģenētiskā izmeklēšana,
testēšana embrijiem, pārmantoto audzēju testēšana, pārmantoto
recesīvo saslimšanu testēšana, dzīves stila ģenētiskie testi,
Viva Genomics testi, Trombofilijas molekulārā testēšana, neinvazīva
augļa Rēzus faktora noteikšana grūtniecēm, fragilās X hromosomas testēšana,
Y hromosomas testēšana, AZF faktors, Ģenētiskie testi kompleksas
sieviešu/vīriešu neauglības izmeklēšanai, precīza diagnostika,
detalizēta diagnostika, Androloģijas un uroloģijas centrs iVF Riga,
ambulatorais centrs, endokrinologs, endokrinologa konsultācijas,
urologa konsultācijas.

Vairāk

Saistītie resursi

Foto 16

IVF Riga
IVF Riga
IVF Riga palāta
IVF Riga
IVF Riga
IVF Riga
IVF Riga reģistratūra
IVF Riga Dr. Fodina
IVF Riga Dr.Fodina
IVF Riga
IVF Riga
IVF Riga
IVF Riga
IVF Riga, dienas stacionārs
IVF Riga, reģistratūra
IVF Riga, palāta

Mājas lapa internetā