DEPERSONALIZĀCIJA

savas personības apziņas zaudēšana. Depersonalizācija var attiekties gan uz psihiskām, gan fiziskām sajūtām. Slimnieks jūt pārmainījušās vai atsvešinātas savas domas, sajūtas, atmiņas, kustības, visu ķermeni vai tā daļas, it kā nereālu, nedzīvu izjūt paša rīcību un dzird savu balsi. Fiziskas sajūtas, domas un emocijas var likties it kā citiem piederošas. Dažreiz slimniekam šķiet, ka viņš kļuvis par citu cilvēku, citu būtni. Depersonalizācija novērojama depresijas un murgu periodā, kā arī aptumšotas apziņas stāvoklī.