medicine.lv skaitļos

Lietotāji online234
Aktīvie uzņēmumi12545
Nozares raksti4564
Ekspertu atbildes20541
Esmu izvēles priekšā par ko labāk mācīties: par ārsta palīgu vai par māsu?

Esmu izvēles priekšā par ko labāk mācīties: par ārsta palīgu vai par māsu?

guna 2008-08-03

Esmu izvēles priekšā par ko labāk mācīties: par ārsta palīgu vai par māsu?
- Kam ir plašākas iespējas?
- Vai ārsta palīgs (izejot tālakizglītības kursus) var strādāt par māsu, bet māsa nevar, vai tā ir?
- Māsa var turpināt studijas un iegūt bakalauru (jo, piem,Sarkanā krusta med.koledžai noslēgts līgums ar citām augstskolām), bet ārsta palīgs nevar?
- Kādas ir priekšrocības ārsta palīgam? Man mamma saka, ka labāk lai mācos par ārsta palīgu, jo viņš var izrakstīt slim.lapas uz 10 dienām, izrakstīt receptes (māsa to nevar).
- Kur ārsta palīgs var strādāt izņemot ātro palīdzību? Vai ārsta palīgs var strādāt poliklīnikā un pieņemt pacientus (kas šādā gadījumā būs rakstīts uz durvīm vai tas pats "ārsta palīgs"?)
- Vai ārsta palīgs var strādāt ūdensdziedniecībā? (tieši tādēļ es labāk gribu būt māsa, jo vēlos strādāt šajā sfērā)
Paldies jau iepriekš, ļoti gaidu atbildes.

Atbildes:

 • 2012-04-12
  Nav
  Labdien Guna! Jūs rakstāt, ka esat izvēles priekšā par ko labāk mācīties - par ārsta palīgu, vai māsu, taču no Jūsu vēstules pēdējām rindām top skaidrs, ka savā būtībā izvēli jau esat izdarījusi par labu māsas profesijai, jo vēlaties strādāt ūdensdziedniecībā. Jāteic, ka lēmums par savu tālāko profesionālo virzību Jums ir jāpieņem pašai, kā pamatā būs Jūsu primārās intereses, vēlmes un vajadzības. Atcerieties, ka lai strādātu kā par ārsta palīgu, tā māsu ir nepieciešama augstākā izglītība medicīnā! Lai Jums palīdzētu pilnībā izšķirties, kurai no profesijām dot priekšroku, sniegšu Jums īsu katras profesijas raksturojumu, akcentējot galvenās darba prasmes un jomas, kurās Jums būs iespēja sevi realizēt izvēloties to vai citu specializāciju. Medicīnas māsa ir speciālists, kas veic pacientu aprūpi un profilakses darbu saskaņā ar ārsta norādījumiem vai noteiktajiem medicīniskās aprūpes standartiem (pirmsskolas izglītības iestādēs, skolās, uzņēmumos). Medicīnas māsas uzrauga pacientu veselības stāvokli, novēro un atzīmē simptomus un reakcijas, slimības gaitu un sasniegtos uzlabojumus. Medicīnas māsas izsniedz pacientiem ārsta nozīmētos medikamentus, palīdz atveseļošanās procesā un rehabilitācijas periodā, sniedz norādījumus pacientiem un viņu ģimenes locekļiem par nepieciešamo aprūpi. Lai strādātu par medicīnas māsu ir nepieciešama 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība medicīnā. Mācību ilgums 3 gadi. Ja medicīnas māsa vēlas strādāt par veselības iestādes vai nodaļas vecāko māsu, nepieciešama augstākā medicīniskā izglītība. Mācību ilgums 4 gadi. Medicīnas māsas ar praksi, nokārtojot speciālu eksāmenu, iegūst sertifikātu savā profesijā, kurš ļauj veiksmīgāk konkurēt darba tirgū. Sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem, un tas regulāri jāatjauno, nokārtojot resertifikācijas eksāmenu. Medicīnas māsām nepārtraukti jāturpina savas kvalifikācijas paaugstināšana apmeklējot seminārus, kursus, lekcijas, medicīnas māsu biedrības sēdes. Medicīnas māsai jāprot: veikt profilakses darbu visa vecuma pacientiem sniegt profesionālu aprūpi preventīvajā, kuratīvajā un rehabilitācijas līmenī, ievērojot māsu ētiku un profesionālos standartus novērtējot indivīda veselības stāvokli, patstāvīgi plānot un organizēt savā pārziņā esošo aprūpi pieņemt nepieciešamos lēmumus, motivējot un atbildot par savu darbību izglītot un konsultēt indivīdu, ģimeni un sabiedrību veselības uzturēšanā un uzlabošanā sniegt neatliekamo palīdzību Medicīnas māsas pienākumi būs atkarīgi no māsas specializācijas, kam būs raksturīga sava darba specifika (piemēram, endokrinoloģijā, stomatoloģijā, ķirurģijā un citās medicīnas nozarēs). Medicīnas māsa var strādāt: primārās veselības aprūpes iestādēs, plaša profila stacionāros, rehabilitācijas iestādēs, doktorātos, bērnu aprūpes iestādēs, poliklīnikās, valsts vai privātās klīnikās, ārstu privātpraksēs, sociālās aprūpes centros, vakcinācijas kabinetos, skolās un uzņēmumos, kur iekārtoti speciāli medicīniskie kabineti. Ārsta palīgs ir ārstniecības persona, kura sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību slimajiem (cietušajiem) dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī pirmsstacionāra posmā, stacionāru uzņemšanas (neatliekamās palīdzības) nodaļās. Ārsta palīgs var strādāt patstāvīgi, noteikt pacientiem diagnozi, ārstēšanu, patstāvīgi pielietot un izrakstīt medicīniskos preparātus, tostarp arī stipri iedarbīgos, konstatēt pacienta nāvi. Ārsta palīgs sadarbībā ar ārstu nodrošina nepārtrauktu medicīnisko palīdzību un profilaksi abu dzimumu un visu vecuma grupu pacientiem. Ārsta palīgs ir tiesīgs veikt šīs funkcijas reģistrējoties praktizēt tiesīgu ārstniecības personu reģistrā. Patstāvīgi ārsta palīgs šīs funkcijas ir tiesīgs veikt pēc sertifikācijas. Viņš organizē un vada savu un savu kolēģu darbu, izglīto pacientus, sabiedrību, veicina savas profesijas attīstību, nepārtraukti pilnveido savas zināšanas un prasmes. Lai kļūtu par ārsta palīgu ir nepieciešama 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, lai to iegūtu ir jāstudē 3 - 3,5 gadi. Svarīgākie ārsta palīga pienākumi: nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību kritiskās situācijās nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību traumu un ekstremālu situāciju gadījumā sadarbībā ar Glābšanas dienestu, policiju, Katastrofu medicīnas centru nodrošina neatliekamo palīdzību pacientiem ar infekcijas slimībām un sevišķi bīstamām infekcijām veic neatliekamās medicīniskās palīdzības dispečera funkcijas nodrošina vispusīgu pacienta izmeklēšanu, novērtēšanu un diagnosticēšanu nodrošina pacienta veselības stāvokļa izvērtēšanu, traucējumu diagnosticēšanu, nepieciešamās ārstēšanas nozīmēšanu vai veikšanu veselības stāvokļa stabilizēšanai, ārstēšanai un rehabilitācijai normatīvajos aktos definētajās situācijās veic profilaktisko darbu ar dažāda vecuma pacientiem, viņu ģimenēm, nodrošina sievietes veselības stāvokļa izvērtēšanu, grūtniecības un tās traucējumu diagnosticēšanu, nepieciešamās ārstēšanas nodrošināšanu veselības stāvokļa stabilizēšanai, ārstēšanai un rehabilitācijai nodrošina bērna veselības stāvokļa izvērtēšanu, profilaktiskos pasākumus, traucējumu diagnosticēšanu, nepieciešamās ārstēšanas nozīmēšanu un veikšanu veselības stāvokļa stabilizēšanai, ārstēšanai un rehabilitācijai nodrošina medikamentozo ārstēšanu pacientiem krīzes situācijās un veselības traucējumu gadījumā lieto ārstnieciskās metodes un manipulācijas, pamatojoties uz pielietošanas indikācijām un kontrindikācijām, izpildes metodiku nodrošina ķirurģisko procedūru izpildi noformē medicīnisko dokumentāciju piedalās katastrofu medicīnas un neatliekamās medicīniskās palīdzības darba primārās veselības aprūpes darba organizēšanā atbild par konfidencialitātes saglabāšanu attiecībā uz informāciju, kas iegūta par pacienta ģimenes privāto dzīvi, viņa ārstēšanu, slimības diagnozi un prognozi veic sabiedrības izglītošanu par neatliekamās medicīniskās palīdzības un veselības veicināšanas jautājumiem. Ārsta palīgs var strādāt: neatliekamās un katastrofu medicīnas dienestos, ģimenes ārsta, slimnīcas uzņemšanas nodaļas kabinetos, privātpraksēs, militārās medicīnas dienestos. Kā ārsta palīga, tā māsas profesija prasa lielu uzmanību pret cilvēkiem. Šajās profesijās būtiskas īpašības ir atsaucība, līdzjūtība un vēlme palīdzēt cilvēkiem, precizitāte, spēja uzņemties atbildību, izrādīt iniciatīvu un neapjukt ārkārtas situācijās. Ja vēlaties strādāt kādā no šīm profesijām, mēģiniet jau tagad sevī izkopt minētās īpašības, piemēram, uzņemoties rūpes par saslimušiem radiniekiem vai draugiem. Ja mācāties, tad īpašu uzmanību pievērsiet tādiem mācību priekšmetiem kā bioloģija, ķīmija, fizika, veselības mācība, ētika, psiholoģija. Lai nodarbotos ar ūdensdziedniecību būtu nepieciešama fizioterapeita specializācija . Fizioterapeits ir ārsts, kas pacientus, klientus, piemēram, pēcoperācijas, traumu rehabilitācijā, kustību traucējumu gadījumā ārstē, izmantojot fizikālas metodes un tehnoloģijas (piemēram, gaismu, siltumu, ūdeni, gaisu, elektrību, mehāniskus aparātus). Uzsākot ārstēšanu vai profilaksi, fizioterapeits novērtē pacienta veselības stāvokli un to ietekmējošos faktorus. Pēc pacienta izmeklēšanas fizioterapeits izvēlas ārstniecības metodes un pielietojamās fizioterapijas tehnoloģijas (piemēram, vingrinājumus, ūdensprocedūras, elektroprocedūras), fizioterapijas kursa grafiku un ilgumu. Viņš ierāda un palīdz izpildīt dažādus vingrojumus, piemēram, muskuļu funkciju un līdzsvara atjaunošanai vai uzturēšanai, stājas un gaitas korekcijai. Fizioterapeits izvēlas nepieciešamos palīglīdzekļus, piemēram, atbalsta kruķus vai invalīdu ratiņus, un apmāca pacientu ar tiem rīkoties. Fizioterapeits veic ārstnieciskās terapijas procesa dokumentāciju. Fizioterapeitam nepieciešama augstākā izglītība medicīnā, fizioterapijas specializācijā. Mācību ilgums 5 gadi. Nokārtojot sertifikācijas eksāmenu un iegūstot fizioterapeita sertifikātu, fizioterapeits var strādāt patstāvīgi. Nesertificēts fizioterapeits var strādāt tikai sertificēta fizioterapeita vai ārsta vadībā. Fizioterapeits var strādāt: jebkurā veselības aprūpes, sporta, izglītības iestādē vai uzņēmumā, piemēram, rehabilitācijas centros, slimnīcās, poliklīnikās, sanatorijās, sporta klubos, skolās, pirmsskolas izglītības iestādēs vai kā pašnodarbināta persona. Mācoties īpašu uzmanību vēlams pievērst tādiem mācību priekšmetiem, kā fizika, ķīmija, bioloģija, veselības mācība, psiholoģija un informātika. Vēlot veiksmi izvēlē, NVA Karjeras pakalpojumu departamenta Karjeras pakalpojumu metodikas nodaļas psiholoģe-metodiķe Inese Beleviča

Komentāri

=

* Lūdzu aizpildi summu vārdiski latviešu valodā ar visām garumzīmēm!

SIA "Latvijas Tālrunis" aicina interneta lietotājus - portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro iepriekšminētos noteikumus, viņa komentārs var tikt izdzēsts un SIA "Latvijas Tālrunis" ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.

 • HenryNem 28.11.2020 17:02
  erotic massage Are you looking for an best massage NY, happy ending massage NY, thai massage NY, tantric massage NY, four hands massage or body to body massage NY? Nuru Massage In Manhattan, NY were the first to offer excitatory and slippery massage and we are dedicated to it for now. If you want the most erotic massage service, look no further than the Nuru Massage In Manhattan, NY. Our nuru massage, happy ending massage, four hands massage girls will pleasure you like no one before.
 • contractorreusy 28.11.2020 08:10
  Concept this company : The work begins with the search for harmony between external and internal space: internal interiors exclusively depends architecture, architecture on landscape , what exclusively depends on the climate, We evaluate features design and stylistic wishes client , more offer focus, where everything is calculated to details , A 3D model of the project is created , it intended create style highly approximate to reality. Introduce to you personally by yourself rate and work with our firm . We are glad to see customer on current online site. architecture ny; Industrial structures. Today, the checklist of construction solutions features numerous business interior design. An real estate investor and also a customer can easily devote a lot of time-solving on all organizational concerns. A even more reasonable answer is to entrust this part to General building NY.
 • Ernestfug 25.11.2020 18:57
  Приветствую! прикольный у вас сайт! Нашел класную базу кино: аниме фильмы смотреть бесплатно в хорошем качестве Тут: Смотреть лучшие семейные фильмы семейный фильм онлайн бесплатно в хорошем качестве рейтинг 2019 Здесь: аниме фильмы смотреть бесплатно в хорошем качестве аниме фильм смотреть онлайн в хорошем качестве рейтинг 2020 Здесь: Статус отношений: Запутанно / Iliski Durumu Kar?s?k / Iliski Durumu: Karisik (Сезон 1) (2015-2016) смотреть онлайн бесплатно http://kinorulez.ru/13289-status-otnosheniy-zaputanno-iliski-durumu-karsk-iliski-durumu-karisik-sezon-1-2015-2016.html Здесь: http://kinorulez.ru/11701-igry-dzhentlmenov-the-ladykillers-2004.html
 • BrianNug 25.11.2020 14:32
  Приветствую! прикольный у вас сайт! Нашел прикольную базу кино: Лучшие мелодрамы новые 2020 Тут: канал русский детектив смотреть в хорошем качестве http://kinobibly.ru/detektiv/ список 2019 Тут: смотреть лучшие российские мелодрамы 2020 http://kinobibly.ru/melodrama/ список 2019 Тут: Избирательное сродство / Elective Affinities (1974) http://kinobibly.ru/131-izbiratelnoe-srodstvo-elective-affinities-1974.html Здесь: Киану Ривзу понравился сценарий новой «Матрицы» Киану Ривзу понравился сценарий новой «Матрицы»
 • DannyExpog 15.11.2020 21:40
  Здравствуйте! Нашел прикольные фотки на этом сайте: http://himaan.ru : дизайн спальни новинки дизайна новости шоу бизнеса скандалы http://himaan.ru/novosti-shou-biznesa/ Сказочные зимние домики http://himaan.ru/5218-skazochnye-zimnie-domiki.html Неделя высокой моды в Париже: Atelier Versace весна-лето 2015 Неделя высокой моды в Париже: Atelier Versace весна-лето 2015
 • JamesBum 14.11.2020 18:41
  Всем привет! класный у вас сайт! Нашел интересную базу кино: фантастика смотреть бесплатно без регистрации в хорошем Тут: лучшие драмы онлайн фильмы драма смотреть хорошем качестве бесплатно рейтинг 2019 Здесь: новинки лучших фильмов 2020 смотреть онлайн бесплатно http://kinoserialtv.net/novinki/ список 2020 Тут: Бронкская история / A Bronx Tale (1993) смотреть онлайн бесплатно http://kinoserialtv.net/13038-bronkskaya-istoriya-a-bronx-tale-1993.html Здесь: В кинотеатрах Kronverk Cinema ввели детские билеты со скидкой В кинотеатрах Kronverk Cinema ввели детские билеты со скидкой
 • GeorgeVax 12.11.2020 15:14
  Здравствуйте! Класный у вас сайт! Нашёл познавательное в сети: Налоговая служба Южной Кореи взыскала с биржи Bithumb около $70 млн http://itcyber.ru/20861-nalogovaya-sluzhba-yuzhnoy-korei-vzyskala-s-birzhi-bithumb-okolo-70-mln.html Комиссии за транзакции в Эфириуме снизились на 86.2% от максимумов сентября Комиссии за транзакции в Эфириуме снизились на 86.2% от максимумов сентября новости IT России и мира http://itcyber.ru/news/ мобильные новости последние мобильные новости Ещё много интересного нашел тут: новости смартфонов http://itcyber.ru/
 • MichaelLeate 12.11.2020 14:46
  Привет всем! Класный у вас сайт! Нашёл интересное в сети: Российская армия действует на новом технологическом уровне http://enewz.ru/14352-rossiyskaya-armiya-deystvuet-na-novom-tehnologicheskom-urovne.html Сводка событий в Сирии за 5 июля 2016 года Сводка событий в Сирии за 5 июля 2016 года новости энергетик http://enewz.ru/energetika/ новости политики в мире http://enewz.ru/politika/ Ещё много интересного нашел тут: новости науки энергетики http://enewz.ru/
 • parimatch 11.11.2020 22:39
  Ставки на спорт в букмекерской компании Париматч. Надежно, быстро, честно! Отличный сервис, широкая линейка спортивных событий, продуманный интерфейс! Ко всему этому присутствует онлайн пм казино parimatch!
 • parimatch 11.11.2020 03:30
  Ставки на спорт в букмекерской компании Париматч. Надежно, быстро, честно! Отличный сервис, широкая линейка спортивных событий, продуманный интерфейс! Ко всему этому присутствует онлайн пм казино parimatch!
 • BorovnavaKift 09.11.2020 13:28
 • RobertZEX 07.11.2020 23:21
  Я могу помочь тебе разобраться в твоей проблеме Меня зовут Виктория Я - нумеролог. Прогностикой я занимаюсь более 12 лет. Присоединяйся к моему аккаунту инстаграм https://instagram.com/astro_viks и задавай вопросы! Постараюсь помочь всем!
 • WayneNow 25.10.2020 11:04
  Здравствуйте! интересный у вас сайт! Нашел прикольную базу кино: фантастические боевики бесплатно в хорошем качестве Здесь: документальные фильмы скачать бесплатно в хорошем качестве http://inspacefilm.ru/dokumentalnyy/ список 2019 Здесь: смотреть хорошие мелодрамы русские вышедшие http://inspacefilm.ru/melodrama/ список 2019 Тут: http://inspacefilm.ru/4564-attrakcion-2009.html Аттракцион (2009) смотреть онлайн бесплатно Здесь: Первое фото: Джаред Лето в образе Морбиуса Первое фото: Джаред Лето в образе Морбиуса
 • Darnellrip 25.10.2020 08:44
  Привет всем участникам форума! прикольный у вас сайт! Нашел хорошую базу кино: 2019 в хорошем качестве hd лучшие комедии http://kinobibly.ru/ Тут: Лучшие комедии смотреть старые комедии смотреть бесплатно в хорошем качестве рейтинг 2019 Тут: американская история ужасов онлайн в хорошем качестве http://kinobibly.ru/uzhasy/ список 2019 Тут: http://kinobibly.ru/8461-udar-zodiaka-2015.html Удар Зодиака (2015) смотреть онлайн бесплатно Тут: http://kinobibly.ru/15755-zheltoe-more-hwanghae-the-yellow-sea-the-murderer-2010.html
 • Cosmolot 11.10.2020 13:22
  В наше время можно зарабатывать, чтобы не думать о том, как экономить по итоге! Я вот в последнее время залип в игры космолот онлайн. Там казино, автоматы и многое другое. С помощью понимания и удачи, можно неплохой заработать сделать. Вот советую заглянуть https://cosmolot24-casino.xyz/ , может захотите попробовать ... вдруг пойдёте в плюс, так и меньше экономить придётся!
 • Derrickthede 11.10.2020 05:36
  Приветствую всех! Класный у вас сайт! Что думаете по этим новостям?: Порошенко провел телефонные переговоры с Дудой http://techrize.ru/news/27946-poroshenko-provel-telefonnye-peregovory-s-dudoy.html Microsoft уличили в плате за хорошие отзывы о IE Microsoft уличили в плате за хорошие отзывы о IE Ещё много интересного нашел тут: информационные технологии в управлении http://techrize.ru/ важные события в мире новости мира сегодня свежие события
 • Irina 09.10.2020 16:36
  Отдых в горах краснодарского края
 • Timothymorry 03.10.2020 20:09
  Привет! Нашел интересную фотосессию на этом сайте: http://agentmdk.ru : новости слухи интересные цитаты интернета http://agentmdk.ru/interesnoe/ интересное видео смотреть бесплатно интересные прикольные видео http://agentmdk.ru/foto-prikoly-interesnoe/8063-podborka-prikolnyh-foto-107-foto.html Подборка прикольных фото (107 фото) Прощай, оружие! В Кении сожгли 5 тысяч нелегальных стволов Прощай, оружие! В Кении сожгли 5 тысяч нелегальных стволов http://agentmdk.ru/foto-prikoly-interesnoe/2025-zhenskie-formy.html
 • AnthonyCus 24.09.2020 16:55
  Всем привет! интересный у вас сайт! Нашел топ базу кино: Смотреть онлайн лучшие исторические фильмы http://kinobunker.net/ Тут: русские драмы смотреть онлайн в хорошем качестве http://kinobunker.net/drama/ список 2020 Тут: http://kinobunker.net/2495-ya-ne-mogu-dumat-geteroseksualno-i-cant-think-straight-2008.html Я не могу думать гетеросексуально / I Can't Think Straight (2008) смотреть онлайн бесплатно Тут: http://kinobunker.net/15334-bryus-vsemoguschiy-bruce-almighty-2003.html
 • TommyFlows 24.09.2020 13:44
  Привет всем участникам! прикольный у вас сайт! Нашел русскую базу кино: смотреть сериал бесплатно хорошего качества рим http://kinoklan.net/ Тут: мелодрамы россия смотреть бесплатно в хорошем качестве http://kinoklan.net/melodrama/ рейтинг 2020 Здесь: http://kinoklan.net/824-vchera-segodnya-zavtra-ieri-oggi-domani-1963.html Вчера, сегодня, завтра / Ieri, oggi, domani (1963) смотреть онлайн бесплатно Тут: На съемках «Форсажа 9» сильно травмировался каскадер На съемках «Форсажа 9» сильно травмировался каскадер
 • Regacurne 14.09.2020 12:47
  Zinoviya hardcore porn free Freda spycam Kaylee instagram Madeline sesso Rozaliya rough porn Syuzanna milf blowjob Lyubomira cum swallow Darina pija Vlasta star Pravdina step mom Tamara super
 • KennethAculk 12.09.2020 14:13
  Всем привет! Класный у вас сайт! Что скажете по поводу этих новостей?: Заявление МИД России Заявление МИД России Заявление МИД России по ситуации с реализацией Минских договоренностей об урегулировании украинского кризиса http://firstnewz.ru/news/4747-sovet-direktorov-rusgidro-odobril-investprogrammu-do-2019g-v-razmere-3609-mlrd-rub.html Совет директоров РусГидро одобрил инвестпрограмму до 2019г в размере 360,9 млрд руб Ещё много интересного нашел тут: новости политики комментарии http://firstnewz.ru/ новости года видео смотреть видео новости сегодня
 • Michaelaccof 11.09.2020 15:39
  Приветствую! Класный у вас сайт! Нашёл познавательное в сети: http://energynews.su/8262-rodnye-i-kollegi-andreya-stenina-ne-mogut-poverit-v-ego-gibel.html Родные и коллеги Андрея Стенина не могут поверить в его гибель Россети взыскали все, что нашли Россети взыскали все, что нашли Холдингу удалось снизить долги потребителей., За 2013 год, который часть компаний “Россетей” временно проработала новости видео http://energynews.su/video/ Ещё много всего нашел тут: последние новости политики http://energynews.su/
 • GeorgeCaf 10.09.2020 17:05
  Привет всем участникам форума! Нашел удивительную информацию на этом сайте: http://watafak.ru : новости шоу бизнеса россии http://watafak.ru/novosti-shou-biznesa/ дизайн интерьера дизайн гостиной http://watafak.ru/foto-prikoly-interesnoe/2876-ekskursiya-po-idealnomu-proizvodstvu-avtomobiley-v-leypcige.html Экскурсия по идеальному производству автомобилей в Лейпциге Модные маски в Китае Модные маски в Китае Во многих крупных китайских городах из-за смога практически все жители вынуждены носить маски на лицах. http://watafak.ru/foto-prikoly-interesnoe/3333-london-s-vysoty-ptichego-poleta.html
 • Timurasysk 08.09.2020 23:11
  удалите,пожалуйста! .
 • Pyday 08.09.2020 02:09
  Предположим, вы владелец нового веб-сайта, который имеет приятный дизайн, удобную навигацию и нужную для участников информацию. Но web-сайт ни кто не посещает. Что делать? Те, кто имеют свой бизнес мы поможем вам создать веб портал. Как известно, ни одно действительное или виртуальное предприятие не может продвигаться независимо. Отдельной торговой фирмы необходима поддержка в приобретении популярности, а во Мировой компьюторной паутине без нее категорически не обойтись из-за бешеной конкуренции.Мы занимаемся разработкой промо сайта . Наши сотрудники готовы запустить полноценный портал в течение 5 суток. Не беря в расчет предоставления полных интернет-ресурсов, мы выполняем обслуживание по тех. службы: своевременное продление хостинга и вашего домена, добавление контента на веб-сайт, публикация известий.
 • TimothyGlarf 05.09.2020 03:26
  hospitality interior manhattan Repair work residential premises turnkey - much better Solving problems through wizards.In order place an order for repair work dwellings in Diamond District, leave a request on site or by phone. To create hospitality interior decoration expertly as well as properly, it is vital to utilize effective and also extremely audio products that comply with all standards and technological criteria. However the primary distinction is not also in the components, but in how and just how correctly they are actually made use of. And also this is actually the work of the experts. Expert capabilities areactually an extremely essential situation. . Likewise in our firm, you can purchase personalized bathroom vanities, retail interior design on the most effective problems. With us, interior basements, in addition to Premium renovation Bay Terrace, will end up being straightforward, high quality and also quickly. Our representative will call you back, for clarification few details and assign Times of Day arrival to you professionals and designer.
 • BradleyHek 03.09.2020 18:49
  Привет всем участникам форума! Нашел познавательную тему на этом сайте: http://limonos.ru : http://limonos.ru/6889-potryasayuschiy-maket-russkoy-zhizni.html Потрясающий макет русской жизни Меняющиеся пейзажи древней столицы Мьянмы Меняющиеся пейзажи древней столицы Мьянмы 31-летний бенгальский фотограф Фархад Рахман (Farhad Rahman) сделал серию пейзажных фотографий города Баган — это ютуб приколы приколы видео бесплатно
 • ecoChact 01.09.2020 18:42
  Септик для дачи непостоянного Мастера нынешней специализированной компании несут в себе широкий эмпирия монтирывания почти всех фигур септиков так же канализационнопромывочных установок. Мастерим от темами любого современного размаха. Сотрудники нашей фирмы написаны предоставить подробную поддержку в области какое-либо вопросу и дополнительно протянуть руку помощи в представленном покупке мнения в соответствии с водоотведению.
 • TelokMi 30.08.2020 07:05
 • Irina 29.08.2020 23:51
  Город крымск
 • AlexMof 01.08.2020 15:01
  Здравствуй! Бывает тянет перекурить и лермонтов песня про купца нередко в тему, то есть тут мне служит поддержкой музыка... за прослушиванием песни бесплатно слушать жить я могу быть пару часов подряд Так оно текст песни речка при хорошем звуке делает своё дело и программа для создания музыки тоже Всякий находит место где слушать треки онлайн, и я делаю выбор в пользу https://bit.ly/2Or9eEY Первое достоинство этого аудио ресурса, что он не требует регистрации и смс Подскажете где есть песня роза? Спасибо за подсказки Теги: музыка онлайн новинки хиты подряд, бесплатная музыка в машину популярная, песня герой, слушать лучшие песни 80 90, песни 2018 слушать онлайн бесплатно https://goo.su/1OIp скачать бесплатно песню день https://clck.ru/PedCS музыка онлайн 2020 русские
 • Joshuacar 28.07.2020 00:02
  Онлайн мониторинг распространения коронавируса https://karta-coronavirusa.info/poslednyaya-online-statistika-na-karte-v-peru.html
 • cleanjax 08.07.2020 12:33
  Housemaid Service Cleaning Staten Island was created in 2012 with a clear task: to perform a highly professional cleaning services in friendly manner that is not only which not just delights and satisfies all ours client! With deep cleaning, our employees cleansing elements refrigerator in the house . Competent employees "Cleaning Service" always ready decide varied problem, associated with guidance order. You always can call in "Cleaning Service" - our employees to the conscience cope with the work of any volume. Our Created Cleaning the holding located give you any help and solve this a problem! Our firm we carry out cleaning services(MAIDS DOWNTOWN) exclusively by means of eco-means, they absolutely safe and not even litter environment atmosphere. This the specialized company Williamsburg presents large set service on cleaning, you left only to choose the right, appropriate to you type of cleaning, and contact to our company for professional help. In our the company hourly work employee. This a highly large cleaning , that will leave your family hearth spotless . Regardless on , moving you or not Clean Master can be there to help to bring your personal old or new house exemplary appearance.We have involved only qualified masters, having the required practical experience. CLEANING MASTER Bococa apply excellent, not harmful detergents and scouring materials, reliable, professional and high quality equipment.Our organization provides services for clea
 • Jerarysextiz 18.06.2020 04:17
  Клево!!! Вечером обязательно посмотрю --- Просто, под столом скачать fifa, скачать фифа или cardona fifa 15 скачать фифа
 • pinupcasinoone 06.06.2020 07:26
  Добро пожаловать в онлайн казино Пин Ап! Играйте в любимые игры, выигрывайте деньги, получайте бонусы!
 • Jerarysextiz 28.05.2020 18:32
  Я извиняюсь, но, по-моему, Вы не правы. Я уверен. Предлагаю это обсудить. Пишите мне в PM, поговорим. --- Прошу прощения, этот вариант мне не подходит. Кто еще, что может подсказать? скачать фифа, скачать fifa и скачать музыку fifa 15 скачать фифа
 • Matthewlem 11.04.2020 01:42
  Фундамент под ключ цена Создание дома вашей мечты - это оригинальная возможность, спланировать и претворить в жизнь нечто воистину уникальное во всех отношениях. Возведение фундамента - это в целом первоначальная модель ремонта, в процессе которой домик строится. При расчете замена фундамента под старым деревянным домом цена предусматривается весьма много факторов. Средняясумма возведения домов фундамента составляет приблизительно от 10$ за кв.метр . Погреб сможет умножить итоговую стоимость каждого объекта недвижимости, предоставляя необходимое помещение ради организации хранения и порой рабочее пространство. Наша профессиональная команда по конструированию и возведенью фундамент под памятник на кладбище цена может помочь выстроить жилище, о котором вы всегда мечтали. От начала до конца наша сп
 • teleinspfus 10.04.2020 11:18
  Опираясь на многолетний полученный опыт в данном секторе и квалифицированную команду мастеров своего дела, по , очистка фильтра скважины, гидродинамическая очистка, прочистка дренажной канализации, монтаж водоподъёмных труб, удаление песчано-иловых отложений из скважины, замена водоподъёмной колонны в скважине, поставка скважинных труб и т.д. Эти услуги широко эксплуатируются в разных ориентированности, например таких как сельское хозяйство, ирригация, жилой и коммерческий сектор. Наша команда профессионалов обладает большим профессиональным опытом в данных областях, все это даёт возможность нашей фирме реализовывать данные службы такие услуги как обустройство скважины, промывка канализации, замена глубинных насосов, ремонт артезианской скважины, монтаж водоподъёмной трубы в скважине, прочистка д
 • maidsEmede 09.04.2020 19:55
  Wizards give an opportunity you personally to put in order your own office. Key value modern pace of life- time. On independent cleaning at home need spend all weekend. Need will to postpone cooking and other important things. maids bronx - it is actually very easy, handy and also economical with our business. 8] This cleaning company in Bococa recommends high quality services in optimal terms appropriate value. Using support cleaning production company in Cobble Hill, it can be like one person, homeowners release from themselves personally daily worries, in the area maintenance order. Because clean room - this is not only maids Manhattan, but collective view about their owners. 6] Specialized cleaning rooms, in particular certain option works or by season ( harvesting leaves). Our employees in Carroll Gardens open to communicate with you personally, therefore we will be satisfied feedback on our work!
 • maidsEmede 09.04.2020 09:01
  Specialists undoubtedly help all of you to put in order your maids Manhattan. Key importance today's pace of life- time. On independent cleaning living space today you can give all weekend. Will be necessary to postpone cooking and other important things. maids nj - it's effortless, practical as well as inexpensive along with our business. 8] Developed by our company cleaning company in Manhattan sells very high quality work in reasonable terms appropriate price. Taking advantage services cleaning our company in Fort Greene, will it only one noble corporation, users release from themselves daily worries, by maintenance order. For the reason that clean place - this is not only place of residence, but collective effect about their owners. 6] Specialized cleaning apartments, namely certain type processes or seasonal ( harvesting snow). We always in Midwood open to communicate with you, that’s why we will be always happy comments on our work!
 • maidsEmede 08.04.2020 00:13
  Wizards give an opportunity all of you to put in order your beloved office. Fundamental value today's pace of life- time. Additionally on independent cleaning houses today you can spend all weekend. You will need to postpone cooking and other important things. there - it's simple, beneficial and also cost effective along with our company. 8] Our cleaning holding in Aptune Manhattan offers very high quality work in short-term terms reasonable price. Using support cleaning organization in Cobble Hill, it can be like only one noble corporation, all people remove from themselves personally everyday problems, in the area maintenance order. Since clean place - this is not only company, but also additional general view about their owners. 6] Special cleaning housing, ie certain type or model works or seasonal ( harvesting leaves). Our company employees in Prospect Hights open to communicate with you, therefore we will be happy suggestions on our service!
 • seoapora 07.04.2020 10:59
  Мы помогаем организовать свое дело он-лайн, который включает в себя в свои возможности исследование рынка, продвижение, повышение узнаваемости бренда, рекламу, стратегию, взаимоотношения с клиентами и настройку процессов, которые бы связывали online-бизнес с офлайн-работой. Более 100 предприятий сотрудничают с нашей фирмой. Сотрудники нашей компании проводят: Создание ссылок. Яндекс придает большее силу интернет-сайтам с различными ссылками на них. Местное СЕО. Оптимизация контента. После завершения формирования перечня целевых ключевых слов оптимизируем вэб страницы вашего вебсайта, для того чтобы сосредоточиться вокруг собранных слов. Поисковая оптимизация(сео): используем карты сайта,скорость сайта,адаптивный дизайн и структурированные данные, затем, чтобы улучшить ваш личный рейтинг. Анализ главных с
 • contractorreusy 03.04.2020 12:24
  General professional New York The duty of General development manhattan is to transfer to the customer the whole establishment as a whole, and also not such as independently conducted work. Of particular value is actually the part of the overall professional throughout the massive building of apartment buildings of non commercial type, commercial complicateds, commercial locations. general construction ny; Industrial structures. Today, the list of building solutions includes numerous business interior decoration. An entrepreneur and also a customer can easily spend a considerable amount of time-solving on all business issues. A more sensible remedy is actually to leave this part to General building NY.
 • contractorreusy 03.04.2020 04:00
  General specialist manhattan The duty of General development New York is to move to the consumer the whole entire facility in its entirety, as well as not in the form of separately done job. Of particular significance is actually the duty of the standard specialist during the large development of apartment of home kind, commercial complexes, industrial amenities. interior design studio new york; Industrial buildings. Today, the list of construction solutions includes various business interior design. An capitalist as well as a customer can easily spend a ton of time-solving on all business problems. A even more sensible solution is actually to delegate this role to General building NY.
 • ForexJab 09.03.2020 21:10
  sekolah forex online https://currency-trading-brokers.com/forex-comparisons-ratings-reviews-united-kingdom-australia-new-zealand.html
 • LesLoma 02.12.2019 19:13
  Online Pharmacy Doxycycline 100mg Find isotretinoin online discount with overnight delivery cheap Pediatric Dosing Amoxicillin cialis without prescription Amoxicillin Allergy Weeks Orlistat No Prescription Rush Delivery Buy Generic Doxycycline Uk
 • LesLoma 02.12.2019 11:17
  Zithromax Iv Infiltration Reposo Propecia Cheap Tadalista cialis for sale Pfizer Viagra Price Cialis Ulcera
 • Hollyvap 17.11.2019 21:02
  Only for you.... A level physics coursework ocr cheap personal statement editor website usa Abbreviations allowed in an essay format for putting references on a resume https://essaywritingnow.com/a-literature-review-of-risk-perception-studies-in-behavioral-finance.php
 • EllSesy 13.11.2019 00:57
  Kamagra Jelly Online order cialis online Chinese Herbal Viagra Femara Without A Prescription
 • EllSesy 30.10.2019 06:49
  Tamoxifen Order Online Cheap Drugs Canada Toradol From Canada priligy costo farmacia Viagra For Sale Canada Pharmacy Cialis Prezzo Farmacia
 • KelTrof 14.10.2019 19:04
  Online Clomid No Prescription cialis 5 mg Cialis Arreter Cialis Belgique Forum Vendo Viagra Milano
 • EllSesy 12.10.2019 07:30
  Dexamethasone Over Counter Avoid Taking Vitamin With Amoxicillin cheapest cialis 20mg Prednisolone Buying Outside Us Commande Viagra Canine Use Of Amoxicillin
 • EllSesy 11.10.2019 23:24
  Flagyl Without Insurance Tab Generic Isotretinoin Website Cod Accepted buy cialis online Genuine Ciallis
 • EllSesy 10.10.2019 22:36
  Can Lasix Be Given Im Benicar 20 Mg Efectos Secundarios cialis for sale Prescriptionpillspharmacyrx.Ru Kamagra Oral Jelly Effet Secondaire Best Places To Buy Generic Viagra 332
 • BrendaSwips 09.10.2019 17:50
 • MduUyyqNild 14.09.2019 22:00
 • AngelonDof 01.09.2019 10:59
 • Kennethheaks 15.07.2019 22:01
  Здравствуйте! интересный у вас сайт! Нашел хорошую базу кино: боевики лучшие фильмы скачать бесплатно Здесь: В хорошем качестве hd лучшие фэнтези смотреть лучшую фантастику фэнтези список 2018 Здесь: лучшие русские драмы онлайн http://inspacefilm.ru/drama/ список 2019 Тут: смотреть документальные фильмы онлайн бесплатно хорошем качестве лучшие документальные онлайн фильмы бесплатно рейтинг 2019 Здесь: http://inspacefilm.ru/8003-legavyy-2-2014.html Смотреть Легавый 2 (2014) онлайн бесплатно Здесь: Особняк «Красная роза» Rose Red / Stephen King's Rose Red (2002) онлайн Смотреть Особняк «Красная роза» Rose Red / Stephen King's Rose Red (2002) онлайн бесплатно Здесь: http://inspacefilm.ru/7290-nezlamna-pobila-rekord-ukrainskogo-kinoprokata-okinoua.html
 • HowardFex 15.07.2019 22:00
  Привет всем участникам форума! интересный у вас сайт! Нашел хорошую базу кино: смотреть сериал гаишники все серии в хорошем Здесь: смотреть лучшие фильмы фэнтези в 720 hd смотреть лучшее фэнтези 2018 2019 рейтинг 2019 Тут: онлайн фильмы бесплатно в хорошем качестве драмы Лучшие драмы смотреть рейтинг 2019 Здесь: Лучшие документальные фильмы бесплатно документальные фильмы смотреть бесплатно в хорошем качестве рейтинг 2018 Тут: http://kinovalenok.tv/3449-eklaviya-knyazheskiy-strazh-eklavya-the-royal-guard-2007.html Смотреть Эклавия – княжеский страж / Eklavya: The Royal Guard (2007) онлайн бесплатно Тут: http://kinovalenok.tv/4299-pozovi-i-ya-pridu-2014.html Здесь: http://kinovalenok.tv/2421-vzryv-iz-proshlogo-blast-from-the-past-1999.html
 • KevinWer 04.06.2019 14:37
  Приветствую! Нашел интересные фотоподборки на этом сайте: http://limonos.ru : природа лес фото http://limonos.ru/priroda_foto/ креатив каталог видео креатив http://limonos.ru/4327-znamenitosti-pobedivshie-bolezn-ili-zavisimost.html Знаменитости, победившие болезнь или зависимость Wildfox Lookbook Simmer 2014 Wildfox Lookbook Simmer 2014
 • RobertKenue 19.05.2019 22:15
  Hi there, tired of sitting with no money? I was just a poor student, and now i make 800$ - 1200$ every day here: http://9binaryoptions.net/uploads/reviews/real-ways-to-make-money-fast.htm - ways of making money from home It works! Checked. Good luck to all! This home work is available in all countries! These articles will help you: how to make money now Бинарные опционы развод Бинарные опционы развод Start Now!
 • Jimmyexist 15.05.2019 03:23
  Приветствую всех! прикольный у вас сайт! Нашел прикольную инфу: https://zen.yandex.ru/media/planetnews/10-glupyh-vescei-kotorye-vy-mojete-kupit-v-internete-5cc86b014d5ac200afb55c6a
 • Lucilleruice 10.04.2019 03:18
  заказать корпоративный сайт с продвижением сео продвижение в минске https://seomafia.by/tipovoj-dogovor создание и продвижение сайтов цена нужна раскрутка сайта https://seomafia.by/po-teme/realii-2019.html поисковое продвижение сайта seo продвижение сайта в яндексе https://seomafia.by/statji/po-povodu-garantij.html раскрутка сайта по словам рейтинг продвижение сайтов
 • StephaSaurb 27.01.2019 10:13
  Hi, we launched a new project. Divorced girls want sex! If interested come in http://bestgirls.iseekyou.today/?utm_source=5c167d5db0354&track=blowjob
 • CSTUFFPyday 23.01.2019 18:32
  This is may depend from implementation front-rank equipment park,technology,equipment,algorithm,cleaning,methods,equipment,components,mechanisms and industrial equipment, specialized detergents and cleaning funds and also beautiful organization work cleaning service. In our world use support Cleaning firms made necessarily authoritative and relevant. Some enterprises and organizations Partnership long for a time enjoy help with cleaning companies, but not conclude personal frames swabber for such types of services as Cleaning a private house and Bathroom cleaning in TriBeca . Long-term practice General Partnership in Chinatown & Little Italy owner specialized company is STEPHEN WILLIAMS, revealed that hired trained staff cleaning firms produce cleaning well faster, neater, scrupulous and cleaner, than for example own regular cleaners. You will be spared from wasting time on training and recruitment frames , on check his work, you it will not be necessary to allocate room for cleaners and organize storage inventory. We Limited liability Limited Partnership is that is on the street Douglaston invite you personally work with uson profitable conditions. Any Economist Proves You contain Multiple workman at a loss in collation with employ foreign cleaning service. service cleaning company : home cleaning service provider
 • Michaelagize 24.11.2018 22:50
  Приветствую всех! прикольный у вас сайт! Нашел хорошую базу кино: бесплатно онлайн сериалы в хорошем качестве викинги Здесь: Лучшие отечественные фильмы бесплатно http://kinokub.net/otechestvennyy/ список 2019 Здесь: фильмы скачать хорошего качества hd 720 новинки http://kinokub.net/novinki/ список 2018 Здесь: смотреть фильмы приключения в хорошем качестве приключения смотреть бесплатно в хорошем качестве список 2018 Здесь: http://kinokub.net/anime/6503-sem-smertnyh-grehov-nanatsu-no-taizai-the-seven-deadly-sins-sezon-1-2014.html Смотреть Семь смертных грехов / Nanatsu no Taizai: The Seven Deadly Sins (Сезон 1) (2014) онлайн бесплатно Здесь: http://kinokub.net/boevik/2098-indiana-dzhons-v-poiskah-utrachennogo-kovchega-indiana-jones-and-the-raiders-of-the-lost-ark-1981.html
 • vitriMox 20.09.2018 16:49
  Опасные заболеваний при беременности Пикап для девушек – особенности и уроки женского пикапа Опасные заболеваний при беременности Правила пикапа – техника пикапа для девушек Постоянное внимание, море комплиментов, подарки и толпа поклонников у ног! Почти каждая девушка втайне мечтает об этом. Опасные заболеваний при беременности Пикап для девушек – особенности и уроки женского пикапа. Опубликовал: admin в Женское счастье 29.12.2017 0 58 Просмотров. Правила пикапа – техника пикапа для девушек. Постоянное внимание, море комплиментов, подарки и толпа поклонников у ног! Почти каждая девушка втайне мечтает об этом. Но одним девушкам умение сводить мужчин с ума дается чуть не с пеленок, а другим необходимо жизнь постигать азы искусства обольщения. Помочь в освоении секретов столь сложной науки поможет пикап – с
 • BryanGaids 13.09.2018 09:31
 • RobertPenry 25.08.2018 13:56
  Приветствую! Нашел приколы с Фото на этом сайте: http://limonos.ru : http://limonos.ru/foto-prikoly-interesnoe/1028-kak-v-niderlandah-prohodit-parad-cvetov-korso-zyundert-2014.html Как в Нидерландах проходит парад цветов Корсо Зюндерт 2014 Робот Handle от Boston Dynamics http://limonos.ru/interesnoe/8034-avstriyskiy-turist-uspel-sfotografirovat-molniyu-popavshuyu-v-nego.html