Aizvadīta konference "Postnatālo cilmes šūnu izmantošanas iespējas onkoloģijā un onkohematoloģijā"

Aizvadīta konference "Postnatālo cilmes šūnu izmantošanas iespējas onkoloģijā un onkohematoloģijā"

Neauglības ārstēšanas un reproduktīvās ģenētikas centrs iVF Riga sadarbībā ar iVF Riga Cilmes šūnu centru rīkoja bezmaksas zinātniskas un praktiskas ievirzes medicīnas konferenci "Postnatālo cilmes šūnu izmantošanas iespējas onkoloģijā un onkohematoloģijā", kas norisinājās 2018. gada 1. martā Rīgā, Radisson Blu Latvija Conference & Spa Hotel viesnīcā (Elizabetes iela 55).

Konferences mērķauditorija – dažādu specialitāšu ārsti, īpaši onkologi un onkohematologi, kā arī biotehnologi un laboratorijas speciālisti, kas interesējas par šūnu tehnoloģiju problēmām un vēlas saņemt jaunākās zināšanas par šūnu terapijas iespējām.

Konferences laikā īpaša uzmanība tika pievērsta Prof. Arnona Naglera lekcijai. Prof. Naglers ir vadošais Izraēlas speciālists hematoloģijas un kaula smadzeņu transplantācijas jomā, Haima Šibas Medīcinas centra kaula smadzeņu transplantācijas hematoloģijas nodaļas un nabassaites asins bankas direktors (Izraēla), Eiropas kaula smadzeņu transplantācijas biedrības (ALWP) priekšsēdētājs.


Savā lekcijā "Nabassaites asins šūnu transplantācija hematoloģisko audzēju ārstēšanā un pielietojums akūtās leikēmijas gadījumā" Prof. Arnons Naglers pastāstīja par nabassaites asins cilmes šūnu transplantācijas īpatnībām, kā arī par nabassaites asins pielietojumu onkohematoloģisko slimību gadījumos. Profesors arī sniedza informāciju par situāciju pasaulē hematopoētisko cilmes šūnu transplantoloģijas jomā un salīdzināja no dažādiem avotiem iegūtu hematopoētisko cilmes šūnu transplantāciju rezultātus onkohematoloģiskā pielietojuma gadījumā.

Cilmes šūnu transplantācijas tēmu turpināja Aleksandra Aizenštadta, PhD, kura pastāstīja par mezenhimālo stromālo šūnu iespējām un darbības mehānismu akūtas transplantāta atgrūšanas reakcijas ārstēšanai.

"iVF Riga" Reproduktīvās ģenētikas centra molekulārā ģenētiķe Dace Bērziņa iepazīstināja konferences dalībniekus ar īpašas analīzes – HLA tipēšanas – iespējām un praktisko lietojumu onkohematologu praksē, kā arī ziņoja par jaunām diagnostikas metodēm precīzākai HLA tipēšanai un papildus iespējām piemērot šo analīzi citās medicīnas jomās.


Par cilmes šūnu centru, tā iespējām un nākotnes plāniem pastāstīja Dr. Violeta Fodina, iVF Riga neauglības ārstēšanas un reproduktīvās ģenētikas klīnikas un Cilmes šūnu centra vadītāja. Dr.Fodina uzsvēra nacionālās cilmes šūnu bankas esamības un attīstības svarīgumu. Kā arī daktere ziņoja par Cilmes šūnu centra darba plāniem tuvākajos gados, tajā skaitā par mezenhimālo stromālo šūnu iegūšanu no nabassaites audiem un taukaudiem, kā arī par GMP telpu izveidošanu darbam ar mezenhimālām stromālām šūnām.

Pēc konferences ārsti-onkologi, onkohematologi un imunologi apmeklēja iVF Riga Cilmes šūnu centru. Viņiem tika rīkota ekskursija uz Cilmes šūnu laboratoriju. Ekskursijas ietvaros Cilmes šūnu centra speciālisti un ārsti apsprieda nabassaites asins cilmes šūnu pielietojuma perspektīvas Latvijā.

Svarīgi atzīmēt, ka kaula smadzeņu transplantācija onkoloģijā un onkohematoloģijā tiek pielietota jau vairāk kā 60 gadus un pašlaik tiek uzskatīta par standarta terapijas metodi. Savukārt pēdējos 30 gados  pasaulē ir veikts vairāk par 30 000 nabassaites asins cilmes šūnu transplantāciju.


Nobeigumā jāuzsver, ka lielākā daļa konferences dalībnieku un viesu atzīmēja šādu veida pasākumu svarīgumu šūnu tehnoloģiju attīstībai Latvijā.

"iVF Riga", SIA, Klīnika
Zaļā 1-2.st., Rīga, LV-1010
Tālrunis 67111117
E-pasts: ivfriga@ivfriga.eu
www.ivfriga.lv 

Scientific and practical medical conference "Possibilities of using postnatal stem cells in oncology and oncohematology"

On March 1, 2018, Infertility treatment and Reproductive genetics clinic iVF Riga in cooperation with Stem Cell Centre iVF Riga and with support from the partners (SIA Merck and SIA BENU) hold the scientific and practical medical conference «Possibilities of using postnatal stem cells in oncology and oncohematology». Venue of the conference was Radisson Blu Latvija Conference & Spa Hotel (Elizabetes 55, Riga).

The target audience of this conference was oncologists, oncohematologists, doctors of various specializations, biotechnologists, laboratory specialists interested in cell therapy possibilities and learning this subject.

A spotlight of the conference was the lecture of Dr. Arnon Nagler, M.D., M.Sc., Chair ALWP of the European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT), Co-chair Scientific Council of the EBMT, Hematology Division, BMT and CBB Chaim Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Israel. During the lecture "Cord Blood Transplantation for Hematological Malignancies focusing on acute Leukemia" Professor Arnon Nagler told about the specificity of umbilical cord blood stem cell transplantation, about the use of umbilical cord blood for oncohematological diseases. Professor Nagler also highlighted the situation in the world in the field of transplantology of hematopoetic stem cell transplantation (HSCT), compared results of hematopoietic stem cell transplantation from different sources in oncohematology.
Alexandra A. Aizenshtadt, PhD, continued the topic of stem cell transplantation. She spoke about mesenchymal stromal cells possibilities and mechanism of action for the treatment of acute Graft-Versus-host Disease (GVHD).

Dace Berzina, Molecular Geneticist of iVF Riga Clinic acquainted participants with the possibilities and practical application of genetic analysis HLA-typing in oncohematologists’ practice, also reported on new diagnostic methods for an accurate HLA-typing and about the other fields of medicine where the doctors can apply this analysis.

Dr. Violeta Fodina, head of iVF Riga clinic, presented our Stem Cell Centre, told audience about its importance for Latvia, possibilities and prospects of development including the isolation of mesenchymal stromal cells from the umbilical cord and fat and creation of GMP facilities for working with mesenchymal stromal cells. 

After the conference, oncologists, oncohematologists, immunologists visited the Stem cell Centre iVF Riga with the excursion. Also, as a part of an excursion, our Stem cell Centre specialists and the doctors had a discussion dedicated to the prospects of cord blood stem cell application in Latvia.

It should be noted that HSCT in oncology and oncohematology has been used for more than 60 years and is currently considered as the standard method of treatmentTransplantation of UCB has 30 experience and over 30 thousand hematopoetic stem cell transplantation have been carried out in the world.

In general, it should be emphasized that all participants and guests appreciated the importance of such events for the development of cellular technologies in Latvia. 

Научно-практическая медицинская конференция "Возможности использования постнатальных стволовых клеток в онкологии и онкогематологии"

Клиника лечения бесплодия и репродуктивной генетики iVF Riga совместно с Центром стволовых клеток iVF Riga при поддержке партнеров SIA Merck, SIA BENU провела научно-практическую медицинскую конференцию «Возможности использования постнатальных стволовых клеток в онкологии и онкогематологии». Конференция проходила в Риге, в отеле Radisson Blu Latvija Conference & Spa Hotel (ул. Элизабетес, 55). 

Целевая аудитория данной конференции – врачи-онкологи, онкогематологи, врачи различных специализаций, биотехнологи, лабораторные специалисты, интересующиеся возможностями клеточной терапии и желающие получить новейшие знания по этой теме. 

На конференции всеобщее внимание привлек доклад профессора медицины доктора Арнона Наглера – ведущего специалиста в области гематологии, трансплантации костного мозга, председателя ALWP Европейского общества по трансплантации костного мозга (EBMT), директора гематологического отделения трансплантации костного мозга и банка пуповинной крови Медицинского центра им. Хаима Шибы (Израиль).

Профессор Арнон Наглер в своем докладе «Трансплантация клеток пуповинной крови при лечении гематологических опухолей и применение в случае острой лейкемии» рассказал об особенностях трансплантации стволовых клеток пуповинной крови, про применение пуповинной крови при онкогематологических заболеваниях. Профессор также осветил ситуацию в области трансплантологии гемопоэтических стволовых клеток в мире, сравнил результаты трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток при онкогематологии из разных источников.

Тему трансплантации стволовых клеток продолжила кандидат биологических наук Александра Айзенштадт. Александра Айзенштадт рассказала про возможности и механизмы действия мезенхимальных стромальных клеток для лечения острой реакции трансплантат против хозяина (РТПХ). 

Молекулярный генетик Центра репродуктивной генетики iVF Riga Даце Берзиня ознакомила участников с возможностями и практическим применением генетического анализа – HLA-типирования в практике онкогематологов, а также доложила о новых методах диагностики при точном HLA-типировании и в каких еще областях медицины врачи могут применить данный анализ.
О Центре стволовых клеток, его возможностях и перспективах развития рассказала Др. Виолета Фодина, руководитель клиники лечения бесплодия и репродуктивной генетики и центра стволовых клеток iVF Riga.  Доктор Фодина отметила важность развития и существования национального банка стволовых клеток. Также рассказала о планах работы Центра стволовых клеток на ближайшие годы, в том числе о выделении мезенхимальных стромальных клеток из пуповины и жира и о создании GMP-помещений для работы с мезенхимальными стромальными клетками.

После конференции врачи онкологи, онкогематологи, иммунологи посетили Центр стволовых клеток iVF Riga. Для них была проведена экскурсия. Также в рамках экскурсии специалисты центра стволовых клеток и врачи обсудили перспективы применения стволовых клеток пуповинной крови в Латвии.

Отметим, что трансплантация костного мозга в онкологии и онкогематологии применяется уже более 60 лет и на данный момент считается стандартным методом лечения. Что касается стволовых клеток пуповинной крови – за последние 30 лет в мире проведено уже более 30 тысяч трансплантаций.

Стоит особо подчеркнуть, что в целом все участники и гости оценили важность такого рода мероприятий для развития клеточных технологий в Латвии.

Dalies ar šo rakstu

Komentāri

=

* Lūdzu aizpildi summu vārdiski latviešu valodā ar visām garumzīmēm!

SIA "Latvijas Tālrunis" aicina interneta lietotājus - portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro iepriekšminētos noteikumus, viņa komentārs var tikt izdzēsts un SIA "Latvijas Tālrunis" ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.

Nedēļas tēma

Aktuālie piedāvājumi

Video

Produktu testi

"Dzintars" FUTURE FORMULA SOS HealthyDent 5R produkti zobu un mutes dobuma kopšanai

"Dzintars" FUTURE FORMULA SOS HealthyDent 5R produkti zobu un mutes dobuma kopšanai

Martā medicine.lv sadarbībā ar AS "Dzintars" piedāvā testēt "Dzintars" FUTURE FORMULA SOS HealthyDent 5R zobu pastu un eliksīru mutes dobuma kopšanai.

Testa rezultāti: "Beauty Jar Very Berry SPA" – mīkstinošs sejas un lūpu pīlings ar C vitamīnu

Testa rezultāti: "Beauty Jar Very Berry SPA" – mīkstinošs sejas un lūpu pīlings ar C vitamīnu

Janvārī medicine.lv sadarbībā ar "Siberika Latvia" piedāvāja testēt mīkstinošu sejas un lūpu pilīngu ar C vitamīnu "Beauty Jar Very Berry SPA".

Testa rezultāti: Jaunais FarinGospray "apelsīnu" – dabīgs izsmidzināms līdzeklis iekaisuša kakla dziedēšanai

Testa rezultāti: Jaunais FarinGospray "apelsīnu" – dabīgs izsmidzināms līdzeklis iekaisuša kakla dziedēšanai

Februārī medicine.lv sadarbībā ar SIA "Silvanols" piedāvāja testēt 100% dabīgu "FarinGospray" līdzekli ar apelsīnu garšu iekaisuša kakla dziedēšanai. 

Uzņēmējs runā

Gada labākais laiks – ceļojuma laiks!

travel

Lai palīdzētu pilnā mērā baudīt ieplānotos priekus, nevis saķert neplānotus veselības traucējumus, sagatavojām īsu atgādinājumu – kā efektīvi baudīt ceļošanas priekus, nevis ciest no problēmām ceļošanas laikā!