medicine.lv skaitļos

Lietotāji online54
Aktīvie uzņēmumi12237
Nozares raksti1462
Ekspertu atbildes21477
Šābrīža Neatliekamā medicīniskā palīdzība Latvijā un Eiropā : Latvijas veselības portāls | medicīnas uzņēmumi | medicine.lv

Šābrīža Neatliekamā medicīniskā palīdzība Latvijā un Eiropā

Publicitātes foto
Foto: Publicitātes foto

Daudz diskusiju presē un kuluāros šobrīd notiek par to, kāda būs Neatliekamā medicīniskā palīdzība (pirmsslimnīcas posms) Latvijā. Ēterā virmo viedokļi par divu ārstniecības personu brigādēm, kur viena persona pilda arī autovadītāja pienākumus, vai divu personu brigādēm, kur viens ir autovadītājs, bet otrs ārsta palīgs, pēc brīža varbūt radīsies vēl kāds cits  piedāvājums. Visa šī "raustīšanās" izskatās, kā, piedodiet, bez ūdens palikušu zivju sišanās ap ledu. Vienota viedokļa par to, kā būtu jāfunkcionē Latvijas veselības aprūpes sistēmai, kur tikai viena neliela daļa ir Neatliekamā medicīna, diemžēl nav. NMPD direktore cenšas meklēt nestandarta risinājumus, kuri ne vienmēr ir saprotami darbiniekiem un pacientiem, un tas liecina par vienota veselības aprūpes sistēmas koncepta un virsvadības trūkumu. Vēl nesen šķita, ka Neatliekamā medicīna Latvijā ir labi organizēta (slimnīcās nogādā tikai pusi no pacientiem, pie kuriem aizbrauc, aizbraukšanas laiki kopumā pārsniedz Ministru kabineta noteikumos prasīto). 2014. gadā veiktā pacientu aptauja par Latvijas neatliekamo medicīnu iezīmēja trīs pacientiem būtiskus aspektus: ātri atbrauc, ir bez maksas un vajadzības gadījumā nogādā slimnīcā. Ja rūpīgi iedziļināmies pacientu aptaujas rezultātos, tie atklāj "āža kājas" Latvijas veselības aprūpē kopumā. Bet par to citā reizē.

Vislielākā Latvijas Neatliekamās medicīnas problēma (tāpat kā visā Latvijas veselības aprūpē) ir katastrofālais personāla trūkums. Pēc nelielas stīvēšanās Veselības ministrija (par to paldies!) atrada ESF līdzekļus, lai apmaksātu specializācijas gadu NMP ārsta palīgiem un tādējādi nodrošinātu sertificētu personālu pietiekamā skaitā, kā to paredz Ministru kabineta noteikumi Nr.60. Paaudžu maiņa NMP dienestā prognozējama vēl līdz 2023. gadam. Savukārt izveidojusies situācija un neskaidrās diskusijas par to, kāda profila brigādes būs tuvākajā nākotnē, kas tajās strādās, kādu atalgojumu saņems, rada nedrošību darbiniekos (vai būsim vajadzīgi?) un, protams, arī pacientos (vai būs, kas mūs glābj?).  

Premjers Māris Kučinskis vienā no intervijām izteicās, ka NMPD finansējums varētu pieaugt straujāk. Kas tad šobrīd ir noticis? Vai tiek mēģināts sekot kādam Eiropas valsts modelim vai varbūt tiek gudrots jauns divritenis? Lai to saprastu, papētīsim, kas notiek citās Eiropas valstīs.

NMP organizācija
Ambulances (jeb neatliekamās  medicīniskās palīdzības) aprūpes sistēmas pakalpojumi Eiropā galvenokārt tiek organizēti reģionālā vai nacionālā līmenī. Divās Eiropas valstīs  neatliekamā  palīdzība  tiek organizēta vietējā līmenī (Horvātijā, Lietuvā). Beļģijā, Čehijas Republikā un Vācijā neatliekamās palīdzības pakalpojumi tiek organizēti gan reģionālā, gan valsts mērogā, bet Norvēģijā – gan reģionālā, gan vietējā līmenī. Īrija ir organizējusi neatliekamās palīdzības pakalpojumus nacionāli Dublinas pilsētā, kur Dublinas ugunsdzēsēju brigāde nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumus. (Ambulance care in Europe, Organization and practices of ambulance services in 14 European countries, Nanne Bos, Maarten Krol, Charlotte Veenvliet, Anne Marie Plass, 2015, page 13.)

Lielākajā daļā valstu (8) gan sabiedriskie, gan privātie ambulances dienesti sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumus. Četrās Eiropas valstīs neatliekamā medicīniskās palīdzība ir pieejama pilnīgi visiem iedzīvotājiem (Horvātija, Čehija, Latvija, Lielbritānija). Īrijā, valsts un privātajā sektorā, pastāv arī brīvprātīgie neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi. Lietuvā un Norvēģijā ir daži privātie neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi. (Ambulance care in Europe, Organization and practices of ambulance services in 14 European countries, Nanne Bos, Maarten Krol, Charlotte Veenvliet, Anne Marie Plass, 2015, page 14.)

Lielākā daļa ambulances jeb neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu dažādās valstīs ir neatkarīgas organizācijas. Ambulances dienests Beļģijā un Vācijā, kā arī Dublinā (Īrijā) ir daļa no ugunsdzēsības un glābšanas dienesta. Beļģijā tas varētu būt kā atsevišķa slimnīcu nodaļa, tāpat kā Igaunijā un Norvēģijā. Skat. tabulu.


Izpildāmo izsaukumu skaits un struktūra
Zemākesošajās tabulās ir sniegta informācija par  kopējo neatliekamo izsaukumu, pārvešanu skaitu, kā mazākas steidzamības pakāpes medicīnisko pārvešanu skaitu Eiropas valstīs 2014.gadā. Lai labāk izprastu un interpretētu šos skaitļus, neatliekamo izsaukumu un pārvešanu skaits tika aprēķināts uz 100 cilvēkiem, pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu valstī. (Ambulance care in Europe, Organization and practices of ambulance services in 14 European countries, Nanne Bos, Maarten Krol, Charlotte Veenvliet, Anne Marie Plass, 2015, page 19.)NM brigāžu sastāvs un kvalifikācijas uzturēšana
Daudzās Eiropas valstīs neatliekamās palīdzības dienesta brigāžu personāls sastāv no ārsta, medicīnas māsas, paramediķa vai neatliekamās medicīniskās palīdzības līdzstrādnieka, kā arī neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļa vadītāja. Visās  Eiropas valstīs personāls tiek apmācīts. Horvātijā, Igaunijā un Lietuvā šī apmācība notiek nepārtraukti. Čehijas Republikā, Vācijā, Īrijā, Latvijā, Nīderlandē un Apvienotās Karalistes darbiniekiem ir jāapmeklē apmācības kursi katru ​​gadu. Nīderlandē neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieku kvalifikācijas pārbaudes procedūra tiek veikta reizi 3 gados. Beļģijas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieku kvalifikāciju novērtē reizi 5 gados. Ungārijā kvalifikācijas pārbaudes tiek veiktas neregulāri. Dažās valstīs neatliekamās palīdzības darbiniekiem ir nepieciešama pārreģistrācija. (Ambulance care in Europe, Organization and practices of ambulance services in 14 European countries, Nanne Bos, Maarten Krol, Charlotte Veenvliet, Anne Marie Plass, 2015, page 20.)

Sadarbība ar citām institūcijām
Lielākajā daļā Eiropas valstu neatliekamās palīdzības dienesti sadarbojas vidēji ar trim sadarbības partneriem. Neatliekamās palīdzības dienesti Nīderlandē un Norvēģijā strādā kopā ar vismaz sešiem partneriem, savukārt Ungārijas un Spānijas neatliekamās palīdzības darbinieki strādā ar vienu sadarbības partneri. Ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kā arī slimnīcas ir visbiežākie Neatliekamās palīdzības dienestu sadarbības partneri. Tabulā ir sniegta informācija par visbiežāk sastopamiem dienestiem, ar kuriem sadarbojas Eiropas valstu ambulances jeb neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesti. Citi sadarbības partneri ir mājas aprūpes organizācijas un vecmātes (Nīderlande) vai civilā aizsardzība (Spānija un Turcija), armijas un krasta apsardze (Latvija un Turcija). Latvijā papildus sadarbības partneri ir robežsardze, gaisa glābšanas koordinācijas centrs, Jūras spēku flotiles Krasta apsardzes dienests, Igaunijas ārkārtas izsaukumu centrs 112 un  Latvijas Nacionālie bruņotie spēki. (Ambulance care in Europe, Organization and practices of ambulance services in 14 European countries, Nanne Bos, Maarten Krol, Charlotte Veenvliet, Anne Marie Plass, 2015, page 1.)


NMP dispečerdienesti, dispečeru apmācība un noslodze  
Medicīniskie dispečeru centri Čehijā un Spānijā strādā neatkarīgi. Horvātijā, Vācijā, Ungārijā, Īrijā, Latvijā, Lietuvā, Nīderlandē, Turcijā un Apvienotajā Karalistē tie ir daļa no neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta. Vācijā un Īrijā tie var arī būt daļa no ugunsdzēsības un glābšanas dienesta. Norvēģijā medicīniskie dispečeru centri ir daļa no slimnīcām. Dispečeru izsaukumu centru apstrādāto ārkārtas zvanu skaits gadā ir norādīts tabulā. Zvanu skaits tiek aprēķināts uz 100 iedzīvotājiem, 2014. gadā tie svārstās no 4 Turcijā un 33 Beļģijā. (Ambulance care in Europe, Organization and practices of ambulance services in 14 European countries, Nanne Bos, Maarten Krol, Charlotte Veenvliet, Anne Marie Plass, 2015, page 20.)

Personāla apmācība dispečeru centros dažādās valstīs ir atšķirīga. Čehijā, Igaunijā un Īrijā dispečeru centru personāls sastāv no zvanu pieņemšanas speciālistiem vai dispečeriem. Ārsti ir daļa no Norvēģijas un Turcijas dispečeru centru personāla. Citās valstīs personāls ir jaukts – dispečeri, medicīnas māsas un medicīniski apmācīti cilvēki var pieņemt un apstrādāt ārkārtas zvanus. Zemākesošajā tabulā sniegts pārskats par dažādām personāla pozīcijām dispečeru centros. Vadības vai administratīvās pozīcijas un neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki tabulā nav uzrādīti. Lielākajā daļā valstu papildus pamata medicīniskai izglītībai šajā amatā ir nepieciešama vēl  papildu  apmācība ārkārtas zvanu pieņemšanā. Prasmes un kompetences tiek pastāvīgi pārbaudītas. Beļģijā, Igaunijā, Lietuvā, Īrijā, Nīderlandē un Apvienotajā Karalistē izsaukumu pieņemšanas pārbaudes tiek izmantotas, lai nodrošinātu pastāvīgu licencēšanu (sertificēšanu). Īrijā un Nīderlandē ir  programmatūra, kas papildina šķirošanas sistēmu un ļauj veikt pārbaudes. Darbiniekiem Latvijā un Norvēģijā jākārto ikgadējais kvalifikācijas eksāmens. Horvātijā atkārtotas reģistrācijas notiek reizi 3 gados. Turcijā atkārtotas reģistrācijas notiek ik pēc 2–4 gadiem. (Ambulance care in Europe, Organization and practices of ambulance services in 14 European countries, Nanne Bos, Maarten Krol, Charlotte Veenvliet, Anne Marie Plass, 2015, page 21.)

Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegtās kvalitātes izvērtējums
Vērtējot Neatliekamās medicīnas kvalitāti, pētījumā tika aplūkoti vairāki virzieni: piemēram, Neatliekamās medicīniskās palīdzības organizācija, nodrošinājums ar personālu, personāla kvalifikācija un apmācība, likumdošana, kvalitāte un drošība, reaģēšanas laiki ārkārtas situācijās, pacientu viedoklis par sniegtās palīdzības kvalitāti (pacientu apmierinātība) u.c. 


Kopsavilkums
No pētījuma secināms, Neatliekamās medicīniskās palīdzības organizācija Eiropas valstīs laika gaitā ir kopumā stabila un vairumā valstu pēdējo piecu gadu laikā neatliekamās medicīniskās palīdzības budžeti palielinājušies, kas deva iespēju reaģēt uz aizvien pieaugošo ārkārtas izsaukumu skaitu.

Kopumā Neatliekamās medicīniskas palīdzības organizācija dažādās Eiropas valstīs ir ļoti līdzīga. Pastāv nacionālie noteikumi un likumi, un lielākajā daļā valstu to pilnībā vai daļēji finansē valdība. Tomēr dažādās Eiropas valstīs pastāv atšķirība starp  neatliekamās palīdzības (emergency) transporta pakalpojumiem un mazākas steidzamības (non-emergency) jeb plānveida  transporta pakalpojumiem. (Ambulance care in Europe, Organization and practices of ambulance services in 14 European countries, Nanne Bos, Maarten Krol, Charlotte Veenvliet, Anne Marie Plass, 2015, page 25.)

Jautājums Latvijas veselības aprūpes organizatoriem – neaizmirstiet, ka šobrīd Latvijas iedzīvotajiem bieži vien NMP brigāde ir vienīgais glābiņš, jo veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamība nav pietiekama, tāpat NMP dienesta resurss ir daļa no valsts iekšējās drošības sistēmas. Apmācīts, motivēts, pieredzējis veselības aprūpē strādājošs personāls (tostarp Neatliekamajā medicīnā) ir vislielākā vērtība, ar kuru nedrīkst eksperimentēt! Saeimas deputāti – jau esošie un uz Saeimu stūrējošie –,  par to der atcerēties, kad rakstīsiet savu partiju programmas!

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

=

* Lūdzu aizpildi summu vārdiski latviešu valodā ar visām garumzīmēm!

SIA "Latvijas Tālrunis" aicina interneta lietotājus - portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro iepriekšminētos noteikumus, viņa komentārs var tikt izdzēsts un SIA "Latvijas Tālrunis" ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.

Nedēļas tēma

Aktuālie piedāvājumi

Kāpēc ir vērts lietot Coral-Mine ūdeni?

Kāpēc ir vērts lietot Coral-Mine ūdeni?

Ūdens ir cilvēkam svarīgākais elements, dzīves pamats un galvenā organisma sastāvdaļa, kas pieauguša cilvēka organismā ir vairāk nekā 60%, bet bērniem šis rādītājs sasniedz pat 80%. Taču ar gadiem šis rādītājs samazinās, tāpēc ir īpaši svarīgi ikdienā dzert pietiekami daudz ūdens. 

Kā noteikt sev piemērotākās ēteriskās eļļas

Kā noteikt sev piemērotākās ēteriskās eļļas

Šobrīd, kad ēterisko eļļu izvēle ir tik plaša, var rasties zināms apjukums. Kā lai saprot, kuru ēterisko eļļu izvēlēties un vai tā būs man piemērota? 

Video

Izglītojošā video aicina pievērst uzmanību ādas veselībai (VIDEO)

Izglītojošā video aicina pievērst uzmanību ādas veselībai (VIDEO)

Noslēdzot šī gada melanomas modrības kampaņu “Dzimumzīmei vajag uzmanību”, melanomas pacientu atbalsta biedrība “Soli priekšā melanomai” ir sagatavojusi izglītojošu video, kāpēc ikvienam ir svarīgi veikt ķermeņa ādas pašpārbaudes un kā laikus atklāt bīstamo ādas vēzi.

Produktu testi

CORAL-MINE minerālu kompozīcija ūdens kvalitātes un garšas uzlabošanai

CORAL-MINE minerālu kompozīcija ūdens kvalitātes un garšas uzlabošanai

Februārī Medicine.lv sadarbībā ar starptautisko zīmolu "Coral Club", veselīgam dzīvesveidam paredzētu produktu ražotāju, piedāvā izmēģināt "Coral-Mine" minerālu kompozīciju, kuras pamatā ir dabīgie koraļļi, kas paredzēti ūdens kvalitātes un garšas uzlabošanai.

RUUTe dabiska eļļa, cietais šampūns un kondicionieris veseliem un mirdzošiem matiem

RUUTe dabiska eļļa, cietais šampūns un kondicionieris veseliem un mirdzošiem matiem

Janvārī un februārī Medicine.lv sadarbībā ar zīmola RUUTe® izveidotāju Inesi Vasiļevsku piedāvā testēt matu kopšanas komplektu – dabisku eļļu veseliem matiem, cieto šampūnu ar zilajiem māliem un kondicionieri mirdzošiem matiem ar rabarbera ekstraktu.

Testa rezultāti: Maska sejas un kakla ādai Riox NEO CO2 Carbon Mask

Testa rezultāti: Maska sejas un kakla ādai Riox NEO CO2 Carbon Mask

Decembrī Medicine.lv sadarbībā ar SIA "Baltic Beauty Prof" piedāvāja testēt masku sejas un kakla ādai Riox NEO CO2 Carbon Mask.

Aloe Body Lotion – labākais ķermeņa losjons 2022. gadā

Aloe Body Lotion – labākais ķermeņa losjons 2022. gadā

Janvārī un februārī Medicine.lv sadarbībā ar Alveja.lv piedāvā izmēģināt 2022. gada labāko ķermeņa losjonu ar alveju "Aloe Body Lotion".

Izstāsti Latvijai veselības receptes

Uztura bagātinātājs "Mamita", dr. V. Veisas viedoklis: Izstāsti Latvijai – Veselības receptes

Uztura bagātinātājs

Uztura bagātinātājs grūtniecēm "Mamita" ir neaizstājamu omega -3 taukskābju komplekss vienā kapsulā. Vai grūtniecēm papildus jālieto vitamīni, atbild ginekoloģe, dzemdību speciāliste Vija Veisa.

Intas Dinsbergas klīnika – integrēta pieeja sievietes veselībai: Izstāsti Latvijai – Veselības receptes

Intas Dinsbergas klīnika – integrēta pieeja sievietes veselībai: Izstāsti Latvijai – Veselības receptes

Klīnikā pieejams plašs speciālistu, diagnostikas un procedūru spektrs, lai sieviete visos sievietes dzīves periodos varētu saņemt visus nepieciešamos pakalpojumus vienuviet.