EIFORIJA

pacilāts garastāvoklis, kā arī pasivitāte, bezrūpība, bezdarbīgums, apmierinātība ar sevi un apkārtni. Visbiežāk tā ir smagas organiskas

CNS slimības simptoms. Pārejoša eiforija var rasties intoksikācijas gadījumā, kā arī pēc dažu narkotisko vielu lietošanas.

PME: