medicine.lv skaitļos

Lietotāji online168
Aktīvie uzņēmumi12209
Nozares raksti1420
Ekspertu atbildes21477
Latvijas Farmaceitu biedrība pasniegusi tradicionālos LFB apbalvojumus : Latvijas veselības portāls | medicīnas uzņēmumi | medicine.lv

Latvijas Farmaceitu biedrība pasniegusi tradicionālos LFB apbalvojumus

LFB apbalvojuma “Gada Farmaceits 2021” saņēmēji; foto: Anatolijs Repšs

15. oktobrī Rīgā, svinīgos apstākļos un šaurā lokā, ievērojot visus valstī noteiktos tā brīža ierobežojumus, Latvijas Farmaceitu biedrība (LFB) pasniedza savus apbalvojumus farmācijas nozares izcilniekiem.

Nozīmīgā farmācijas goda balva „Paracelza balva ar devīzi: cum exima laude” („ar īpašu uzslavu”) tiek piešķirta ik pēc četriem gadiem. Šis apbalvojums nodibināts kā oficiāls atzinības un pateicības izteikums par nozīmīgiem sasniegumiem Latvijas farmācijas attīstībā, ievērojamu atbalstu LFB darbībai un attīstībai, kā arī par izcilu ieguldījumu farmācijas zinātnē un izglītībā. Apbalvojums tiek pasniegts farmācijas speciālistiem, citu darbības jomu pārstāvjiem, fiziskām un juridiskām personām.

Vijas Eniņas balva farmācijā nodibināta un tiek pasniegta ar leģendārās profesores Vijas Eniņas līdzdalību. Apbalvojums nodibināts kā oficiāls atzinības un pateicības izteikums farmācijas speciālistiem par ieguldījumu Latvijas farmācijā un LFB darbībā un attīstībā. Balvu personīgi pasniedza profesore Vija Eniņa.

Kā ik gadu, arī šogad LFB pasniedza apbalvojumu „Gada Farmaceits”, suminot farmaceitus, kas šajā gadā paveikuši ko īpašu, spodrinājuši savas profesijas tēlu sabiedrībā un izcili apliecinājuši sevi izvēlētajā profesijā šajā saspringtajā pārmaiņu laikā.

Apbalvojumi parasti tiek pasniegti LFB kongresā vai, saskaņā ar LFB valdes lēmumu, citā laikā. Tā kā LFB kongress šogad notiks attālināti – tiešsaistē, LFB valde lēma augstos apbalvojumus pasniegt ārpus kongresa.

PARACELZA balvas laureāti; foto: Anatolijs Repšs

Latvijas Farmaceitu biedrības Paracelza balvu saņēma:

Ausma Cēbere – Latvijas Universitātes Rīgas 1.medicīnas koledžas direktora vietniece mācību darbā – par mūža ieguldījumu farmaceita asistentu speciālistu sagatavošanā, farmaceitiskās aprūpes  attīstīšanā, starptautiskās pieredzes pārņemšanā, par ilgstošu sadarbību un dedzīgu atbalstu LFB darbībai un farmācijas speciālistu tālākizglītības projektiem;

Baiba Mauriņa – Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore, Farmācijas fakultātes prodekāne – par ieguldījumu RSU Farmācijas fakultātes attīstībā, attīstot maģistru studiju programmas klīniskajā farmācijā un rūpnieciskajā farmācijā, par augstskolas un speciālistu darba vides saiknes nostiprināšanu, par LFB un augstskolas sadarbības attīstīšanu, par aktīvu  darbību LFB, cita starpā arī tās valdes sastāvā;

Olita Zariņa (Zane Spāre) – Medikamentu informācijas centra ilggadēja darbiniece, žurnāla Materia Medica redaktore – par nozīmīgu ieguldījumu un radošumu  žurnāla „Materia Medica” attīstībā un  satura izstrādē, par farmācijas un sociāli nozīmīgu jautājumu  profesionālu atspoguļošanu, par darbu farmaceita profesijas cieņas, ietekmes un nozīmīguma celšanu sabiedrībā;

Aina Silvija Štokmane – farmaceite, bioloģijas zinātņu kandidāte – par mūža ieguldījumu jauno farmaceitu apmācībās, daudzus gadus vadot RSU Farmācijas ķīmijas katedru; par klīniskās farmācijas kā atsevišķas farmācijas apakškategorijas izveidi Latvijā, liekot pamatus RSU klīniskās farmācijas studiju programmai;  par aktīvu dalību LFB izveidē un darbībā; par joprojām aktīvu līdzdalību farmācijas jomas aktivitātēs sociālajos tīklos;

Farmācijas muzejs – par Latvijas farmācijas vēsturiskā mantojuma apzināšanu un uzturēšanu, par aptiekas un farmācijas jomas kopumā popularizēšanu ne tikai Latvijas sabiedrībā, bet arī citu valstu tūristu vidū, par interesantu un izdomas pilnu farmācijas, aptiekas prezentēšanu dažādu projektu ietvaros, par ilgstošu sadarbību un atbalstu LFB.

Vijas Eniņas balvas saņēmēji kopā ar Viju Eniņu (vidū); foto: Anatolijs Repšs

Vijas Eniņas balvu saņēma:

Maiga Liepiņa –  M.Liepiņas ārstniecisko pakalpojumu uzņēmuma “LIEP” SIA  aptiekas vadītāja – par mūža veikumu farmaceitiskās aprūpes pieejamības nodrošināšanā Salacgrīvā – aptiekas pakalpojumu attīstīšanu mazpilsētā; nestandarta risinājumu realizēšanu aptiekas darbības nodrošināšanai un farmaceita profesionālās darbības uzturēšanai; par principiālu nostāju un aktīvu sava viedokļa aizstāvēšanu farmācijas nozarei būtiskos jautājumos;

Inga Gūtmane –  VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” slēgta tipa aptiekas vadītāja – par ieguldījumu RSU Klīniskās farmācijas maģistratūras studiju programmas attīstībā un šo speciālistu popularizēšanā stacionārās veselības aprūpes ietvaros, par aktīvu iesaistīšanos tālākizglītības projektu izveidē farmācijas speciālistiem, to realizēšanā, par nozīmīgu ieguldījumu LFB un LFB Slēgta tipa aptieku sekcijas darbībā;

Ilze Kalve – LFB Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja – par ieguldījumu farmaceitu sertifikācijas procesa uzturēšanā, procedūru sakārtošanā, veiksmīgu komisijas darba vadību, par atbalstu dažādiem LFB projektiem un aktīvu līdziesaisti daudzu gadu garumā;

Agnese Ritene –  SIA “Alante” Tukuma Centra aptiekas vadītāja – par ieguldījumu iedzīvotāju farmaceitiskajā aprūpē, par farmaceita profesijas prestiža celšanu un sabiedrības izglītošanu, par veiksmīgu biznesa un profesionālo interešu apvienošanu, par līdzdalību vietējās pašvaldības darbā, veidojot farmaceita kā sociāli atbildīgas profesijas tēlu, par sadarbību ar LFB un tiešu līdziesaisti biedrības darbā;

Sigita Čulkstena –  SIA “Insbergs”  Dzirciema aptiekas vadītāja – par  ieguldījumu iedzīvotāju farmaceitiskajā aprūpē, par farmaceita profesijas prestiža celšanu un sabiedrības izglītošanu,  par  profesionalitāti sadarbojoties ar citiem veselības aprūpes speciālistiem, par veiksmīgu biznesa un profesionālo interešu apvienošanu, par ieguldījumu jauno speciālistu sagatavošanā, par ētikas principu nozīmīguma popularizēšanu farmācijas speciālistu vidū.

Apbalvojumu “Gada Farmaceits” šogad saņēma:

Svetlana Buraja –  VSIA “Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca”  slēgta tipa aptiekas vadītāja vietniece – par iniciatīvu un aktīvu darbību onkoloģiskās farmācijas attīstīšanā (dibinot Onkoloģisko farmaceitu sekciju LFB) un starptautisku sakaru veidošanā, par ieguldījumu,  farmaceitu profesionālajā  izglītošanā, par slēgta tipa aptieku farmaceitu darba attīstīšanu un popularizēšanu;

Tatjana Rutkaste – SIA “Rumis”  Māras aptiekas vadītāja – par nozīmīgu darbu farmaceitiskās aprūpes nodrošināšanā mazpilsētā, individuālas aptiekas uzturēšanā, par ieguldījumu jaunās paaudzes profesionāļu izaudzināšanā, profesijas popularizēšanā mazpilsētā, par atbalstu LFB aktivitātēm;

Lāsma Henkuzena –  VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” klīniskā farmaceite – par iniciatīvu un aktivitāti klīniskā farmaceita darbības attīstīšanā (dibinot Klīnisko farmaceitu sekciju LFB) un  popularizēšanā, par sekmīgu iesaistīšanos farmaceitu izglītošanā;

Daiga Eglīte – SIA “Latvijas Aptieka” Latvijas aptieka-67 aptiekas vadītāja – par ieguldījumu zāļu gatavošanas aptiekās tradīciju uzturēšanā un attīstīšanā, par veiksmīgas sadarbības nodrošināšanu ar ārstiem; par aptiekas iespēju farmaceitiskās aprūpes ietvaros popularizēšanu, iesaistoties vietējās pašvaldības projektos; par prakses vadīšanu studentiem; par kolektīva saliedēšanu, tradīciju uzturēšanu;

Zane Dzirkale –  LFB Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisijas locekle, eksperte – par nozīmīgu darbu LFB Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisijas darbā, par aktīvu līdzdalību farmaceitu tālākizglītības projektos, par ieguldījumu kvalitatīvas farmaceitiskās aprūpes nodrošināšanā mazpilsētas iedzīvotājiem, profesijas popularizēšanā jauniešu vidū, zinātnes attīstībā un studentu apmācībās;

Sigita Blažēviča – SIA “Jelgavas Pils aptieka” Pils Oranžās aptiekas  vadītāja – par ieguldījumu iedzīvotāju farmaceitiskajā aprūpē un farmaceita profesijas popularizēšanu iedzīvotājiem, par prasmīgu pārmaiņu vadīšanu aptiekā;

Irina Jeršova –  SIA “BENU Aptieka Latvija”, BENU Aptieka-38 vadītāja – par ieguldījumu farmaceitiskās aprūpes nodrošināšanā un attīstīšanā problemātiskos apstākļos, parādot īpašas profesionālas un cilvēciskas kvalitātes, kas rezultējās konkrētās aptiekas veiksmīgā attīstībā, kuras pamatā ir sadarbība ar citiem veselības aprūpes speciālistiem un pastāvīgo klientu atzinība;

Vadims Brižaņs –  AS “Sentor Farm aptieka” projektu vadītājs, Mēness aptieka-124 vadītājs – par iniciatīvu iedzīvotāju farmaceitiskās aprūpes attīstībā, par farmaceita profesijas popularizēšanu  un sabiedrības izglītošanu,  par farmaceita konsultāciju pilnveidošanu izmantojot un attīstot jaunus komunikācijas veidus;

Dace Malahveja – SIA “Apotheka”, Apotheka-2 aptiekas vadītāja – par ieguldījumu iedzīvotāju farmaceitiskajā aprūpē, par ilggadēju un sekmīgu aptiekas vadīšanu un kolektīva saliedēšanu,  par veiksmīgu jaunu pakalpojumu ieviešanu aptiekā.

Leonīds Hodasēvičs – SIA “Veselības aptieka” Veselības aptiekas vadītājs – par ieguldījumu iedzīvotāju farmaceitiskajā aprūpē un farmaceita profesijas popularizēšanu iedzīvotājiem,  par prasmīgu pārmaiņu vadīšanu aptiekā;

 Ieva Zvagule  – SIA “Euroaptieka Farmācija” Aptieka-12 aptiekas vadītāja – par ieguldījumu klientu īpaši atzīmētas aptiekas darba organizēšanā, kolektīva saliedēšanā, kolēģu profesionālajā attīstībā, veicinot viņu aktīvu līdzdalību tālākizglītības aktivitātēs, par profesijas un darba vides popularizēšanu studentu vidū.

Dalies ar šo rakstu

Nedēļas tēma

Veselīgs uzturs – tas ir lēti!

Veselīgs uzturs – tas ir lēti!

Uzzināsim par 7 vietējiem pārtikas produktiem, kas ir pieejami tepat Latvijā un padarīs šķīvja saturu vērtīgāku jūsu skaistumam, veselībai un labsajūtai!

Aktuālie piedāvājumi

Jostas daļa – īpaši saudzējams mugurkaula posms

Jostas daļa – īpaši saudzējams mugurkaula posms

Mugurkauls ir svarīgākā cilvēka balsta aparāta daļa, savukārt skriemeļi ir smalks locītavu mehānisms, kas ir īpaši jāsaudzē. Dzīves laikā ļoti bieži cieš mugurkaula jostas daļa, tam iemesli var būt visdažādākie. Noskaidrosim, kādi ir jostas daļas sāpju rašanās iemesli, ārstēšana un profilakse.

Profesionālie medicīnas apavi

Profesionālie medicīnas apavi

Ērti apavi medicīnas personālam ir svarīga sastāvdaļa, kas atvieglos darba laiku un mazinās kājām radīto slodzi. Noskaidrosim, kāpēc sabo kurpes ir tik populāras mūsdienu veselības aprūpes speciālistu vidū?

Video

Izglītojošā video aicina pievērst uzmanību ādas veselībai (VIDEO)

Izglītojošā video aicina pievērst uzmanību ādas veselībai (VIDEO)

Noslēdzot šī gada melanomas modrības kampaņu “Dzimumzīmei vajag uzmanību”, melanomas pacientu atbalsta biedrība “Soli priekšā melanomai” ir sagatavojusi izglītojošu video, kāpēc ikvienam ir svarīgi veikt ķermeņa ādas pašpārbaudes un kā laikus atklāt bīstamo ādas vēzi.

Produktu testi

"Green Wing Paleo Skincare" – eļļa sejai, kas ideāli piemērota lietošanai rudenī

Septembrī un oktobrī Medicine.lv sadarbībā ar SIA "Green Wing Paleo Skincare" piedāvā izmēģināt 100% dabīgu paleo kosmētiku – eļļu sejai. 

MARUSHA atjaunojošs serums sejai un acu ādai pret grumbām ar koenzīmu Q10

MARUSHA atjaunojošs serums sejai un acu ādai pret grumbām ar koenzīmu Q10

Septembrī un oktobrī Medicine.lv sadarbībā ar SIA "Eirobaltik" zīmolu "MARUSHA Nord Ecosmetic" piedāvā testēt atjaunojošu pretgrumbu serumu sejai un acu ādai.

Testa rezultāti: "ApiMi" Ķermeņa losjons ar propolisu un sarkanā āboliņa ekstraktu

Testa rezultāti:

Augustā Medicine.lv sadarbībā ar SIA "ApiMI" piedāvāja izmēģināt Ķermeņa losjonu ar propolisu un sarkanā āboliņa ekstraktu.

D vitamīns ar magniju un B6 vitamīnu vienā kapsulā

D vitamīns ar magniju un B6 vitamīnu vienā kapsulā

Septembrī un oktobrī Medicine.lv sadarbībā ar Latvijas farmācijas uzņēmumu SIA "Sagitus" piedāvā testēt jaunumu no NATEO D vitamīna – “NATEO D + Magnijs B6” kapsulas.

Izstāsti Latvijai veselības receptes

Daktera Mauriņa Vēnu klīnika: Izstāsti Latvijai – Veselības receptes

Daktera Mauriņa Vēnu klīnika: Izstāsti Latvijai – Veselības receptes

Septembris Dr. Mauriņa Vēnu klīnikā – Senioru mēnesis! Tiek nodrošināta 20% atlaide flebologa konsultācijai, izmeklējumam un vēnu lāzeroperācijām. Veselas kājas – ātri un bez sāpēm!

D vitamīna nedēļas deva, eksperta viedoklis: Izstāsti Latvijai – Veselības receptes

D vitamīna nedēļas deva, eksperta viedoklis: Izstāsti Latvijai – Veselības receptes

Mūsu organisma funkciju normālai norisei D vitamīna nepieciešamība ir jau zinātniski pierādīta. Latvijā aptiekās D vitamīns pieejams gan kā uztura bagātinātājs, gan kā recepšu zāles.