Pirmās zāles 50 gadu laikā, kas apstiprinātas lietošanai Eiropā insulta profilaksei priekškambaru mirdzēšanas gadījumos

Liels sasniegums terapijā, PRADAXA® (dabigatrāna eteksilāts) – pirmās zāles 50 gadu laikā, kas apstiprinātas lietošanai Eiropā insulta profilaksei priekškambaru mirdzēšanas gadījumos

Ingelhaima, Vācija, 01.08.2011 – Šodien Eiropas Komisija (EK) apstiprināja ‘Boehringer Ingelheim’ inovatīvo perorāli lietojamo antikoagulantu Pradaxa®1 (dabigatrāna eteksilāts2) insulta profilaksei pacientiem ar priekškambaru mirdzēšanu (PM) un insulta risku . Šis apstiprinājums preparāta izplatīšanai Eiropas Savienībā nozīmē, ka pirmo reizi 50 gadu laikā miljoniem PM pacientu visā Eiropā kļūst pieejams efektīvs un ērti lietojams jauns ārstniecības līdzeklis ar PM saistītu insultu profilaksei, kam pierādīta augsta drošības pakāpe.

EK apstiprinājusi dabigatrāna eteksilāta lietošanu Eiropas Savienībā insulta un sistēmiskas embolijas profilaksei pieaugušiem pacientiem ar nevalvulāru priekškambaru mirdzēšanu un vienu vai vairākiem riska faktoriem.  Lielākajai daļai pacientu ieteiktā deva ir 150mg divas reizes dienā, taču pieejama arī 110 mg deva divas reizes dienā 80-gadīgiem un vecākiem pacientiem, tāpat arī pacientiem ar paaugstinātu asiņošanas risku un pacientiem, kam paralēli ārstēšanai ar dabigatrāna eteksilātu ir arī blakus terapija ar kalcija kanālu blokatoru verapamilu.

2008. gadā dabigatrāna eteksilāta lietošana Eiropas Savienībā tika apstiprināta primārai profilaksei vēnu trombembolijas (asins trombu) pieaugušajiem pēc pilnīgas gūžas locītavas vai ceļa locītavas plānveida protezēšanas. Komentējot lietošanas indikāciju paplašināšanu ES ar insulta profilaksi pacientiem ar priekškambaru mirdzēšanu, Birmingemas universitātes Kardiovaskulāro zinātņu centra (Lielbritānija) kardiologs-konsultants un kardiovaskulārās medicīnas profesors Gregorijs Lips (Gregory Lip) atzīmēja: "Dabigatrāna eteksilāta apstiprināšana Eiropā ir liels progress šīs slimības ārstēšanā. 50 gadus ārsti visā pasaulē ir gaidījuši alternatīvu K vitamīna antagonistu terapijai, piemēram, ilggadīgajam standarta ārstniecības līdzeklim varfarīnam." Viņš turpina: "Kaut arī varfarīns ir efektīvs, taču tam ir arī daudz ierobežojošo faktoru, piemēram, nepieciešamība pēc nepārtrauktas kontroles, dažāda veida mijiedarbība ar uzturvielām un citām zālēm: kā rezultātā tikai puse pacientu, kam nepieciešama terapija, saņem varfarīnu, pie tam no tiem mazāk kā puse tiek kontrolēti vēlamajā terapeitiskajā devu amplitūdā."

Piekškambaru mirdzēšanas asociācijas (Artrial Fibrillation Association)  izpilddirektore Trūdija Lobana (Trudie Lobban) piebilda: "Priekškambaru mirdzēšana paaugstina insulta risku piecas reizes, kā rezultātā ši iemesla dēļ  līdz 3 miljoniem pacientu visā pasaulē cietušs no insulta. Ar priekškambaru mirdzēšanu saistītie insulti ir sevišķi smagi un beidzas ar invaliditāti, bet puse no šiem pacientiem mirst gada laikā pēc insulta."

Dabigatrāna eteksilāta apstiprināšanai insulta profilaksei pacientiem ar priekškambaru mirdzēšanu pamatā ir pētījuma RE-LY® revolucionārie rezultāti – tas ir lielākais jelkad veiktais pētījums pacientiem ar priekškambaru mirdzēšanu, kurā iesaistīti vairāk kā 18 000 pacienti. RE-LY® bija PROBE pētījums (prospektīvs, randomizēts, nemaskēts pētījums ar maskētu rezultāta vērtēšanu), kas salīdzināja divu fiksētu perorāli lietojamu tiešas iedarbības trombīna inhibitora dabigatrāna devu (pa 110 vai 150 mg divas reizes dienā, abas devas lietojot maskēti) ar nemaskētu varfarīna lietošanu.3-5

Dabigatrāna eteksilāts 150 mg devā ir vienīgais jaunais perorālais antikoagulants, kas Eiropā apstiprināts insulta profilaksei pacientiem ar priekškambaru mirdzēšanu un par kuru pierādīts, ka tas ir labāks par labi kontrolētu varfarīnu (TTR mediānā vērtība 67 %)5. Dabigatrāna eteksilāts 150mg devā samazināja insulta un sistēmiskās embolijas risku par 35%, vienlaicīgi arī ievērojami mazinot dzīvību apdraudošas un intrakraniālas asiņošanas risku, salīdzinot ar labi kontrolētu varfarīnu.3,4 Dabigatrāna eteksilāts 110 mg deva bija tik pat efektīva kā varfarīns insulta un sistēmiskas embolijas riska mazināšanā, toties uzrādīja nozīmīgi zemāku lielo asiņošanu biežumu.

Makmāsteras universitātes Kardioloģijas nodaļas direktors un Iedzīvotāju veselības izpētes institūta (The Population Health Research Institute) no Hamiltonas (Ontario, Kanāda) loceklis, Dr. Stjuarts Konolijs (Stuart Connolly), viens no RE-LY® vadošajiem pētniekiem, piebilda: "Nozīmīgie RE-LY® pētījuma rezultāti arī rāda, ka dabigatrāna eteksilāts ir efektīvs PM pacientiem neatkarīgi no viņu vecuma, dzimuma, PM veida, insulta anamnēzē vai pavadošajām slimībām, piemēram, hipertensijas un cukura diabēta."

Dānijas zāļu aģentūra ir pirmā institūcija Eiropā, kas, savlaicīgi izskatot dokumentus, ir piešķīrusi dabigatrāna eteksilātam kompensācijas iespēju visiem pacientiem ar priekškambaru mirdzēšanu, kam tas nepieciešams insulta profilaksei, tādējādi apstiprinot to vērtību, ko šīs zāles sniedz pacientiem, tās nozīmējošajiem ārstiem un veselības aprūpes sistēmai.

Papildus apstiprinājumam Eiropā, dabigatrāna eteksilāts jau ir apstiprināts insulta profilaksei pacientiem ar priekškambaru mirdzēšanu ASV, Kanādā, Japānā, Austrālijā un citās valstīs visos četros kontinentos1, 6-9. 2008. gadā dabigatrāna eteksilāts tika apstiprināts Eiropas Savienībā primārai vēnu trombembolijas (asins trombu) profilaksei pieaugušajiem pēc pilnīgas gūžas locītavas vai ceļa locītavas plānveida protezēšanas.

 "Dabigatrāna eteksilāta apstiprināšana Eiropā iezīmē svarīgu pagrieziena punktu ‘Boehringer Ingelheim’ vēsturē, kā arī nemitīgajā cīņā, lai sekmīgāk novērstu insultu – slimību, kuras ārstēšanā vēl joprojām ir daudz neapmierinātu vajadzību," atzīst ‘Boehringer Ingelheim’ direktoru valdes priekšsēdētājs profesors Andreass Bārners (Andreas Barner). "Tas ir mūsu zinātnieku gandrīz 20 gadus ilgā pētniecības un attīstības darba rezultāts. Tagad mēs nodrošināsim, lai līdzeklīši inovatīvā ārstēšana būtu pieejama pēc iespējas ātrāk ārstiem un pacientiem ar priekškambaru mirdzēšanu visā Eiropā."

Par PM un insultu
PM ir visbiežāk sastopamā sirds ritma patoloģija, 10 kas skar gandrīz katru ceturto cilvēku pēc 40 gadu vecuma 11 un 1 % kopējās populācijas, turklāt cilvēkiem pēc 80 gadu vecuma šis skaitlis palielinās līdz 10 %. 10 Cilvēkiem ar PM ir lielāka asins trombu veidošanās iespēja, tādēļ piecas reizes palielinās insulta risks. 11, 12 Pasaules mērogā katru gadu līdz trim miljoniem cilvēku cieš no insultiem, kas saistīti ar PM. 13-16 Parasti šie insulti ir smagi un izraisa invaliditāti, turklāt puse no šīs populācijas gada laikā mirst. 7 Ar PM saistītiem insultiem ir raksturīga tendence būt smagiem un to gadījumā palielinās nāves (20 % gadījumu) un invaliditātes (60 % gadījumu) iespēja.17 Daudzus ar PM saistītu insultu gadījumus ir iespējams nepieļaut ar piemērotu antitrombotisko līdzekļu palīdzību. 18

R PM saistītu insulti sastāda nozīmīgu daļu veselības aprūpes izmaksu visā Eiropā. Ar PM saistītajiem insultiem ir tendence noritēt smagi, kā rezultātā tiešās ārstēšanas izmaksas ir augstākas nekā insultiem, kuru cēlonis nav PM (€11,779 vs € 8,817, P<0,001). 19

Par pētījumu RE-LY®
RE-LY® (randomizēts ilgstošas antikoagulantu lietošanas pētījums) bija pasaules mēroga III fāzes pētījums PROBE (prospektīvs, randomizēts, nemaskēts pētījums ar maskētu rezultāta vērtēšanu) ar 18 113 pacientiem, kas tika iekļauti vairāk nekā 900 pētījuma centros 44 valstīs. Šī pētījuma dizains bija izstrādāts tā, lai salīdzinātu divu fiksētu perorāli lietojama tiešas iedarbības trombīna inhibitora dabigatrāna devu (pa 110 vai 150 mg divas reizes dienā, abas devas lietojot maskēti) un nemaskēta labi pazīstamā (INR 2,0–3,0, TTR vērtība 67 %) varfarīna lietošanu. 3–5 Pētījuma laikā pacienti tika novēroti vidēji divus gadus, bet minimālais novērojumu ilgums bija viens gads. 2, 3

Šī pētījuma primārais vērtēšanas parametrs bija insultu (tostarp arī hemorāģisku insultu) vai sistēmiskas embolijas gadījumu biežums. Sekundārie vērtēšanas parametri bija jebkāda iemesla izraisīta nāve, insultu (tostarp arī hemorāģisku insultu) biežums, sistēmiska embolija, plaušu embolija, akūts miokarda infarkts un asinsvadu patoloģiju izraisīta nāve (tostarp nāve no asiņošanas).

Salīdzinot ar labi pazīstamo varfarīnu, pētījums pierādīja, ka, lietojot dabigatrāna eteksilātu: 2, 3
•    nozīmīgi samazinās insulta un sistēmiskas embolijas (tostarp arī hemorāģiska insulta) risks (lietojot pa 150 mg dabigatrāna eteksilāta divas reizes dienā);
•    lietojot pa 110 mg dabigatrāna eteksilāta divas reizes dienā, insultu/sistēmiskas embolijas gadījumu biežums bija līdzīgs;
•    ievērojami retāk bija spēcīgas asiņošanas gadījumi (lietojot pa 110 mg dabigatrāna eteksilāta divas reizes dienā);
•    ievērojami retāk bija dzīvībai bīstamas un intrakraniālas asiņošanas gadījumi (lietojot abas devas);
•    ievērojami samazinājās asinsvadu patoloģiju izraisīta mirstība (lietojot pa 150 mg dabigatrāna eteksilāta divas reizes dienā).

Par dabigatrāna eteksilātu
Dabigatrāna eteksilāts ir pirmais jaunas perorālo antikoagulantu/tiešo trombīna inhibitoru jeb TTI 2 paaudzes pārstāvis, kura izstrādes mērķis ir novērst lielo neapmierināto medicīnas nepieciešamību pēc akūtu un hronisku trombemboliska rakstura slimību profilakses un ārstēšanas līdzekļa.

Spēcīga antitrombotiska iedarbība tiek sasniegta, ar tiešajiem trombīna inhibitoriem specifiski bloķējot trombīna aktivitāti (gan brīvā, gan trombos saistītā trombīna), kas ir centrālais enzīms trombu veidošanās procesā, aktivitāti. Pretēji K vitamīna antagonistiem, kam raksturīga daudzveidīga iedarbība ar vairāku koagulācijas faktoru starpniecību, dabigatrāna eteksilāts nodrošina efektīvu, iepriekš paredzamu un konsekventu antikoagulāciju ar mazu zāļu vai pārtikas savstarpējas mijiedarbības iespēju, kā arī nerada nepieciešamību kā rutīnas pasākumu veikt asins recēšanas spējas kontroli vai pielāgot devas.

Par dabigatrāna eteksilāta klīnisko pētījumu programmu

Boehringer Ingelheim klīnisko pētījumu programma dabigatrāna efektivitātes un lietošanas drošības vērtēšanai ietver pētījumus par:
•    primāru venozas trombembolijas (VTE) profilaksi pacientiem, kam veic fakultatīvas pilnīgas gūžas vai ceļgala locītavas aizvietošanas operācijas;
•    akūtas VTE ārstēšanu;
•    sekundāru VTE profilaksi;
•    insultu profilaksi PM gadījumos.

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim grupa ir viens no 20 pasaules vadošajiem farmaceitiskajiem uzņēmumiem. Uzņēmums, kura galvenā pārvalde atrodas Vācijas pilsētā Ingelheimā, darbojas pasaules mērogā – tam ir 145 filiāles un vairāk nekā 42 000 darbinieku. Kopš šī ģimenes īpašumā esošā uzņēmuma dibināšanas 1885. gadā tas ir bijis saistīts ar jaunu, terapeitiski augstvērtīgu humānās un veterinārās medicīnas produktu izpēti, izstrādi, ražošanu un mārketingu.

Uzņēmumam Boehringer Ingelheim un tā darbiniekiem ir augsta sociālās atbildības izjūta, kas ir svarīga viņu uzņēmējdarbības kultūras sastāvdaļa. Tā ietver gan saistību ar pasaules mēroga sociālajiem projektiem, gan pienācīgas rūpes par visiem uzņēmuma darbiniekiem. Savstarpējās sadarbības pamatu veido cieņa, vienādas iespējas un līdzsvars starp karjeru un ģimenes dzīvi. Turklāt visos Boehringer Ingelheim veiktajos pasākumos galvenā uzmanība tiek pievērsta vides aizsardzībai un ilgspējai.

2010. gadā Boehringer Ingelheim paziņotie tīrie pārdošanas ienākumi bija aptuveni 12,6 miljardi eiro, vienlaikus gandrīz 24 % no tīrajiem pārdošanas ienākumiem tērēti izpētei un attīstībai savā vislielākajā uzņēmējdarbības segmentā – recepšu zāļu tirgū..

Lai saņemtu sīkāku informāciju, lūdzam apmeklēt interneta adresi www.boehringer-ingelheim.com


Boehringer Ingelheim Pharma GmbH


References
1.    Pradaxa®, Summary of Product Characteristics, 2011. Europe. Insert final Europe approval reference when received at launch.
2.    Di Nisio M, et al. Direct Thrombin Inhibitors. N Engl J Med 2005; 353:1028-40.
3.    Connolly SJ, et al. Dabigatran versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation. N Engl J Med 2009; 361:1139-51.
4.    Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S, Reilly PA, Wallentin L: Newly identified events in the RE-LY® trial. N Engl J Med 2010; 363(19): 1875-1876.
5.    FDA Advisory Committee Briefing Document, September 2010,http://www.fda.gov/downloads/AdvisoryCommittees/CommitteesMeetingMaterials/Drugs/CardiovascularandRenalDrugsAdvisory Committee/UCM226009.pdf.
6.    U.S. Food and Drug Administration – Pradaxa® Prescribing Information.Oct 19th, 2010.
7.    Health Canada – PRADAX™ Product Monograph. Oct 26th, 2010.
8.    Prazaxa® product information, January 2011, Japan.
9.    Pradaxa®, Australian Product information, approved April 29th, 2011.
10.    Stewart S, Murphy N, Walker A, et al. Cost of an emerging epidemic: an economic analysis of atrial fibrillation in the UK. Heart 2004; 90:286-92.
11.    Lloyd-Jones DM, Wang TJ, Leip EP, et al.  Lifetime risk for development of atrial fibrillation: the Framingham Heart Study. Circulation 2004; 110:1042-6. 
12.    Fuster V, Rydn LE, Cannom DS, et al. ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for the Management of Patients with Atrial Fibrillation – executive summary. Circulation 2006; 114:700-52.
13.    Kannel WB, et al. Final Draft Status of the Epidemiology of Atrial Fibrillation. Med Clin North Am. 2008; 92(1): 17–40.
14.    Atlas of Heart Disease and Stroke, World Health Organization, September 2004. Viewed Dec 2010 at http://www.who.int/cardiovascular_diseases/en/cvd_atlas_15_burden_stroke.pdf.
15.    Wolf PA, Abbott RD, Kannel WB. Atrial fibrillation as an independent risk factor for stroke: the Framingham Study. Stroke 1991: 22(8);983-8.
16.    Marini C, De Santis F, Sacco S, et al. Contribution of atrial fibrillation to incidence and outcome of ischaemic stroke: results from a population-based study. Stroke 2005; 36:1115-9.
17.    Lin HJ, Wolf PA, Kelly-Hayes M, et al. Stroke severity in atrial fibrillation: the Framingham study. Stroke 1996; 27:1760-4.
18.    Hart RG, Pearce LA, Aguilar MI, et al. Meta-Analysis: antithrombotic therapy to prevent stroke in patients who have non-valvular atrial fibrillation. Ann Intern Med 2007;146:857-67.
19.    Bruggenjurgen B et al. The Impact of Atrial Fibrillation on the Cost of Stroke: The Berlin Acute Stroke Study. Value Health 2007; 10: 137–43.

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

=

* Lūdzu aizpildi summu vārdiski latviešu valodā ar visām garumzīmēm!

SIA "Latvijas Tālrunis" aicina interneta lietotājus - portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro iepriekšminētos noteikumus, viņa komentārs var tikt izdzēsts un SIA "Latvijas Tālrunis" ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.

Uzņēmumi, saistīti ar raksta tematiku nozarē "Kardioloģija / sirds un asinsvadu sistēma":

Uzņēmumi nozarē "Kardioloģija / sirds un asinsvadu sistēma"

"Rehabilitācijas centrs Līgatne", SIA

"Rehabilitācijas centrs Līgatne", SIA

Pirmatnīgas dabas ieskauts Rehabilitācijas centrs “Līgatne” – veselības atgūšanai un profilaksei, veselīgai atpūtai, garšīgām brīvdabas maltītēm, aktīvai izklaidei un piedzīvojumiem meža takās! Centru ieskauj kupls mežs, kuru caurvij gleznainām ainavām rotātas un dabas dzīvības caurstrāvotas pastaigu takas. Taču lielākā uzņēmuma vērtība ir augsti kvalificētais un pieredzes bagātais personāls, kas strādā multifunkcionālā medicīniskās rehabilitācijas komandā (fizikālās un medicīniskās rehabilitācijas ārsti, fizioterapeiti, ergoterapeiti, audiologopēds, psihologs, deju terapeits, fizikālās medicīnas un ūdensdziedniecības procedūras, masieri u.c. speciālisti). Centrs ir piemērota ārstēšanās vieta gan pacientiem ar mugurkaula, kaulu locītavau un palielināta svara problēmām, gan psihoemocionālas pārslodzes, gan daudzu citu slimību ārstēšanai un profilaksei.

Nedēļas tēma

Aktuālie piedāvājumi

Refleksoloģija jeb dzīves enerģijas iekustināšana

Refleksoloģija jeb dzīves enerģijas iekustināšana

Sens ķīniešu sakāmvārds vēsta, ka smaids cilvēkam sākas no pēdām. Tā ir patiesība! Pieskaroties pēdām, notiek iedarbība uz refleksu zonām, kas ir saistītas ar noteiktiem iekšējiem orgāniem, dziedzeriem un audiem, un, lutinot un masējot pēdas, mēs varam ietekmēt arī mūsu garīgo veselību. 

Sejas aizsargvairogi, bezkontakta dezinfekcijas stends – latvieši pandēmijas laikā ražo modernus aizsarglīdzekļus

Sejas aizsargvairogi, bezkontakta dezinfekcijas stends – latvieši pandēmijas laikā ražo modernus aizsarglīdzekļus

Disinfeq komanda piedāvā modernus augstas kvalitātes sejas vairogus, drošības barjeras un jau drīzumā prezentēs īpašu jaunumu – bezkontakta dezinfekcijas stendu.  

Video

Produktu testi

Soluro® DUO ar D-mannozi – dubulttrieciena produkts urīnceļiem

Soluro® DUO ar D-mannozi – dubulttrieciena produkts urīnceļiem

Maijā medicine.lv sadarbībā ar Latvijas farmācijas uzņēmumu "Solepharm Pharmaceuticals" piedāvā testēt uztura bagātinātāju – Soluro® DUO ar D-mannozi urīnceļu veselībai.

Testa rezultāti: NEO TONIQ OIL eļļa ķermeņa ādas kopšanai

Testa rezultāti: NEO TONIQ OIL eļļa ķermeņa ādas kopšanai

Aprīlī medicine.lv sadarbībā ar zīmolu NEO piedāvāja testēt eļļu ķermeņa ādas kopšanai NEO TONIQ OIL.

HealthAid® Evening Primrose Oil – naktssveces eļļa sievietes veselībai un skaistumam

HealthAid® Evening Primrose Oil – naktssveces eļļa sievietes veselībai un skaistumam

Aprīlī medicine.lv sadarbībā ar "HealthAid Baltics" piedāvā testēt uztura bagātinātāju – naktssveces eļļu HealthAid® EveningPrimrose Oil 1300 mg.

Uzņēmējs runā

Kā dažādi matraču veidi ietekmē bērna miegu

gultas_un_matra_i___erti.lv

Katram no mums periodiski ir jāizdara izvēle – kur pirkt matraci un kāds mums katram ir nepieciešams. Īpaši svarīga matrača izvēle ir bērniem, jo bērnu matracis ir vieta, kur mazi bērni pavada līdz 16 stundām dienā, kamēr vecāki bērni – līdz desmit stundām dienā. 

Uzņēmums, kura darbības sfēra var būt līdziga raksta tematikai:

Kontakti

 1. 64161915
 2. 26467747
 3. 64161917
 4. 26431450
 5. 64161912
 6. ligatne.rehcentrs@gmail.com

Darba laiks

 • P.800-1700
 • O.800-1700
 • T.800-1700
 • C.800-1700
 • P.800-1700
 • S.900-1600
 • Sv.900-1600
 • MEDICĪNA: P.-Pk. no 8:00-17:00; S.-Sv. no 9:00-16:00

Juridiskie dati

 1. 40003273506
 2. LV40003273506
 3. 20.11.1995
 4. Līgatnes nov., Līgatnes pag., "Skaļupes", LV-4110
 5. 2019

Apraksts

Pirmatnīgas dabas ieskauts Rehabilitācijas centrs “Līgatne” – veselības atgūšanai un profilaksei, veselīgai atpūtai, garšīgām brīvdabas maltītēm, aktīvai izklaidei un piedzīvojumiem meža takās! Centru ieskauj kupls mežs, kuru caurvij gleznainām ainavām rotātas un dabas dzīvības caurstrāvotas pastaigu takas. Taču lielākā uzņēmuma vērtība ir augsti kvalificētais un pieredzes bagātais personāls, kas strādā multifunkcionālā medicīniskās rehabilitācijas komandā (fizikālās un medicīniskās rehabilitācijas ārsti, fizioterapeiti, ergoterapeiti, audiologopēds, psihologs, deju terapeits, fizikālās medicīnas un ūdensdziedniecības procedūras, masieri u.c. speciālisti). Centrs ir piemērota ārstēšanās vieta gan pacientiem ar mugurkaula, kaulu locītavau un palielināta svara problēmām, gan psihoemocionālas pārslodzes, gan daudzu citu slimību ārstēšanai un profilaksei. 
Vairāk

Atslēgvārdi

Rehabilitācijas programmas, rehabilitācijas ārsti, veselības uzlabošanas programmas,
veselības uzlabošana, skaistumkopšanas programmas, ēdināšanas pakalpojumi,
ēdināšana, viesnīcas pakalpojumi, telpas semināriem, telpas konferencēm,
konferenču telpas, ballīšu telpas, telpas ballītēm, telpas svinībām,
telpas vecpuišu ballītei, telpas vecmeitu ballītei, pazemes bunkura apskate,
centrālās nervu sistēmas slimības, centrālās nervu sistēmas
slimības ārstēšana, perifērās nervu sistēmas slimības, perifērās
nervu sistēmas slimību ārstēšana, sirds un asinsvadu sistēmas slimības,
sirds un asinsvadu sistēmas slimību ārstēšana, plaušu slimības,
mugurkaula slimības, locītavu slimības, muskuļu slimības, vielmaiņas traucējumi,
palielināts svars, psihoemocionāla pārslodze, stress, hronisks sāpju sindroms,
rehabilitācija pēc operācijas, ārstu konsultācijas, speciālistu konsultācijas,
rehabilitologs, fizikālās medicīnas ārsts, rehabilitācijas medicīnas ārsts,
internists, funkcionālo speciālistu konsultācijas, nodarbības,
fizioterapeits, ergoterapeits audiologopēds, psihologs, ajūrveida,
podologs, krioterapija, baseins, vingrošana baseinā, arodslimības,
arodslimību ārstēšana, medicīniskā palīdzība rehabilitācija,
rehabilitācija, skaistumkopšana, rehabilitācijas centrs, muguras ārstēšana,
rehabilitalogs, fizioterapeita konsultācijas, muguras masāža,
zemūdens masāža, dūņas, dūņu aplikācijas, pērļu vannas,
nūjošana, kaulu locītavu ārstēšana, muskuļu slimību ārstēšana,
cīpslu traumu ārstēšana, artrozes, artrīti, kāju vannas, roku vannas,
rehabilitācija pēc insulta, insults, pēc miokarda infarkta, rehabilitācija
pēc miokarda infarkta, valsts apmaksāta programma, sirds un asinsvadu,
slimību ārstēšana, pēc sirds operācijām, paaugstināta asinsspiediena
ārstēšana, palielināta cukura līmeņa ārstēšana, palielināta
svara ārstēšanai, vielmaiņas uzlabošana, elektrokardiogramma,
enerģijas atjaunošana, pacienti ar izsīkuma sindromu, ajūrvēda,
Leilani masāža, karsto akmeņu terapija, apkakles masāža, krustu masāža,
pēdu masāža, augšstilbu masāža, plaukstu masāža, apakšdelmu masāža,
masāža, ārstnieciskā vingrošana, vingrošana fizioterapeita pavadībā,
SPA, SPA programmas, medicīniskās SPA atpūtas programmas ikvienam,
pirts, pirtis, pirts rituāli, pirts kopā ar pirtnieku, zāļu tējas,
zāļu tēju kūres, sulas, sulu kūres, sauna, SPA diviem, Spa nedēļas nogalei,
medicīniskā atpūtas programma dāmām, medicīnas tūrisms, cirkulārā duša,
riteņbraukšana, distanču slēpošana, kalnu slēpošana, slēpošanas kalns Līgatnē,
telpas svētkiem, telpas atpūtai, telpas banketiem, banketu telpas,
relaksācijai, telpas relaksācijai, svētku galdu klāšana, aukstais galds,
siltais galds, galdu klāšana, konditoreja, tortes, semināru telpas,
teipošana, pīlings, skrubis, sejas ādas attīrīšana, jūras sāls,
vannas skaistumkopšana, vannas procedūras, manikīrs, pedikīrs,
dāvanu kartes, ekskursijas, tūrisms, padomju laika slepenais bunkurs,
ballīte slepenajā bunkurā, realitātes spēle Objekts X, Gaujas Nacionālais parks,
Pastaigu takas, velomaršuti, futbols, volejbols, basketbols, pikniku vietas,
ragavu noma, Vidzeme, Latvia, Cēsis, Valmiera, Limbaži, Madona,
Valka, Smiltene, Gulbene, Balvi, Līgatne, Latvija, Baltija, Rīgas rajons,
Sigulda, viesnīca, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts,
fizioterapija, profesionālitāte, profesionāla palīdzība, uzticama palīdzība,
uzticami speciālisti.
Vairāk

Foto 6

"Rehabilitācijas centrs Līgatne", rehabilitācija, fizioterapija
"Rehabilitācijas centrs Līgatne", rehabilitācija, fizioterapija
"Rehabilitācijas centrs Līgatne", rehabilitācija, fizioterapija
"Rehabilitācijas centrs Līgatne", rehabilitācija, fizioterapija
"Rehabilitācijas centrs Līgatne", rehabilitācija, fizioterapija
"Rehabilitācijas centrs Līgatne", rehabilitācija, fizioterapija

Mājas lapa internetā