medicine.lv skaitļos

Lietotāji online294
Aktīvie uzņēmumi12101
Nozares raksti1571
Ekspertu atbildes21477
Publicēts pētījums priekškambaru fibrilācijas pacientiem par medikamentu lietošanu pirms operācijas : Latvijas veselības portāls | medicīnas uzņēmumi | medicine.lv

Publicēts pētījums priekškambaru fibrilācijas pacientiem par medikamentu lietošanu pirms operācijas

Re-LY pētījums pierāda, ka priekškambaru fibrilācijas pacientiem pirms operācijas nepieciešams ievērojami īsāks dabigatrāna eteksilāta lietošanas pārtraukums, salīdzinājumā ar varfarīnu.

Banner 280x280 Banner 280x280

Dati, kas publicēti Circulation, pierāda, ka Pradaxa® (dabigatrāna eteksilāta) lietošana pacientiem ar priekškambaru mirdzaritmiju (PM), kuriem vajadzīga operācija, ir saistīta ar ievērojami īslaicīgāku perorālo antikoagulantu lietošanas pārtraukšanu, salīdzinot ar varfarīna lietošanu šādiem pacientiem.Tas pacientiem ļauj ātrāk veikt procedūras un saīsina laiku, kad viņi nav droši aizsargāti pret insultu. Turklāt, RE-LY® pētījumā ir konstatēts, ka Pradaxa® lietošanas pārtraukšana 48 stundas pirms operācijas bija saistīta ar ievērojami mazāku perioperatīvas asiņošanas risku salīdzinājumā ar līdzīgu varfarīna lietošanas pārtraukšanas laiku.

Šie jaunie RE-LY® pētījuma analīzes rezultāti izceļ to, ka, salīdzinājumā ar pacientiem, kuri tiek ārstēti ar varfarīnu, ievērojami lielākam skaitam ar Pradaxa® ārstēto pacientu operācija bija iespējama 48 stundu laikā pēc terapijas pārtraukšanas (46 % pacientu, kuri saņēma dabigatrānu 150 vai 110 mg divas reizes dienā, pret 11% pacientu, kuri saņēma varfarīnu; p < 0,001). Tas, galvenokārt, ir saistīts ar specifiskajām Pradaxa® farmakokinētiskajām īpašībām, tostarp īso eliminācijas pusperiodu (12–17 stundas salīdzinājumā ar aptuveni 36 stundām varfarīna gadījumā), un daudz ātrāko šī jaunā perorālā antikoagulanta iedarbības sākumu un beigām.

Kopumā novēroto asiņošanas un trombozes gadījumu biežums ar Pradaxa® un varfarīnu ārstētajiem pacientiem, kuriem tika veiktas operācijas (tostarp steidzamas vai plašas) vai invazīvas procedūras, bija līdzīgs.

Dr. Džefa Hīlija (Jeff Healey) (Mak Māstera Universitāte, Hamiltona, Kanāda) komentārs: " Ķirurģiskas vai invazīvas procedūras bieži vien ir vajadzīgas priekškambaru mirdzaritmijas pacientiem, kuri lieto antikoagulantus. Šīs analīzes rezultāti vēlreiz apstiprina, ka, pacientiem, kuriem tiek veiktas ķirurģiskas vai invazīvas procedūras, dabigatrāna lietošana attiecībā uz perioperatīvas asiņošanas un trombembolijas gadījumu sastopamību ir tikpat droša kā varfarīna lietošana, neatkarīgi no tā, vai tiek veikta neliela vai nozīmīga intervence. Turklāt gandrīz pusei pacientu, kuri saņēma dabigatrānu, procedūru bija iespējams veikt 48 stundu laikā pēc antikoagulanta lietošanas pārtraukšanas. Salīdzinājumā ar varfarīna lietošanu tas ļauj uz īsāku laiku pārtraukt aizsardzību pret trombemboliskajām komplikācijām, vienlaikus nodrošinot pietiekamu hemostāzi operācijas laikā."

RE-LY® pētījumā vismaz viena ķirurģiska procedūra tika veikta 4591 pacientam. 24,7% šo pacientu saņēma Pradaxa® 110 mg divas reizes dienā, 25,4% pacientu saņēma Pradaxa® 150 mg divas reizes dienā un 25,9% pacientu saņēma varfarīnu. Visbiežāk veiktās ķirurģiskās procedūras bija elektrokardiostimulatora vai defibrilātora implantācija (10,3 %), stomatoloģiskās operācijas (10,0 %) un diagnostiskās procedūras (10,0 %). Galvenie analīzes rezultāti pierādīja:

* kā vienas, tā otras Pradaxa devas lietošanas gadījumā, salīdzinot ar varfarīna lietošanu, netika novērotas būtiskas atšķirības periprocedurālo masīvo asiņošanu sastopamībā (lietojot Pradaxa 110 mg divas reizes dienā, RR = 0,83, 95 % TI 0,59–1,17, p = 0,28; lietojot Pradaxa 150 mg divas reizes dienā, RR = 1,09, 95 % TI 0,80–1,49, p = 0,58);
* pēc abu Pradaxa devu lietošanas masīvas asiņošanas gadījumi tika novēroti ievērojami retāk nekā pēc varfarīna lietošanas, ja operācija tika veikta 48 stundu laikā pēc antikoagulanta lietošanas pārtraukšanas:
* 24–48 stundas pēc lietošanas pārtraukšanas: Pradaxa 110 mg divas reizes dienā RR=0,35, 95% CI: 0,16–0,80, p = 0,01; Pradaxa 150 mg divas reizes dienā RR = 0,36, 95% CI: 0,16–0,82, p = 0,01;
* < 24 stundas pēc lietošanas pārtraukšanas: Pradaxa 110 mg divas reizes dienā RR = 0,18, 95% CI: 0,07–0,50, p < 0,001; Pradaxa 150 mg divas reizes dienā RR = 0,44, 95% CI: 0,21–0,92, p = 0,027.
* insultu un visu citu trombembolisko komplikāciju, tostarp kardiovaskulārās nāves, sistēmiskas embolijas, miokarda infarkta vai plaušu embolijas, sastopamība bija zema un nozīmīgi neatšķīrās dažādās terapijas grupās;
* šīs analīzes rezultāti vēlreiz apstiprināja Pradaxa® priekšrocības attiecībā uz hemorāģisku insultu sastopamību – labi kontrolēta varfarīna grupā tika novēroti četri perioperatīva hemorāģiskā insulta gadījumi, turpretī kā vienas, tā otras Pradaxa® devas grupā šādi gadījumi netika novēroti (abu Pradaxa® devu lietošanu salīdzinot ar varfarīna lietošanu, p < 0,05).

Šīs analīzes laikā tika pārskatīti RE-LY® pētījumā izstrādātie ieteikumi par optimālo laiku, kad pirms invazīvām procedūrām jāpārtrauc Pradaxa® lietošana. Šajos ieteikumos tiek ņemts vērā ar operāciju saistītais asiņošanas risks, kā arī pacienta nieru darbība, jo 80% Pradaxa® devas tiek izvadīti caur nierēm. Analīzes rezultāti vēlreiz apstiprināja šos ieteikumus, kas ir atspoguļoti preparāta marķēšanas informācijā - Eiropā spēkā esošajā preparāta Zāļu aprakstā, turklāt tie sniedz specifiskus norādījumus par Pradaxa® lietošanas pārtraukšanas laiku pacientiem ar dažādas smaguma pakāpes nieru darbības traucējumiem, ņemot vērā standarta vai paaugstināto asiņošanas risku, ko rada plānotā operācija vai intervence.

"Paaugstināta asiņošanas riska dēļ neatliekama operācija ir biedējoša problēma jebkuram pacientam, kurš lieto antikoagulantus", komentē AntiCoagulation Europe (ACE) līdzdibinātāja un izpilddirektore Īva Naita (Eve Knight).
"Šie dati dos cerību pacientiem, jo pierāda, ka Pradaxa® lietošanas gadījumā ir iespējama īslaicīgāka terapijas pārtraukšana, nepalielinoties asiņošanas riskam."

Pradaxa® efektivitāte un labvēlīgās drošības īpašības ir apstiprinātas plašā klīnisko pētījumu programmā,3–8 un tās visā pasaulē ir pārbaudījušas un apstiprinājušas neatkarīgas uzraudzības iestādes. Pradaxa® lietošanai jau ir plaša klīniskā pieredze, kas turpina palielināties. Šī pieredze atbilst 780 000 pacientgadu vairāk nekā 70 valstīs visā pasaulē9, un tā ir lielāka par visu pārējo jauno šīs grupas perorālo antikoagulantu klīniskajos pētījumos un reālajos apstākļos iegūto lietošanas pieredzi.

Par PM un insultu
Mirdzaritmija (PM) ir visbiežāk sastopamā sirds ritma patoloģija, 9 kas skar gandrīz katru ceturto cilvēku pēc 40 gadu vecuma 10 un 1 % kopējās populācijas, turklāt cilvēkiem pēc 80 gadu vecuma šis skaitlis palielinās līdz 10 %. 9 Cilvēkiem ar PM ir lielāka asins trombu veidošanās iespēja, tādēļ piecas reizes palielinās insulta risks. 11, 12 Pasaules mērogā katru gadu līdz trim miljoniem cilvēku cieš no insultiem, kas saistīti ar PM. 4-6 Parasti šie insulti ir smagi un izraisa invaliditāti, turklāt puse no šīs populācijas gada laikā mirst. 7 Ar PM saistītiem insultiem ir raksturīga tendence būt smagiem un to gadījumā palielinās nāves (20 % gadījumu) un invaliditātes (60 % gadījumu) iespēja. 7 Daudzus ar PM saistītu insultu gadījumus ir iespējams nepieļaut ar piemērotu antitrombotisko līdzekļu palīdzību.

Ar PM saistīti insulti visā Eiropā rada ievērojamas izmaksas veselības aprūpes sistēmai. Tā kā ar PM saistītiem insultiem ir raksturīga tendence būt smagākiem, tiešās ar ārstēšanu saistītās izmaksas ir lielākas nekā ar PM nesaistītu insultu gadījumos (11 799 pret 8 817 EUR; p < 0,001).

Par pētījumu RE-LY®
RE-LY® (randomizēts ilgstošas antikoagulantu lietošanas pētījums) bija pasaules mēroga III fāzes pētījums PROBE (prospektīvs, randomizēts, nemaskēts pētījums ar maskētu rezultāta vērtēšanu) ar 18 113 pacientiem, kas tika iekļauti vairāk nekā 900 pētījuma centros 44 valstīs. Šī pētījuma dizains bija izstrādāts tā, lai salīdzinātu divu fiksētu perorāli lietojama tiešas iedarbības trombīna inhibitora dabigatrāna devu (pa 110 vai 150 mg divas reizes dienā, abas devas lietojot maskēti) un nemaskēta labi pazīstamā (INR 2,0–3,0, TTR vērtība 67 %) varfarīna lietošanu. 2–4 Pētījuma laikā pacienti tika novēroti vidēji divus gadus, bet minimālais novērojumu ilgums bija viens gads.

Šī pētījuma primārais vērtēšanas parametrs bija insultu (tostarp arī hemorāģisku insultu) vai sistēmiskas embolijas gadījumu biežums. Sekundārie vērtēšanas parametri bija jebkāda iemesla izraisīta nāve, insultu (tostarp arī hemorāģisku insultu) biežums, sistēmiska embolija, plaušu embolija, akūts miokarda infarkts un asinsvadu patoloģiju izraisīta nāve (tostarp nāve no asiņošanas).

Salīdzinot ar labi pazīstamo varfarīnu, pētījums pierādīja, ka, lietojot dabigatrāna eteksilātu: 
* nozīmīgi samazinās insulta un sistēmiskas embolijas (tostarp arī hemorāģiska insulta) risks (lietojot pa 150 mg dabigatrāna eteksilāta divas reizes dienā);
* lietojot pa 110 mg dabigatrāna eteksilāta divas reizes dienā, insultu/sistēmiskas embolijas gadījumu biežums bija līdzīgs;
* ievērojami retāk bija spēcīgas asiņošanas gadījumi (lietojot pa 110 mg dabigatrāna eteksilāta divas reizes dienā);
* ievērojami retāk bija dzīvībai bīstamas un intrakraniālas asiņošanas gadījumi (lietojot abas devas);
* ievērojami samazinājās asinsvadu patoloģiju izraisīta mirstība (lietojot pa 150 mg dabigatrāna eteksilāta divas reizes dienā).

Par dabigatrāna eteksilātu
Dabigatrāna eteksilāts ir pirmais jaunas perorālo antikoagulantu/tiešo trombīna inhibitoru jeb TTI 1 paaudzes pārstāvis, kura izstrādes mērķis ir novērst lielo neapmierināto medicīnas nepieciešamību pēc akūtu un hronisku trombemboliska rakstura slimību profilakses un ārstēšanas līdzekļa.

Spēcīga antitrombotiska iedarbība tiek sasniegta, ar tiešajiem trombīna inhibitoriem specifiski bloķējot trombīna (gan brīvā, gan trombos saistītā trombīna), kas ir centrālais enzīms trombu veidošanās procesā, aktivitāti. Pretēji K vitamīna antagonistiem, kam raksturīga daudzveidīga iedarbība ar vairāku koagulācijas faktoru starpniecību, dabigatrāna eteksilāts nodrošina efektīvu, iepriekš paredzamu un konsekventu antikoagulāciju ar mazu zāļu vai pārtikas savstarpējas mijiedarbības iespēju, kā arī nerada nepieciešamību kā rutīnas pasākumu veikt asins recēšanas spējas kontroli vai pielāgot devas.

Dabigatrāna eteksilāts ar preču zīmi Pradaxa® (Kanādā ar preču zīmi Pradax® un Japānā preču zīmi Prazaxa®) 14 valstīs jau ir reģistrēts insulta riska mazināšanai pacientiem ar PM. Tomēr šo reģistrācijas apliecību nosacījumos noteiktais preparāta lietošanas veids var atšķirties no tā, ko ieteikusi CHMP.
Preparāts ar preču zīmi Pradaxa® (Kanādā Pradax®) vairāk nekā 83 valstīs ir reģistrēts arī primārai venozas trombembolijas (asins trombu veidošanās) profilaksei pieaugušajiem, kam veiktas plānveida pilnīgas gūžas vai ceļgala locītavas aizvietošanas operācijas.

Par dabigatrāna eteksilāta klīnisko pētījumu programmu
* Boehringer Ingelheim klīnisko pētījumu programma dabigatrāna efektivitātes un lietošanas drošības vērtēšanai ietver pētījumus par:
primāru venozas trombembolijas (VTE) profilaksi pacientiem, kam veic plānveida pilnīgas gūžas vai ceļgala locītavas aizvietošanas operācijas;
* akūtas VTE ārstēšanu;
* sekundāru VTE profilaksi;
* insultu profilaksi PM gadījumos.

Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim grupa ir viens no 20 pasaules vadošajiem farmaceitiskajiem uzņēmumiem. Uzņēmums, kura galvenā pārvalde atrodas Vācijas pilsētā Ingelheimā, darbojas pasaules mērogā – tam ir 145 filiāles un vairāk nekā 42 000 darbinieku. Kopš šī ģimenes īpašumā esošā uzņēmuma dibināšanas 1885. gadā tas ir bijis saistīts ar jaunu, terapeitiski augstvērtīgu humānās un veterinārās medicīnas produktu izpēti, izstrādi, ražošanu un mārketingu.

Uzņēmumam Boehringer Ingelheim un tā darbiniekiem ir augsta sociālās atbildības izjūta, kas ir svarīga viņu uzņēmējdarbības kultūras sastāvdaļa. Tā ietver gan saistību ar pasaules mēroga sociālajiem projektiem, gan pienācīgas rūpes par visiem uzņēmuma darbiniekiem. Savstarpējās sadarbības pamatu veido cieņa, vienādas iespējas un līdzsvars starp karjeru un ģimenes dzīvi. Turklāt visos Boehringer Ingelheim veiktajos pasākumos galvenā uzmanība tiek pievērsta vides aizsardzībai un ilgspējai.

2011.gadā Boehringer Ingelheim paziņotie tīrie pārdošanas ienākumi bija aptuveni 13,2 miljardi eiro, vienlaikus gandrīz 23,5 % no tīrajiem pārdošanas ienākumiem tērēti izpētei un attīstībai savā vislielākajā uzņēmējdarbības segmentā – recepšu zāļu tirgū..

Lai saņemtu sīkāku informāciju, lūdzam apmeklēt interneta adresi www.boehringer-ingelheim.com


Ingelheima, Vācija, 2012.gada 19.jūnijs.
Foto: Stock.XCHNG

Kontakti:
Boehringer Ingelheim
G.Astras iela 8b
LV1082 Rīga Latvija
Telefons: +371 6724 01 05

Rūdolfs Petrovs
Sabiedrisko attiecību consultants
rudolfs.petrovs@consensuspr.lv
Telefons: 29289174

More information
www.boehringer-ingelheim.com

Atsauces
Healey JS, et al. Peri-Procedural Bleeding and Thromboembolic Events with Dabigatran Compared to Warfarin: Results from the RE-LY randomized trial. Circulation. xxxxxxxxxxx
Stangier J, et al. Influence of renal impairment on the pharmakonetics and pharmacodynamics of oral dabigatran etexilate. Clin Pharmacokinet 2010; 49(4):259-68.
Pradaxa®, European Summary of Product Characteristics, 2012.
Connolly SJ, et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2009; 361:1139-51.
Connolly SJ, et al. Newly identified events in the RE-LY® trial. N Engl J Med 2010; 363(19):1875-6.
Schulman S, et al. Dabigatran etexilate versus warfarin in the treatment of acute venous thromboembolism. N Engl J Med 2009; 361:2342-52.
Eriksson BI, et al. Oral dabigatran etexilate vs. subcutaneous enoxaparin for the prevention of venous thromboembolism after total knee replacement: the RE-MODEL randomized trial. J Thromb Haemost 2007; 5:2178–85.
Eriksson BI, et al. Dabigatran etexilate versus enoxaparin for prevention of venous thromboembolism after total hip replacement: a randomised, double-blind, non-inferiority trial. Lancet 2007; 370: 949–56.
Data on file.
Eikelboom JW, et al. Does dabigatran improve stroke-prevention in atrial fibrillation? Reply to a rebuttal. J Thromb Haemost 2010; 8:1438–9.
Stewart S, et al. Cost of an emerging epidemic: an economic analysis of atrial fibrillation in the UK. Heart 2004; 90:286-92.
Lloyd-Jones DM, et al. Lifetime risk for development of atrial fibrillation: the Framingham Heart Study. Circulation 2004; 110:1042-6.
Fuster V, et al. ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for the Management of Patients with Atrial Fibrillation – executive summary. Circulation 2006; 114:700-52.
Kannel WB, et al. Final Draft Status of the Epidemiology of Atrial Fibrillation. Med Clin North Am. 2008; 92(1): 17–40.
Atlas of Heart Disease and Stroke, World Health Organization, September 2004. Viewed Dec 2010 at www.who.int/cardiovascular_diseases/en/ cvd_atlas_15_burden_stroke.pdf .
Wolf PA, et al. Atrial fibrillation as an independent risk factor for stroke: the Framingham Study. Stroke 1991: 22(8);983-8.
Marini C, et al. Contribution of atrial fibrillation to incidence and outcome of ischaemic stroke: results from a population-based study. Stroke 2005; 36:1115-9.
Lin HJ, et al. Stroke severity in atrial fibrillation: the Framingham study. Stroke 1996; 27:1760-4.
Hart RG, et al. Meta-analysis: antithrombotic therapy to prevent stroke in patients who have non-valvular atrial fibrillation. Ann Intern Med 2007; 146:857-67.
Bruggenjurgen B, et al. The Impact of Atrial Fibrillation on the Cost of Stroke: The Berlin Acute Stroke Study. Value Health 2007; 10: 137–43.
Di Nisio M, et al. Direct Thrombin Inhibitors. N Eng J Med 2005; 353:1028-40.

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

=

* Lūdzu aizpildi summu vārdiski latviešu valodā ar visām garumzīmēm!

SIA "Latvijas Tālrunis" aicina interneta lietotājus - portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro iepriekšminētos noteikumus, viņa komentārs var tikt izdzēsts un SIA "Latvijas Tālrunis" ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.

Uzņēmumi, saistīti ar raksta tematiku nozarē "Kardioloģija / sirds un asinsvadu sistēma":

Uzņēmumi nozarē "Kardioloģija / sirds un asinsvadu sistēma"

Medicine.lv, Latvijas veselības portāls

Medicine.lv, Latvijas veselības portāls

Vērtīgi padomi par veselību, uzturu, rehabilitāciju, skaistumkopšanu, farmāciju, veselīgu dzīvesveidu kā iedzīvotājiem, tā profesionāļiem. Portālā ir iespēja uzdot sev interesējošo jautājumu ārstiem-speciālistiem, piedalīties foruma diskusijās, kā arī atrast vajadzīgo preci vai pakalpojumu - pieejama informācija par vairāk nekā 12 000 nozares uzņēmumu. Ja tev ir medicīnas jomas uzņēmums vai esi nozares profesionālis - tava mērķauditorija ir portālā medicine.lv! Pastāsti par savu pakalpojumu vai preci, uzlabo atrodamību, stiprini reputāciju un iegūsti jaunus klientus, izvietojot portālā biznesa profilu, rakstus un banerus, kā arī izmantojot citus digitālā mārketinga risinājumus!

Nedēļas tēma

Aktuālie piedāvājumi

Jaunums Latvijas tirgū: mini-nebulaizers EVOLU nano AIR MINI – revolūcija elpceļu saslimšanu ārstēšanā

Jaunums Latvijas tirgū: mini-nebulaizers EVOLU nano AIR MINI – revolūcija elpceļu saslimšanu ārstēšanā

EVOLU nano AIR MINI – tas ir inovatīvs risinājums rūpēm par jūsu un jūsu tuvinieku veselību. Uzzināsim par šī inhalatora priekšrocībām, kas padarīs ārstēšanas procesu efektīvāku un ērtāku!

Hialuronskābes nozīme ādas mitrināšanā

Hialuronskābes nozīme ādas mitrināšanā

Ādas kopšanas līdzekļu izvēle nav jābūt cīņai pret ādas novecošanos, bet drīzāk rūpēm par ādu. Hialuronskābe ir viens no svarīgākajiem un spēcīgākajiem mitrinātājiem. Noskaidrosim, kāpēc ieteicams iekļaut hialuronskābes serumu savā ikdienas rutīnā!

Parūpējies par sevi un atklāj saudzīgu intīmās higiēnas kopšanu

Parūpējies par sevi un atklāj saudzīgu intīmās higiēnas kopšanu

Intīmā higiēna – atklāj saaudzīgu ikdienas intīmās higiēnas kopšanu un aizmirsti par kairinošu sajūtu savā intīmajā zonā!

Video

Kā ergonomiski iekārtot darba vietu, strādājot pie datora? Skaidro ergoterapeiti (VIDEO)

Kā ergonomiski iekārtot darba vietu, strādājot pie datora? Skaidro ergoterapeiti (VIDEO)

Atzīmējot Pasaules ergoterapijas dienu 27. oktobrī, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (Austrumu slimnīca) Rehabilitācijas klīnikas ergoterapeiti ir sagatavojuši padomus un vienkāršus  ieteikumus, kurus būtu ieteicams ņemt vērā ikvienam, kurš, sēžot pie datora, veic darba pienākumus vai arī ikdienā pie datora ekrāna pavada ilgas stundas. 

Produktu testi

Testa rezultāti: "Griffonia" nervu sistēmas atbalstam

Testa rezultāti:

Oktobrī Medicine.lv sadarbībā ar starptautisko zīmolu "Coral Club" piedāvāja izmēģināt produktu “Griffonia”.

SILMACHY saudzīgas intīmās higiēnas ziepes

SILMACHY saudzīgas intīmās higiēnas ziepes

Novembrī un decembrī Medicine.lv sadarbībā ar SIA “Silmachy remedies” piedāvā testēt dabīgas un saudzīgas ziepes intīmajai higiēnai.

Testa rezultāti: HealthAid Ginkovital® veselīgai asinsritei

Testa rezultāti: HealthAid Ginkovital® veselīgai asinsritei

Oktobrī Medicine.lv sadarbībā ar SIA "HealthAid Baltics" piedāvāja izmēģināt uztura bagātinātāju "Ginkovital®" perifērās asins cirkulācijas un kognitīvo funkciju veicināšanai.

"BestBerry" BIO Irbeņu mizas ekstrakts veselības atbalstam

Novembrī Medicine.lv sadarbībā ar SIA „BestBerry” piedāvā testēt BIO Irbeņu mizas ekstraktu veselības atbalstam.

Izstāsti Latvijai veselības receptes

Ārsts osteopāts, ķirurgs Andris Zemītis: Izstāsti Latvijai – Veselības receptes

Ārsts osteopāts, ķirurgs Andris Zemītis: Izstāsti Latvijai – Veselības receptes

Kas ir osteopātija? Osteopātija ir medicīniskās diagnostikas un ārstēšanas sistēma. Tās pamatā ir filozofija par struktūras (anatomiskā uzbūve) un funkcijas (fizioloģija) vienotību, kā arī cilvēka ķermeņa spēju pašatjaunoties un pašdziedināties.

Aprūpes skola: Izstāsti Latvijai – Veselības receptes

Aprūpes skola: Izstāsti Latvijai – Veselības receptes

Rūpes par citiem – gan profesionāli, gan ģimenē – paņem ļoti daudz spēka. Cilvēkiem, kas to dara, ir nepieciešams stiprs atbalsts, lai viņi varētu turpināt rūpēties par citiem. Aprūpes skola ir tapusi, lai sniegtu šo atbalstu.

Uzņēmums, kura darbības sfēra var būt līdziga raksta tematikai:

Medicine.lv, Latvijas veselības portāls

Medicine.lv, Latvijas veselības portāls

Kontakti

 1. +371 67770711
 2. +371 67770727
 3. serviss@latvijastalrunis.lv
 4. https://medicine.lv/
 5. +371 67770557
 6. redakcija@medicine.lv

Darba laiks

 • P.800-1700
 • O.800-1700
 • T.800-1700
 • C.800-1700
 • P.800-1600
 • S.-
 • Sv.-

Juridiskie dati

 1. 40003050681
 2. 27.12.1991
 3. 17.10.2003
 4. Rīga, Blaumaņa iela 38/40, LV-1011
 5. 2022

Apraksts

Vērtīgi padomi par veselību, uzturu, rehabilitāciju, skaistumkopšanu, farmāciju, veselīgu dzīvesveidu kā iedzīvotājiem, tā profesionāļiem. Portālā ir iespēja uzdot sev interesējošo jautājumu ārstiem-speciālistiem, piedalīties foruma diskusijās, kā arī atrast vajadzīgo preci vai pakalpojumu - pieejama informācija par vairāk nekā 12 000 nozares uzņēmumu. Ja tev ir medicīnas jomas uzņēmums vai esi nozares profesionālis - tava mērķauditorija ir portālā medicine.lv! Pastāsti par savu pakalpojumu vai preci, uzlabo atrodamību, stiprini reputāciju un iegūsti jaunus klientus, izvietojot portālā biznesa profilu, rakstus un banerus, kā arī izmantojot citus digitālā mārketinga risinājumus!

 
Vairāk

Atslēgvārdi

Medicīna, farmācija, rehabilitācija, veselība.

Medicīna, farmācija, rehabilitācija, veselība, ambulatorā palīdzība, ambulance, stacionārs, acu ārsts, ārstu komisijas, ārstu privātprakses, privātprakses, doktorāti, speciālisti, poliklīnika, poliklīnikas, veselības centri, dermatoloģija, diagnostika, elpceļu, plaušu slimības, endokrinoloģija, diabēts, fitoterapija, fleboloģija, vēnu saslimšana, gastroenteroloģija, gremošanas sistēma, ginekoloģija, dzemdības, kardioloģija, sirds un asinsvadu slimības, laboratorija, medicīnas iekārtas, instrumenti, piederumi, palīglīdzekļi, medicīnas literatūra, narkoloģija, atkarību ārstēšana, neiroloģija, nervu sistēmas saslimšanas, onkoloģija, ļaundabīgie audzēji, osteopātija, osteoporoze, otorinolaringoloģija, otolaringologs, LORS, pediatrija, bērnu veselība, plastiskā ķirurģija, rekonstruktīvā ķirurģija, podoloģija, pēdu aprūpe, vakcinācija, psiholoģija, psihoterapija, psihiatrija, reimatoloģija, kaulu, locītavu un saistaudu slimības, seksopatoloģija, seksuālā veselība, slimnīca, slimnīcas, stacionārs, traumatoloģija, ortopēdija, ķirurģija, triholoģija, matu veselība, uroloģija, veneroloģija, ādas veselība, zobārstniecība, mutes veselība, farmācija, homeopātija, medikamentu ražošana, aptiekas, rehabilitācija, fizioterapija, pirts, sauna, skaistumkopšanas salons, SPA, Biokosmētika, frizētavas, sanitārie dienesti, sociālā aprūpe, solārijs, veselības apdrošināšana, veselīgs uzturs, produktu testi, produktu atsauksmes, ziņas, medicīna enciklopēdija, digitālie pakalpojumi, reklāmraksti, baneri, biznesa profils, SEO, medicīnas ziņas, veselības padomi.


Vairāk

Saistītie resursi

Foto 7

medicine.lv aktuālie piedāvājumi
medicine.lv jautājumi un atbildes
medicine.lv meklēšana uzņēmumos
medicine.lv populārā medicīnas enciklopēdija pme
medicine.lv raksti
medicine.lv vizuālā reputācijas kampaņa
medicine.lv ziņas

Mājas lapa internetā