medicine.lv skaitļos

Lietotāji online231
Aktīvie uzņēmumi12795
Nozares raksti1632
Ekspertu atbildes21477
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžai – jau 40 gadi! : Latvijas veselības portāls | medicīnas uzņēmumi | medicine.lv

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžai – jau 40 gadi!

Šis gads Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžai (LU RMK) ir īpašs. Koledža 14. novembrī svinēs apaļu – jau 40 gadu ilgas darbības – jubileju. Ik gadu LU RMK kā akreditētu profesionālās augstākās izglītības iestādi, kur apgūt medicīnisko izglītību, izvēlas arvien vairāk studentu, augsti novērtējot koledžas sniegtās plašās iespējas darba tirgū.

Lai arī valstī pastāvošās epidemioloģiskās situācijas dēļ iepriekš plānotais koledžas jubilejas svinīgais pasākums tiek pārcelts uz vasaru, dažādas aktivitātes par godu jubilejai tiek īstenotas jau šobrīd – koledžas sociālajos tīklos un  mājaslapā. Viens no tiem ir aptauja apbalvojuma "Skolotājs – vērtība"  noskaidrošanai, kuras ietvaros studenti un absolventi var nobalsot par savu mīļāko pasniedzēju/skolotāju. Tāpat absolventi ir aicināti dalīties ar interesantiem stāstiem, kurioziem vai piedzīvojumiem studiju gadu laikā, kas tiks publicēti koledžas mājaslapā un sociālajos tīklos.

Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas pirmsākumi

Autors: eka
Autors: eka

Rīgas Medicīnas koledža savu darbību uzsāka 1980. gadā, darbojoties kā Rīgas 5. medicīnas skola, kurā darba tirgum tika sagatavotas medicīnas māsas, nodrošinot profesionālu un kvalitatīvu mācību un prakses vidi "Gaiļezera" slimnīcu kompleksā. Nepilnus 10  gadus vēlāk, sadarbojoties ar skolas partneriem Norvēģijā, kā  arī piedaloties  Eiropas Savienības PHARE programmā, māsu izglītībā tika  uzsāktas  un  realizētas  nozīmīgas  pārmaiņas, līdz  2004. gadā skola pārtapa par Rīgas Medicīnas koledžu, nu jau augstākās izglītības līmenī īstenojot studiju programmas māsas un ārsta palīga kvalifikāciju ieguvei. Kopš 2010. gada Rīgas Medicīnas koledža savu darbību realizē Latvijas Universitātes sastāvā kā Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža.  

Mērķis – zinoši un par savām spējām pārliecināti veselības aprūpes profesionāļi

Autors: DSC_0034
Autors: DSC_0034

Kopš 2020. gada 1. jūlija koledžu vada Dr. Aksels Roshofs, kas paralēli darbam direktora amatā praktizējas sertificēta ķirurga darbā. Tāpat Rīgas Medicīnas koledžas vadītājs ir viens no koledžas mācībspēkiem, kas strādā ar topošajiem ārsta palīgiem, no kuriem vairums pēc koledžas absolvēšanas veiksmīgi uzsāk darbu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. "Darbs ar studentiem ir interesants un aizraujošs. Tas ne mirkli neļauj man atslābt – es nepārtraukti sekoju jaunākajām tendencēm medicīnā un veselības aprūpē, lai mācību procesā ieviestu aktuālus studiju kursus un jaunākās IT tehnoloģijas, tādējādi padarot studijas interesantas, bet topošo veselības aprūpes profesionāli – zinošu un pārliecinātu par savām profesionālajām spējām," saka Dr. Aksels Roshofs.

Kā stāsta direktors, LU RMK vīzija ir būt par atpazīstamu augstākās izglītības iestādi, kas īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, sagatavojot kompetentus speciālistus veselības aprūpes jomā, kuru iegūtās zināšanas, prasmes, kompetences un attieksme apmierina Latvijas tautsaimniecības vajadzības un sekmē absolventu starptautisko konkurētspēju. Koledžas misija ir nodrošināt studējošiem kvalitatīvas izglītības un profesionālās kvalifikācijas ieguvi, īstenojot uz sasniedzamiem rezultātiem balstītas studiju programmas. LU RMK nodrošina cilvēkresursu attīstību veselības aprūpes nozarē, un tās studiju un zinātnes integrācijā balstītā izglītības vide veicina veselības aprūpes jomas attīstību.

Autors: DSC_0679
Autors: DSC_0679

Koledžas galvenās vērtības ir izcilība, atvertība un cieņpilna attieksme pret cilvēku, kā arī jaunrade, inteliģence, profesionalitāte un atbildība, ko studiju procesā izjūt ikviens studējošais un koledžas vidē ievēro katrs mācībspēks.

Sasniegumi un nākotnes plāni

Šobrīd Rīgas Medicīnas koledža darbojas piecu universitāšu tīklos, kuros tiek organizēti dažādi projekti un intensīvie kursi, kas ļauj gan mācībspēkiem, gan studentiem iegūt starptautisko pieredzi un jaunas zināšanas. "Esam izmantojuši dažādas Eiropas Savienības fondu piedāvātās iespējas un īstenojuši dažādus projektus, kuri ir devuši iespēju modernizēt koledžas telpas un iegādāties mūsdienu augstākajām prasībām veselības aprūpes nozarē atbilstošu aprīkojumu studiju kvalitātes uzlabošanai," stāsta koledžas direktors.

Runājot par nākotnes plāniem, koledžas vadītājs ir pārliecināts, ka virzībā uz vienu no galvenajām koledžas vērtībām – izcilību – ir svarīgi turpināt veidot labu mācību bāzi un ciešu sadarbību ar ārstniecības iestādēm, kur pieredzējušu ārstniecības personu vadībā tiek nostiprinātas praktiskās iemaņas, kuras jau kopš koledžas pirmsākumiem studenti apgūst moderni iekārtotās simulāciju laboratorijās. Tā kā koledžā līdzīgi kā citās jomās notiek paaudžu maiņa akadēmiskā personāla vidū, nākotnē liela uzmanība tiks pievērsta arvien jaunu mācībspēku ievadīšanai darbā, kā arī būtiska būs mentoru loma. Tāpat nākotnē būtu svarīgi attīstīt arī tālākizglītības kursus ārstniecības personām, jo iegūtā kvalifikācija ir jāuztur mūža garumā.

Direktors: "Lai arī Covid-19 ieviesis straujas korekcijas koledžas nākotnes plānos, liekot steidzami pārplānot studiju procesu un pāriet uz attālināto teorijas apmācību, kā arī meklēt risinājumus mācību prakšu īstenošanai, pateicoties mūsu lieliskajai komandai, mums viss ir izdevies!" Koledža turpinās ārsta palīgu un neatliekamās medicīnas ārsta palīgu sagatavošanu, par cik tie ir ļoti pieprasīti speciālisti ārstniecības iestādēs, kā arī "Māszinību" programmā ir plānots īstenot ilgtermiņa sadarbību ar Latvijas Universitāti. Tāpat, noslēdzoties ziemas uzņemšanai programmā "Optometrija", neskatoties uz situāciju valstī, mācības uzsāks pirmie optometristu asistenti.

Kādas studiju programmas piedāvā Rīgas Medicīnas koledža?

Koledža potenciālo veselības aprūpes speciālistu izvēlei piedāvā četras studiju programmas – "Māszinības", "Ārstniecība", "Optometrija" un "Masāža un hidroterapija". Programmas vērstas uz to, lai sagatavotu atbilstošus speciālistus tādām profesionālajām kvalifikācijām kā Māsa, Ārsta palīgs, Ambulatorās aprūpes ārsta palīgs, Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs, Masieris un Optometrista asistents.

Autors: OskarsKupics.com_411
Autors: OskarsKupics.com_411

"Māszinības" – viena no atzītākajām profesionālā bakalaura studiju programmām Eiropā. Tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Universitāti – pirmos divus studiju gadus topošās māsas studē Rīgas Medicīnas koledžā, savukārt nākošos divus – Latvijas Universitātē;

Autors: OskarsKupics.com_406
Autors: OskarsKupics.com_406

"Ārstniecība" – studiju programmas absolventi ir vieni no galvenajiem jauno darbinieku resursiem Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā;

Autors: OskarsKupics.com_417
Autors: OskarsKupics.com_417

"Masāža un hidroterapija" – studiju programmas ietvaros studenti iemācās ne tikai sniegt kvalitatīvu masāžu, bet arī novērtēt katru klientu, piemērojot viņam vispareizāko masāžas veidu, rezultātā uzlabojot klienta veselības stāvokli un labsajūtu;

"Optometrija" – studiju programma ir izstrādāta sadarbībā ar darba devējiem un tās mērķis ir sagatavot speciālistu – optometrista asistentu –, kurš ir spējīgs sniegt profesionālu konsultāciju klientam par briļļu ietvara un optisko briļļu lēcu izvēli, iestrādāt optiskās lēcas briļļu ietvaros, pielāgot un labot briļļu ietvarus, veikt kontaktlēcu lietošanas un kopšanas apmācību, kā arī uzraudzīt klientu redzes treniņus. Tāpat optometrista asistenti veic tehniskos mērījumus atbilstoši sertificēta redzes speciālista nozīmējumam un rekomendācijām un nodarbojas ar redzes korekcijas līdzekļu un redzes veselības aprūpē lietojamo preču tirdzniecību.

5 būtiskākie ieguvumi, studējot Rīgas Medicīnas koledžā

Autors: OskarsKupics.com_399
Autors: OskarsKupics.com_399

Nepārtraukta materiāli tehniskās bāzes attīstība. Pateicoties 2018.–2019. gadā ar ERAF atbalstu realizētajam STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) projektam, koledžā tika iekārtotas vairākas pilnībā ar mūsdienīgiem datorizētiem manekeniem aprīkotas simulāciju laboratorijas. Apgūstot iemaņas simulāciju procesā, studentiem ir iespēja savas prasmes attīstīt līdz pilnīgai pārliecībai un spējai reaģēt kritiskās situācijās. Arī teorētisko nodarbību auditorijas aprīkotas ar jaunākajām IT tehnoloģijām, kas studiju procesu padara vēl interesantāku un vieglāk apgūstamu. Savukārt topošie masieri un optometristu asistenti prasmes apgūst moderni iekārtotos praktisko nodarbību kabinetos – ar jaunākajām iekārtām, kušetēm, masāžas krēsliem un dažādiem palīglīdzekļiem izcilai prasmju apguvei.

Autors: oskars.kupics.com_132
Autors: oskars.kupics.com_132

Pieredzes bagāti mācībspēki – veselības aprūpes nozares speciālisti ir viena no lielākajām koledžas vērtībām, jo mācībspēki ir nozarē strādājoši profesionāļi, kas studentiem nodod profesionālajā pieredzē balstītas zināšanas. Studiju procesā pasniedzēji izmanto centrētu pieeju, kas ļauj ikvienam studentam zināšanas un prasmes apgūt augstākajā līmenī.

Plaša sadarbība ar veselības aprūpes iestādēm ļauj nodrošināt prakses vietas labākajās veselības aprūpes iestādēs visā Latvijā. Koledža atrodas Latvijas lielāko klīniku tuvumā, ļaujot studentam izmantot laiku lietderīgi, nevis patērēt to ceļā uz prakses vietu. Lielākā prakšu bāze, kurās studenti iegūst praktiskās zināšanas un iemaņas, ir RAKUS klīnikas.

Ērta un mājīga studentu viesnīca, izvietota koledžas augšējos stāvos. Šāda studentu viesnīcas atrašanās vieta ļauj ietaupīt laiku, kas parasti tiek patērēts ceļam, lai nokļūtu uz lekcijām.

Plaša starptautiskā sadarbība dod studentiem iespēju īstenot praksi kādā no 45 augstākās izglītības iestādēm 21 valstī.

Autors: rmk_buklets__16_
Autors: rmk_buklets__16_

Rīgas Medicīnas koledžas direktors Dr. Aksels Roshofs esošajiem studentiem novēl izturību un tieksmi pēc jaunām zināšanām, uzsverot, ka mediķim ir jāmācās un jāattīsta sevi visa mūža garumā! Savai komandai un studentiem viņš atgādina: ""Viens nav karotājs". Veselības aprūpe ir komandas darbs, kur pacients ir visa centrā! Lai mums pietiek spēka un zināšanu pārvarēt pandēmiju un virzīties uz priekšu!" Savukārt jauniešus, kas vēl tikai stāv izvēles priekšā, direktors aicina piedalīties koledžas atvērto durvju dienās 26. martā un 22. maijā, lai iepazītos ar studiju vidi, mācībspēkiem un studiju iespējām klātienē.

Uzzini vairāk par Rīgas Medicīnas koledžu rmkoledza.lu.lv!
Adrese: Hipokrāta iela 1, Rīga, LV-1079
Tālrunis: +371 67840744
E-pasts: koledza@rmkoledza.lv

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

=

* Lūdzu aizpildi summu vārdiski latviešu valodā ar visām garumzīmēm!

SIA "Latvijas Tālrunis" aicina interneta lietotājus - portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro iepriekšminētos noteikumus, viņa komentārs var tikt izdzēsts un SIA "Latvijas Tālrunis" ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.

Nedēļas tēma

Šislera sāļi – tavai veselībai

Šislera sāļi – tavai veselībai

Grāmatas “Šislera sāļi” autori ir austrieši Tomass Feihtingers un Zuzana Nīdane-Feihtingere, mūsdienās ievērojamākie Šislera bioķīmijas eksperti, kas turpina V. Šislera darbu. Ar autoriem sarunājās grāmatas tulkotāja Laura Tidriķe.

Aktuālie piedāvājumi

Bioptron gaisma cīņā pret novecošanos

Bioptron gaisma cīņā pret novecošanos

Ādas izskatu ietekmē mūsu dzīvesveids, ēšanas paradumi, veselības stāvoklis, kaitīgie ieradumi, ģenētika un daudzi citi faktori. Labā ziņa – ikviena no mums var parūpēties par savu sejas ādu un aizkavēt ādas novecošanos – uzziniet vairāk par gaismas terapiju ar Bioptron!

Kinezioloģiskais teips – atbalsts sportā un ikdienā

Kinezioloģiskais teips – atbalsts sportā un ikdienā

Kinezioloģiskais teips ir kļuvis īpaši iecienīts gan profesionālu sportistu, gan arī amatieru vidū. Tas ir praktiski nemanāms, tajā pašā laikā sniedz neatsveramu atbalstu, piedāvājot plašas iespējas gan traumu profilaksē, gan arī ārstēšanā. Uzlabo kustību brīvību kopā ar TONUS ELAST kinezioloģisko teipu! Konsultējies ar speciālistu, lai noskaidrotu, kā kinezioloģiskais teips var palīdzēt tavā ikdienā!

Nutrikosmētika: uz pierādījumiem balstīta pieeja

Nutrikosmētika: uz pierādījumiem balstīta pieeja

Nutrikosmētika pēdējos gados ir kļuvusi populāra, un veiktie pētījumi un testi nepārtraukti pēta to efektivitāti un drošību. Tāpat arī tiek vērtēta kolagēna produktu ietekme uz ādas elastību, mitrināšanu un grumbu samazināšanos.

Video

Kā ergonomiski iekārtot darba vietu, strādājot pie datora? Skaidro ergoterapeiti (VIDEO)

Kā ergonomiski iekārtot darba vietu, strādājot pie datora? Skaidro ergoterapeiti (VIDEO)

Atzīmējot Pasaules ergoterapijas dienu 27. oktobrī, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (Austrumu slimnīca) Rehabilitācijas klīnikas ergoterapeiti ir sagatavojuši padomus un vienkāršus  ieteikumus, kurus būtu ieteicams ņemt vērā ikvienam, kurš, sēžot pie datora, veic darba pienākumus vai arī ikdienā pie datora ekrāna pavada ilgas stundas. 

Produktu testi

Testa rezultāti: Aknu sargs

Testa rezultāti: Aknu sargs

Aprīlī Medicine.lv sadarbībā ar SIA “Fito preparāti” piedāvāja izmēģināt dabīgu produktu aknu darbības veicināšanai.

Testa rezultāti: ho-fi® original Na+ hlorofilīns – Latvijas dabas sniegtais spēks organisma restartam

Testa rezultāti: ho-fi® original Na+ hlorofilīns – Latvijas dabas sniegtais spēks organisma restartam

Maijā Medicine.lv sadarbībā ar zīmolu everlab® piedāvāja testēt ho-fi® original Na+ hlorofilīnu organisma restartam.

"Dr. Leopolds" krēms AMICOS un gels "KERELAST 30+" sausas un sabiezējušas ādas kopšanai

Jūnijā Medicine.lv sadarbībā ar "Dr. Leopolds" piedāvā testēt komplektu - krēmu "Amicos" sausai un sabiezējušai ādai un "Keralast 30+" gēlu sabiezējušas ādas un nagu kopšanai.

Pēdu krēms “Urea 20” sausu pēdu ādas kopšanai

Pēdu krēms “Urea 20” sausu pēdu ādas kopšanai

Jūnijā Medicine.lv sadarbībā ar SIA “Gusto” piedāvā testēt pēdu krēmu “Urea 20” sausai pēdu ādai.

Izstāsti Latvijai veselības receptes

Jelgavas poliklīnika: Izstāsti Latvijai – Veselības receptes

Jelgavas poliklīnika: Izstāsti Latvijai – Veselības receptes

Jelgavas poliklīnika nodrošina pieejamus un kvalitatīvus medicīnas pakalpojumus diagnosticēšanā, slimību ārstēšanā, rehabilitācijā, slimību novēršanā un profilaktisku pasākumu veikšanā.

Latvijas mikroķirurgi, programma “Salabo cilvēku, klonē mikroķirurgu”: Izstāsti Latvijai – Veselības receptes

Latvijas mikroķirurgi, programma “Salabo cilvēku, klonē mikroķirurgu”: Izstāsti Latvijai – Veselības receptes

Latvijas mikroķirurgu komanda jau kopš kara sākuma Ukrainā sniegusi nenovērtējamu palīdzību, glābjot karā ievainotos cilvēkus. Latvijas mikroķirurgi - Olafs Libermanis un Mārtiņš Malzubris - nenogurstoši "labo" ievainotos cilvēkus.