BAROKAMERA

hermētiski noslēgta telpa pazemināta (vakuuma barokamera) vai paaugstināta (kompresijas barokamera) gaisa spiediena radīšanai. Barokameru lieto eksperimentālajā bioloģijā, lai pētītu pazemināta un paaugstināta gaisa spiediena un tā strauju pārmaiņu,atmosfēras gāzu sastāva maiņas ietekmi uz dzīvniekiem, kā arī aviācijas un kosmosa medicīnā - lidmašīnu apkalpju un kosmonautu treniņos. Barokameru izmanto arī pakāpeniskai dekompresijai pēc zemūdens darbiem u.c. Medicīnā barokameru lieto dekompresijas slimību, garā klepus, bronhiālās astmas u.c. slimību ārstēšanā. Barokameru izmanto arī audu bagātināšanai ar skābekli smagas saindēšanās (piem., ar tvana gāzi), anaerobu infekcijas, stingumkrampju, sirds un asinsvadu mazspējas u.c. gadījumos. Speciāla barokamera (aktīvās hiperēmijas barokamera) paredzēta locekļu asinsvadu slimību ārstēšanai. Att.