medicine.lv skaitļos

Lietotāji online266
Aktīvie uzņēmumi12082
Nozares raksti1506
Ekspertu atbildes21477
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas padome apstiprina turpmāko sešu gadu attīstības stratēģiju : Latvijas veselības portāls | medicīnas uzņēmumi | medicine.lv

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas padome apstiprina turpmāko sešu gadu attīstības stratēģiju

Apstiprināta Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas attīstības stratēģija 2023.–2028. gadam. Tajā definēti galvenie slimnīcas attīstības mērķi un sasniedzamie rezultāti. Slimnīcas stratēģijas tapšanā aktīvi iesaistījās stacionāru, klīniku un nodaļu vadītāji, ārsti un aprūpes personāls, kā arī atbalsta personāls. 

"Slimnīcas stratēģija paredz virzību uz Latvijas vēža centra akreditāciju, lai īstenotu onkoloģisko pacientu ārstēšanas un aprūpes metodisko vadību valstī un vienotu multidisciplināru pieeju ikvienam onkoloģiskajam pacientam – sākot no diagnostikas līdz paliatīvai un hospisa aprūpei. Vēls pirms stratēģijas apstiprināšanas uzsākta vēža ceļu izveide pacientiem vairāk kā 30 audzēju veidiem, tas palīdzēs būt informētiem un labāk izprast katru ārstēšanas  posmu, to secību, veicinot izpratni, sadarbību un līdzestību slimības uzveikšanā. Mūsu mērķis ir onkoloģiskajiem pacientiem uzlabot piekļuvi diagnostiskajiem izmeklējumiem, īstenot integrētu pieeju vēža ārstēšanā, kā arī sekmēt rehabilitācijas pakalpojumu labāku pieejamību," informē slimnīcas pārstāve Ilga Namniece.

Sirds un asinsvadu slimību augstā incidence kā arī minimāli invazīvās ķirurģijas progress rada nepieciešamību attīstīt inovatīvas terapeitiskās radioloģijas un minimāli invazīvās ķirurģijas metodes,   kas ļaus ne tikai savlaicīgāk pamanīt un diagnosticēt veselības problēmas, bet arī ārstēt saudzīgāk, kas savukārt ļaus pacientam ātrāk atlabt un atgriezties sociāli aktīvā dzīvē. Tāpat Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnika (NMPUK) arī turpmāk būs lielākais neatliekamās medicīnas sniedzējs valstī. Šeit tiek sniegta visplašākā profila neatliekamā palīdzība. Vienlaikus NMPUK ir vienīgā vieta Latvijā, kur tiek nodrošināta neatliekama medicīniskā palīdzība mikroķirurģijas un toksikoloģijas pacientiem, kā arī pacientiem ar politraumām, tamdēļ plānojam vēl vairāk efektivizēt un standartizēt neatliekamu pacientu ārstēšanu. 

Ņemot vērā apstākli, ka arī Latvijas sabiedrība kopumā noveco un jau tagad apmēram piektdaļa Latvijas iedzīvotāju ir vecumā virs 65 gadiem – nākotnē palielināsies pacientu īpatsvars ar vairākām hroniskām saslimšanām un 3 - 4 konkurējošām diagnozēm. Tādēļ nākotnē svarīgi nodrošināt kompleksu veselības aprūpes pakalpojumu kopumu minētajiem pacientiem, kas tiks sniegti un koncentrēti stacionārā “Biķernieki”. 

Tāpat slimnīcas stratēģija paredz saglabāt vadošo lomu un sniegt medicīnisko palīdzību pacientiem dažādu bīstamo infekciju uzliesmojumu, epidēmiju un pandēmiju apstākļos, kā tas notika Covid-19 pandēmijas apstākļos.  Arī turpmāk nodrošināsim bīstamo infekciju, kā arī multirezistentu mikroorganismu agrīnu diagnostiku un tālāku ierosinātāja genoma sekvencēšanu, lai veiktu nepieciešamo epidemioloģisko izmeklēšanu. Slimnīcas infrastruktūras attīstības projekti nākotnē tiks īstenoti ievērojot stingru infekciozu/neinfekciozu pacientu plūsmu nodalīšanu. Nākotnē veicināsim un attīstīsim infekciju slimību ārstēšanu ambulatori un dienas stacionārā. Slimnīcas stratēģijā viens no svarīgākajiem definētajiem nākotnes mērķiem ir nodrošināt kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus, kas ir balstīti izcilā pacientu pieredzē. 

Tīna Kukka, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas padomes priekšsēdētāja: “Darbs pie stratēģijas izstrādes ilga gandrīz divus gadus, laikā kad uzmanības centrā bija Covid-19 pandēmija un mūsu slimnīca uzņēmās grūtāko - vadošo lomu. Neskatoties uz sarežģīto situāciju, stratēģija ir izstrādāta iesaistot slimnīcas darbiniekus un ārējos partnerus. Esmu pateicīga visiem slimnīcas darbiniekiem, kas atrada laiku, iespēju un iedvesmu iesaistīties šajā nozīmīgajā procesā. Novēlu kopīgiem spēkiem arī visu iecerēto īstenot – tikai kopīgā darbā mēs varam visu sasniegt!

Mums ir bijušas daudzas tikšanās pārrunājot par katras jomas attīstības virzieniem un visi viedokļi tikuši ņemti vērā. Esam ņēmuši vērā galveno mērķi – pacienta intereses. Fokusējāmies arī uz darbiniekiem, bez kuru labklājības pacientu pienācīga aprūpe nav iespējama. Kā Klīniskās Universitātes slimnīcai mums ir jānodrošina gan rezidentu apmācība, gan zinātniski pētnieciskais darbs medicīnas attīstībā.  

Būtiska sadaļa ir veltīta arī uz informācijas sistēmu un jauno tehnoloģiju attīstību. Vissarežģītākā sadaļa stratēģijas pilnvērtīgai īstenošanai ir prognozējama pieejamā finansiālā puse, ņemot vērā, ka mēs esam atkarīgi gandrīz vienīgi no valsts budžeta, jo tas noteiks daudzu iecerētu plānu īstenošanos”.

Lai iespējami vairāk slimnīcas darbinieku būtu informēti par slimnīcas mērķiem, izprastu tos un savā ikdienas darbā  sekmētu stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu - pacientu ārstēšanas un aprūpes procesu uzlabošanu, slimnīcas valde:  Aleksejs Višņakovs, profesors Haralds Plaudis, Kaspars Plūme un Andis Pinkulis iepazīstināja ar definētajiem sasniedzamajiem mērķiem ārstēšanas pakalpojumu pilnveidošanā, pētniecībā un zinātniskajā darbībā, jauno ārstu (rezidentu) un aprūpes personāla apmācībā, kā arī klātesošie tika informēti par infrastruktūras, informācijas tehnoloģiju un medicīnas tehnoloģiju projektiem un secību, kādā paredzēts tos īstenot. Savukārt pēc slimnīcas stratēģijas prezentācijas notika diskusija un viedokļu apmaiņa, kurā slimnīcas valde un ārstniecības direktore Ilze Pučkure, personāla direktore Evita Duļbinska un aprūpes direktore Inese Budzila sniedza atbildes uz darbinieku jautājumiem. 

Aleksejs Višņakovs, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs: “Ikviens mūsu slimnīcā – ārstniecības, aprūpes, tehniskais un administrācijas darbinieks – ir nozīmīgs ceļā uz jaunās stratēģijas īstenošanu un kopējo attīstības mērķu sasniegšanu. Pats galvenais, mums visiem kopā sadarbojoties, ir spēt nodrošināt pacientiem pēc iespējas komfortablāku, mūsdienu prasībām atbilstošu vidi, kā arī kvalitatīvu ārstēšanu un aprūpi. Protams, nozīmīga loma šajā procesā ir ārstniecības un aprūpes personālam, bet ne mazāk būtiska ir infrastruktūra, tehniskais nodrošinājums – informācijas sistēmu un medicīnas tehnoloģiju uzturēšana – darba aizsardzība un vēl citi nozīmīgi faktori.” 

Prof. Haralds Plaudis, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes loceklis un ķirurģijas galvenais speciālists: “Izstrādātā stratēģija mums visiem kopā palīdz mērķtiecīgi virzīties tuvāk pašam svarīgākajam – uz pacientu centrētas veselības aprūpes nodrošināšanai un ārstēšanai multidisciplinārā profesionāļu komandā. Nākamie 6 gadi, kuru laikā tiks īstenota izstrādātā slimnīcas stratēģija, būs ļoti dinamiski visās nozarēs, īpaši ārstniecības un aprūpes, tehnoloģiju un infrastruktūras attīstībā. Izstrādājot Rīgas Austrumu slimnīcas stratēģiju 2023.–2028. gadam, iedvesmojāmies no pasaulē novērtētām un atzītām ārstniecības iestādēm – Šaritē, Karolisnkas, Helsinku universitāšu slimnīcām, kas jau šobrīd spēj nodrošināt visaugstākā līmeņa standartiem atbilstošu veselības aprūpi. Arī mēs tiecamies uz to, lai jau tuvākajā nākotnē ikviens  pacients saņemtu integrētu veselības aprūpi. Lai viņam  būtu skaidrs gan pats ārstēšanās ceļš, gan turpmākais veselības uzraudzības process arī pēc izrakstīšanās no slimnīcas. Tāpat koncentrējamies arī uz savu darbinieku tālākizglītošanu un zinātniskās darbības attīstīšanu.” 

Kaspars Plūme, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes loceklis: “Pacientu pieredzes uzlabošanā un veselības aprūpes pakalpojumu pilnveidošanā nozīmīga ir infrastruktūra jeb vide, kurā atrodas gan pacienti, gan arī slimnīcas darbinieki. Ņemot vērā stacionāru “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs” un “Latvijas Infektoloģijas centrs” ēku fizisko un morālo nolietojumu, tika pieņems lēmums par ārstniecības pakalpojumu koncentrēšanu Hipokrāta ielas teritorijā. Tas nozīmē, ka pacienti visu nepieciešamo ārstēšanu un aprūpi varēs saņemt vienuviet, turklāt mūsdienīgā un sakārtotā vidē.”

Andis Pinkulis, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes loceklis: “Arī mūsu slimnīcā ir ļoti būtiski, lai ikdienā tiktu nodrošināta gan loģistikas, gan datu plūsmas nepārtrauktība. Raugoties nākotnes perspektīvā, mūsu mērķis ir turpināt uzlabot informācijas sistēmas, iekārtas un tehnoloģiju risinājumus, lai iespējami atvieglotu ārstu ikdienu un viņi varētu koncentrēties visbūtiskākajam – pacientu ārstēšanai. Esam iecerējuši attīstīt IT jomu, lai sasniegtu vienu no izvirzītajiem mērķiem – procesu digitalizāciju, pacientu ērtībām nodrošinot arī attālināto konsultāciju iespējas.”

Pēc slimnīcas stratēģijas prezentācijas Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāru darbinieki  aktīvi diskutēja ar valdes pārstāvjiem par stratēģijā definētajiem sasniedzamajiem mērķiem un izaicinājumiem to sasniegšanā, kā arī sniedza priekšlikumus un ierosinājumus, kas palīdzētu īstenot uz pacienta vajadzībām vērstu ārstēšanu un veselības aprūpi.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stratēģija 2023.-2028. gadam:  https://aslimnica.lv/wp-content/uploads/2023/03/ASlimnicas-strategija-2023-2028.pdf

 

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

=

* Lūdzu aizpildi summu vārdiski latviešu valodā ar visām garumzīmēm!

SIA "Latvijas Tālrunis" aicina interneta lietotājus - portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro iepriekšminētos noteikumus, viņa komentārs var tikt izdzēsts un SIA "Latvijas Tālrunis" ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.

Nedēļas tēma

Dziedinošs uzturs veselībai

Dziedinošs uzturs veselībai

Meklējot veselīga uztura vadlīnijas, cilvēks nereti jūtas pazudis informācijas pārbagātībā, jo ir tik daudz dažādu diētu un brīžam pilnīgi pretēju ieteikumu. Uztura speciāliste un uzturzinātniece Silvija Ābele iepazīstinās ar GAPS uztura terapiju!

Aktuālie piedāvājumi

Dievu garšviela: viss par safrāna labvēlīgajām īpašībām

Dievu garšviela: viss par safrāna labvēlīgajām īpašībām

Mūsdienās ne visi zina, ka safrāns var ne tikai uzlabot pazīstamu ēdienu garšu, bet arī palīdzēt cīņā pret vairākām slimībām gan kā pretiekaisuma līdzeklis, gan kā viela, kas uzlabo garīgās spējas, mieru, miegu un jaunību. 

Profesionālo apavu nozīme ikdienas darbā

Profesionālo apavu nozīme ikdienas darbā

Rūpes par kājām sākas tieši ar apavu izvēli, taču ne visi tam pievērš uzmanību. Pareizi un ērti profesionālie apavi ir veselu kāju garantija, ietekmē vispārējo fizisko stāvokli un samazina saistīto slimību attīstības risku. 

Video

Izglītojošā video aicina pievērst uzmanību ādas veselībai (VIDEO)

Izglītojošā video aicina pievērst uzmanību ādas veselībai (VIDEO)

Noslēdzot šī gada melanomas modrības kampaņu “Dzimumzīmei vajag uzmanību”, melanomas pacientu atbalsta biedrība “Soli priekšā melanomai” ir sagatavojusi izglītojošu video, kāpēc ikvienam ir svarīgi veikt ķermeņa ādas pašpārbaudes un kā laikus atklāt bīstamo ādas vēzi.

Produktu testi

Testa rezultāti: FITODROGA 3 soļu programma gudrām rūpēm par ādas skaistumu pavasarī

Testa rezultāti: FITODROGA 3 soļu programma gudrām rūpēm par ādas skaistumu pavasarī

Maijā Medicine.lv sadarbībā ar SIA "Fitodroga" piedāvāja testēt FITODROGA DERMOCOSMETIC komplektu sejas ādas kopšanai.

100% alvejas gels un izsmidzināms nomierinošais losjons “Aloe First”

100% alvejas gels un izsmidzināms nomierinošais losjons “Aloe First”

Jūnijā Medicine.lv sadarbībā ar Alveja.lv piedāvā testet alvejas gelu pret ādas apdegumiem un nomierinošu alvejas losjonu ādas nomierināšanai un šūnu atjaunošanai pie dažādiem ādas bojājumiem.

MARUSHA Rozmarīna un Nīma matu eļļa matu augšanas veicināšanai

MARUSHA Rozmarīna un Nīma matu eļļa matu augšanas veicināšanai

Jūnijā Medicine.lv sadarbībā ar "MARUSHA Nord Ecosmetic" piedāvā testēt MARUSHA Rozmarīna un Nīma matu eļļu matu augšanas un ataugšanas stimulēšanai un sausas galvas ādas barošanai un mitrināšanai.

"Safrino" stresa mazināšanai un smadzeņu darbības veicināšanai

Maijā Medicine.lv sadarbībā ar starptautisko zīmolu "Coral Club" piedāvā testēt "Safrino", kurā apvienots patentēts Irānas safrāna ekstrakts un mioinozitols. Produkta iedarbība ir vērsta uz stresa mazināšanu, miera un nosvērtības sekmēšanu un smadzeņu darbības, fokusa un koncentrācijas spēju uzlabošanai.

Izstāsti Latvijai veselības receptes

"Imunosil Sambucus" imunitātes veicināšanai no "Lotos Pharma": Izstāsti Latvijai – Veselības receptes

Bērniem trūkst tieši iegūtās imunitātes, kuru organisms attīsta dzīves laikā, tādēļ uzņēmība pret infekcijām ir augstāka. Mainoties gadalaikiem un laikapstākļiem, palielinās arī iespēja saslimt ar kādu no vīrusu infekcijām, ko visbiežāk saucam vienkārši par saaukstēšanos.

Mentālā veselība ar "Sedanorm" no SIA "Lotos Pharma": Izstāsti Latvijai – Veselības receptes

Mentālā veselība ar

Kā rūpēties par mentālo veselību? Lai mazinātu stresu, ievies savam organismam draudzīgu dienas kārtību – plāno to, atrodi balansu starp darbu un atpūtu, socializējies un regulāri tiecies ar draugiem, ja lasi ziņas, tad ierobežo tam veltīto laiku.