Esmu izvēles priekšā par ko labāk mācīties: par ārsta palīgu vai par māsu?

guna 2008-08-03

Esmu izvēles priekšā par ko labāk mācīties: par ārsta palīgu vai par māsu?
- Kam ir plašākas iespējas?
- Vai ārsta palīgs (izejot tālakizglītības kursus) var strādāt par māsu, bet māsa nevar, vai tā ir?
- Māsa var turpināt studijas un iegūt bakalauru (jo, piem,Sarkanā krusta med.koledžai noslēgts līgums ar citām augstskolām), bet ārsta palīgs nevar?
- Kādas ir priekšrocības ārsta palīgam? Man mamma saka, ka labāk lai mācos par ārsta palīgu, jo viņš var izrakstīt slim.lapas uz 10 dienām, izrakstīt receptes (māsa to nevar).
- Kur ārsta palīgs var strādāt izņemot ātro palīdzību? Vai ārsta palīgs var strādāt poliklīnikā un pieņemt pacientus (kas šādā gadījumā būs rakstīts uz durvīm vai tas pats "ārsta palīgs"?)
- Vai ārsta palīgs var strādāt ūdensdziedniecībā? (tieši tādēļ es labāk gribu būt māsa, jo vēlos strādāt šajā sfērā)
Paldies jau iepriekš, ļoti gaidu atbildes.

Atbildes:

 • 2012-04-12
  Nav
  Labdien Guna! Jūs rakstāt, ka esat izvēles priekšā par ko labāk mācīties - par ārsta palīgu, vai māsu, taču no Jūsu vēstules pēdējām rindām top skaidrs, ka savā būtībā izvēli jau esat izdarījusi par labu māsas profesijai, jo vēlaties strādāt ūdensdziedniecībā. Jāteic, ka lēmums par savu tālāko profesionālo virzību Jums ir jāpieņem pašai, kā pamatā būs Jūsu primārās intereses, vēlmes un vajadzības. Atcerieties, ka lai strādātu kā par ārsta palīgu, tā māsu ir nepieciešama augstākā izglītība medicīnā! Lai Jums palīdzētu pilnībā izšķirties, kurai no profesijām dot priekšroku, sniegšu Jums īsu katras profesijas raksturojumu, akcentējot galvenās darba prasmes un jomas, kurās Jums būs iespēja sevi realizēt izvēloties to vai citu specializāciju. Medicīnas māsa ir speciālists, kas veic pacientu aprūpi un profilakses darbu saskaņā ar ārsta norādījumiem vai noteiktajiem medicīniskās aprūpes standartiem (pirmsskolas izglītības iestādēs, skolās, uzņēmumos). Medicīnas māsas uzrauga pacientu veselības stāvokli, novēro un atzīmē simptomus un reakcijas, slimības gaitu un sasniegtos uzlabojumus. Medicīnas māsas izsniedz pacientiem ārsta nozīmētos medikamentus, palīdz atveseļošanās procesā un rehabilitācijas periodā, sniedz norādījumus pacientiem un viņu ģimenes locekļiem par nepieciešamo aprūpi. Lai strādātu par medicīnas māsu ir nepieciešama 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība medicīnā. Mācību ilgums 3 gadi. Ja medicīnas māsa vēlas strādāt par veselības iestādes vai nodaļas vecāko māsu, nepieciešama augstākā medicīniskā izglītība. Mācību ilgums 4 gadi. Medicīnas māsas ar praksi, nokārtojot speciālu eksāmenu, iegūst sertifikātu savā profesijā, kurš ļauj veiksmīgāk konkurēt darba tirgū. Sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem, un tas regulāri jāatjauno, nokārtojot resertifikācijas eksāmenu. Medicīnas māsām nepārtraukti jāturpina savas kvalifikācijas paaugstināšana apmeklējot seminārus, kursus, lekcijas, medicīnas māsu biedrības sēdes. Medicīnas māsai jāprot: veikt profilakses darbu visa vecuma pacientiem sniegt profesionālu aprūpi preventīvajā, kuratīvajā un rehabilitācijas līmenī, ievērojot māsu ētiku un profesionālos standartus novērtējot indivīda veselības stāvokli, patstāvīgi plānot un organizēt savā pārziņā esošo aprūpi pieņemt nepieciešamos lēmumus, motivējot un atbildot par savu darbību izglītot un konsultēt indivīdu, ģimeni un sabiedrību veselības uzturēšanā un uzlabošanā sniegt neatliekamo palīdzību Medicīnas māsas pienākumi būs atkarīgi no māsas specializācijas, kam būs raksturīga sava darba specifika (piemēram, endokrinoloģijā, stomatoloģijā, ķirurģijā un citās medicīnas nozarēs). Medicīnas māsa var strādāt: primārās veselības aprūpes iestādēs, plaša profila stacionāros, rehabilitācijas iestādēs, doktorātos, bērnu aprūpes iestādēs, poliklīnikās, valsts vai privātās klīnikās, ārstu privātpraksēs, sociālās aprūpes centros, vakcinācijas kabinetos, skolās un uzņēmumos, kur iekārtoti speciāli medicīniskie kabineti. Ārsta palīgs ir ārstniecības persona, kura sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību slimajiem (cietušajiem) dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī pirmsstacionāra posmā, stacionāru uzņemšanas (neatliekamās palīdzības) nodaļās. Ārsta palīgs var strādāt patstāvīgi, noteikt pacientiem diagnozi, ārstēšanu, patstāvīgi pielietot un izrakstīt medicīniskos preparātus, tostarp arī stipri iedarbīgos, konstatēt pacienta nāvi. Ārsta palīgs sadarbībā ar ārstu nodrošina nepārtrauktu medicīnisko palīdzību un profilaksi abu dzimumu un visu vecuma grupu pacientiem. Ārsta palīgs ir tiesīgs veikt šīs funkcijas reģistrējoties praktizēt tiesīgu ārstniecības personu reģistrā. Patstāvīgi ārsta palīgs šīs funkcijas ir tiesīgs veikt pēc sertifikācijas. Viņš organizē un vada savu un savu kolēģu darbu, izglīto pacientus, sabiedrību, veicina savas profesijas attīstību, nepārtraukti pilnveido savas zināšanas un prasmes. Lai kļūtu par ārsta palīgu ir nepieciešama 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, lai to iegūtu ir jāstudē 3 - 3,5 gadi. Svarīgākie ārsta palīga pienākumi: nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību kritiskās situācijās nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību traumu un ekstremālu situāciju gadījumā sadarbībā ar Glābšanas dienestu, policiju, Katastrofu medicīnas centru nodrošina neatliekamo palīdzību pacientiem ar infekcijas slimībām un sevišķi bīstamām infekcijām veic neatliekamās medicīniskās palīdzības dispečera funkcijas nodrošina vispusīgu pacienta izmeklēšanu, novērtēšanu un diagnosticēšanu nodrošina pacienta veselības stāvokļa izvērtēšanu, traucējumu diagnosticēšanu, nepieciešamās ārstēšanas nozīmēšanu vai veikšanu veselības stāvokļa stabilizēšanai, ārstēšanai un rehabilitācijai normatīvajos aktos definētajās situācijās veic profilaktisko darbu ar dažāda vecuma pacientiem, viņu ģimenēm, nodrošina sievietes veselības stāvokļa izvērtēšanu, grūtniecības un tās traucējumu diagnosticēšanu, nepieciešamās ārstēšanas nodrošināšanu veselības stāvokļa stabilizēšanai, ārstēšanai un rehabilitācijai nodrošina bērna veselības stāvokļa izvērtēšanu, profilaktiskos pasākumus, traucējumu diagnosticēšanu, nepieciešamās ārstēšanas nozīmēšanu un veikšanu veselības stāvokļa stabilizēšanai, ārstēšanai un rehabilitācijai nodrošina medikamentozo ārstēšanu pacientiem krīzes situācijās un veselības traucējumu gadījumā lieto ārstnieciskās metodes un manipulācijas, pamatojoties uz pielietošanas indikācijām un kontrindikācijām, izpildes metodiku nodrošina ķirurģisko procedūru izpildi noformē medicīnisko dokumentāciju piedalās katastrofu medicīnas un neatliekamās medicīniskās palīdzības darba primārās veselības aprūpes darba organizēšanā atbild par konfidencialitātes saglabāšanu attiecībā uz informāciju, kas iegūta par pacienta ģimenes privāto dzīvi, viņa ārstēšanu, slimības diagnozi un prognozi veic sabiedrības izglītošanu par neatliekamās medicīniskās palīdzības un veselības veicināšanas jautājumiem. Ārsta palīgs var strādāt: neatliekamās un katastrofu medicīnas dienestos, ģimenes ārsta, slimnīcas uzņemšanas nodaļas kabinetos, privātpraksēs, militārās medicīnas dienestos. Kā ārsta palīga, tā māsas profesija prasa lielu uzmanību pret cilvēkiem. Šajās profesijās būtiskas īpašības ir atsaucība, līdzjūtība un vēlme palīdzēt cilvēkiem, precizitāte, spēja uzņemties atbildību, izrādīt iniciatīvu un neapjukt ārkārtas situācijās. Ja vēlaties strādāt kādā no šīm profesijām, mēģiniet jau tagad sevī izkopt minētās īpašības, piemēram, uzņemoties rūpes par saslimušiem radiniekiem vai draugiem. Ja mācāties, tad īpašu uzmanību pievērsiet tādiem mācību priekšmetiem kā bioloģija, ķīmija, fizika, veselības mācība, ētika, psiholoģija. Lai nodarbotos ar ūdensdziedniecību būtu nepieciešama fizioterapeita specializācija . Fizioterapeits ir ārsts, kas pacientus, klientus, piemēram, pēcoperācijas, traumu rehabilitācijā, kustību traucējumu gadījumā ārstē, izmantojot fizikālas metodes un tehnoloģijas (piemēram, gaismu, siltumu, ūdeni, gaisu, elektrību, mehāniskus aparātus). Uzsākot ārstēšanu vai profilaksi, fizioterapeits novērtē pacienta veselības stāvokli un to ietekmējošos faktorus. Pēc pacienta izmeklēšanas fizioterapeits izvēlas ārstniecības metodes un pielietojamās fizioterapijas tehnoloģijas (piemēram, vingrinājumus, ūdensprocedūras, elektroprocedūras), fizioterapijas kursa grafiku un ilgumu. Viņš ierāda un palīdz izpildīt dažādus vingrojumus, piemēram, muskuļu funkciju un līdzsvara atjaunošanai vai uzturēšanai, stājas un gaitas korekcijai. Fizioterapeits izvēlas nepieciešamos palīglīdzekļus, piemēram, atbalsta kruķus vai invalīdu ratiņus, un apmāca pacientu ar tiem rīkoties. Fizioterapeits veic ārstnieciskās terapijas procesa dokumentāciju. Fizioterapeitam nepieciešama augstākā izglītība medicīnā, fizioterapijas specializācijā. Mācību ilgums 5 gadi. Nokārtojot sertifikācijas eksāmenu un iegūstot fizioterapeita sertifikātu, fizioterapeits var strādāt patstāvīgi. Nesertificēts fizioterapeits var strādāt tikai sertificēta fizioterapeita vai ārsta vadībā. Fizioterapeits var strādāt: jebkurā veselības aprūpes, sporta, izglītības iestādē vai uzņēmumā, piemēram, rehabilitācijas centros, slimnīcās, poliklīnikās, sanatorijās, sporta klubos, skolās, pirmsskolas izglītības iestādēs vai kā pašnodarbināta persona. Mācoties īpašu uzmanību vēlams pievērst tādiem mācību priekšmetiem, kā fizika, ķīmija, bioloģija, veselības mācība, psiholoģija un informātika. Vēlot veiksmi izvēlē, NVA Karjeras pakalpojumu departamenta Karjeras pakalpojumu metodikas nodaļas psiholoģe-metodiķe Inese Beleviča

Komentāri

=

* Lūdzu aizpildi summu vārdiski latviešu valodā ar visām garumzīmēm!

SIA "Latvijas Tālrunis" aicina interneta lietotājus - portāla lasītājus, rakstot komentārus par publicētajiem rakstiem un ziņām, ievērot morāles, ētikas un pieklājības normas, nekūdīt uz vardarbību, naidu vai diskrimināciju, neizplatīt personas cieņu un godu aizskarošu informāciju, neslēpties aiz citas personas vārda, neveikt ar portāla redakciju nesaskaņotu reklamēšanu. Gadījumā, ja komentāra sniedzējs neievēro iepriekšminētos noteikumus, viņa komentārs var tikt izdzēsts un SIA "Latvijas Tālrunis" ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.

 • seoapora 07.04.2020 10:59
  Мы помогаем организовать свое дело он-лайн, который включает в себя в свои возможности исследование рынка, продвижение, повышение узнаваемости бренда, рекламу, стратегию, взаимоотношения с клиентами и настройку процессов, которые бы связывали online-бизнес с офлайн-работой. Более 100 предприятий сотрудничают с нашей фирмой. Сотрудники нашей компании проводят: Создание ссылок. Яндекс придает большее силу интернет-сайтам с различными ссылками на них. Местное СЕО. Оптимизация контента. После завершения формирования перечня целевых ключевых слов оптимизируем вэб страницы вашего вебсайта, для того чтобы сосредоточиться вокруг собранных слов. Поисковая оптимизация(сео): используем карты сайта,скорость сайта,адаптивный дизайн и структурированные данные, затем, чтобы улучшить ваш личный рейтинг. Анализ главных с
 • contractorreusy 03.04.2020 12:24
  General professional New York The duty of General development manhattan is to transfer to the customer the whole establishment as a whole, and also not such as independently conducted work. Of particular value is actually the part of the overall professional throughout the massive building of apartment buildings of non commercial type, commercial complicateds, commercial locations. general construction ny; Industrial structures. Today, the list of building solutions includes numerous business interior decoration. An entrepreneur and also a customer can easily spend a considerable amount of time-solving on all business issues. A more sensible remedy is actually to leave this part to General building NY.
 • contractorreusy 03.04.2020 04:00
  General specialist manhattan The duty of General development New York is to move to the consumer the whole entire facility in its entirety, as well as not in the form of separately done job. Of particular significance is actually the duty of the standard specialist during the large development of apartment of home kind, commercial complexes, industrial amenities. interior design studio new york; Industrial buildings. Today, the list of construction solutions includes various business interior design. An capitalist as well as a customer can easily spend a ton of time-solving on all business problems. A even more sensible solution is actually to delegate this role to General building NY.
 • ForexJab 09.03.2020 21:10
  sekolah forex online https://currency-trading-brokers.com/forex-comparisons-ratings-reviews-united-kingdom-australia-new-zealand.html
 • LesLoma 02.12.2019 19:13
  Online Pharmacy Doxycycline 100mg Find isotretinoin online discount with overnight delivery cheap Pediatric Dosing Amoxicillin cialis without prescription Amoxicillin Allergy Weeks Orlistat No Prescription Rush Delivery Buy Generic Doxycycline Uk
 • LesLoma 02.12.2019 11:17
  Zithromax Iv Infiltration Reposo Propecia Cheap Tadalista cialis for sale Pfizer Viagra Price Cialis Ulcera
 • Hollyvap 17.11.2019 21:02
  Only for you.... A level physics coursework ocr cheap personal statement editor website usa Abbreviations allowed in an essay format for putting references on a resume https://essaywritingnow.com/a-literature-review-of-risk-perception-studies-in-behavioral-finance.php
 • EllSesy 13.11.2019 00:57
  Kamagra Jelly Online order cialis online Chinese Herbal Viagra Femara Without A Prescription
 • EllSesy 30.10.2019 06:49
  Tamoxifen Order Online Cheap Drugs Canada Toradol From Canada priligy costo farmacia Viagra For Sale Canada Pharmacy Cialis Prezzo Farmacia
 • KelTrof 14.10.2019 19:04
  Online Clomid No Prescription cialis 5 mg Cialis Arreter Cialis Belgique Forum Vendo Viagra Milano
 • EllSesy 14.10.2019 14:18
  Pharmacy On Line Clomid Apport D Aide Stomach Upset Amoxicillin Or Penicillin canadian pharmacy cialis 20mg Levitra Per Donne Cialis Generico En Guanajuato
 • EllSesy 12.10.2019 07:30
  Dexamethasone Over Counter Avoid Taking Vitamin With Amoxicillin cheapest cialis 20mg Prednisolone Buying Outside Us Commande Viagra Canine Use Of Amoxicillin
 • EllSesy 11.10.2019 23:24
  Flagyl Without Insurance Tab Generic Isotretinoin Website Cod Accepted buy cialis online Genuine Ciallis
 • EllSesy 10.10.2019 22:36
  Can Lasix Be Given Im Benicar 20 Mg Efectos Secundarios cialis for sale Prescriptionpillspharmacyrx.Ru Kamagra Oral Jelly Effet Secondaire Best Places To Buy Generic Viagra 332
 • BrendaSwips 09.10.2019 17:50
 • KelTrof 06.10.2019 11:48
  Viagra Erfahrungen Forum Propecia Cost Per Month Cialis Profesional England cialis no prescription Levitra 20mg Rezeptfrei Kaufen Buy 500 Mg Lasix
 • MduUyyqNild 14.09.2019 22:00
 • AngelonDof 01.09.2019 10:59
 • Kennethheaks 15.07.2019 22:01
  Здравствуйте! интересный у вас сайт! Нашел хорошую базу кино: боевики лучшие фильмы скачать бесплатно Здесь: В хорошем качестве hd лучшие фэнтези смотреть лучшую фантастику фэнтези список 2018 Здесь: лучшие русские драмы онлайн http://inspacefilm.ru/drama/ список 2019 Тут: смотреть документальные фильмы онлайн бесплатно хорошем качестве лучшие документальные онлайн фильмы бесплатно рейтинг 2019 Здесь: http://inspacefilm.ru/8003-legavyy-2-2014.html Смотреть Легавый 2 (2014) онлайн бесплатно Здесь: Особняк «Красная роза» Rose Red / Stephen King's Rose Red (2002) онлайн Смотреть Особняк «Красная роза» Rose Red / Stephen King's Rose Red (2002) онлайн бесплатно Здесь: http://inspacefilm.ru/7290-nezlamna-pobila-rekord-ukrainskogo-kinoprokata-okinoua.html
 • HowardFex 15.07.2019 22:00
  Привет всем участникам форума! интересный у вас сайт! Нашел хорошую базу кино: смотреть сериал гаишники все серии в хорошем Здесь: смотреть лучшие фильмы фэнтези в 720 hd смотреть лучшее фэнтези 2018 2019 рейтинг 2019 Тут: онлайн фильмы бесплатно в хорошем качестве драмы Лучшие драмы смотреть рейтинг 2019 Здесь: Лучшие документальные фильмы бесплатно документальные фильмы смотреть бесплатно в хорошем качестве рейтинг 2018 Тут: http://kinovalenok.tv/3449-eklaviya-knyazheskiy-strazh-eklavya-the-royal-guard-2007.html Смотреть Эклавия – княжеский страж / Eklavya: The Royal Guard (2007) онлайн бесплатно Тут: http://kinovalenok.tv/4299-pozovi-i-ya-pridu-2014.html Здесь: http://kinovalenok.tv/2421-vzryv-iz-proshlogo-blast-from-the-past-1999.html
 • KevinWer 04.06.2019 14:37
  Приветствую! Нашел интересные фотоподборки на этом сайте: http://limonos.ru : природа лес фото http://limonos.ru/priroda_foto/ креатив каталог видео креатив http://limonos.ru/4327-znamenitosti-pobedivshie-bolezn-ili-zavisimost.html Знаменитости, победившие болезнь или зависимость Wildfox Lookbook Simmer 2014 Wildfox Lookbook Simmer 2014
 • RobertKenue 19.05.2019 22:15
  Hi there, tired of sitting with no money? I was just a poor student, and now i make 800$ - 1200$ every day here: http://9binaryoptions.net/uploads/reviews/real-ways-to-make-money-fast.htm - ways of making money from home It works! Checked. Good luck to all! This home work is available in all countries! These articles will help you: how to make money now Бинарные опционы развод Бинарные опционы развод Start Now!
 • Jimmyexist 15.05.2019 03:23
  Приветствую всех! прикольный у вас сайт! Нашел прикольную инфу: https://zen.yandex.ru/media/planetnews/10-glupyh-vescei-kotorye-vy-mojete-kupit-v-internete-5cc86b014d5ac200afb55c6a
 • Lucilleruice 10.04.2019 03:18
  заказать корпоративный сайт с продвижением сео продвижение в минске https://seomafia.by/tipovoj-dogovor создание и продвижение сайтов цена нужна раскрутка сайта https://seomafia.by/po-teme/realii-2019.html поисковое продвижение сайта seo продвижение сайта в яндексе https://seomafia.by/statji/po-povodu-garantij.html раскрутка сайта по словам рейтинг продвижение сайтов
 • StephaSaurb 27.01.2019 10:13
  Hi, we launched a new project. Divorced girls want sex! If interested come in http://bestgirls.iseekyou.today/?utm_source=5c167d5db0354&track=blowjob
 • CSTUFFPyday 23.01.2019 18:32
  This is may depend from implementation front-rank equipment park,technology,equipment,algorithm,cleaning,methods,equipment,components,mechanisms and industrial equipment, specialized detergents and cleaning funds and also beautiful organization work cleaning service. In our world use support Cleaning firms made necessarily authoritative and relevant. Some enterprises and organizations Partnership long for a time enjoy help with cleaning companies, but not conclude personal frames swabber for such types of services as Cleaning a private house and Bathroom cleaning in TriBeca . Long-term practice General Partnership in Chinatown & Little Italy owner specialized company is STEPHEN WILLIAMS, revealed that hired trained staff cleaning firms produce cleaning well faster, neater, scrupulous and cleaner, than for example own regular cleaners. You will be spared from wasting time on training and recruitment frames , on check his work, you it will not be necessary to allocate room for cleaners and organize storage inventory. We Limited liability Limited Partnership is that is on the street Douglaston invite you personally work with uson profitable conditions. Any Economist Proves You contain Multiple workman at a loss in collation with employ foreign cleaning service. service cleaning company : home cleaning service provider
 • Michaelagize 24.11.2018 22:50
  Приветствую всех! прикольный у вас сайт! Нашел хорошую базу кино: бесплатно онлайн сериалы в хорошем качестве викинги Здесь: Лучшие отечественные фильмы бесплатно http://kinokub.net/otechestvennyy/ список 2019 Здесь: фильмы скачать хорошего качества hd 720 новинки http://kinokub.net/novinki/ список 2018 Здесь: смотреть фильмы приключения в хорошем качестве приключения смотреть бесплатно в хорошем качестве список 2018 Здесь: http://kinokub.net/anime/6503-sem-smertnyh-grehov-nanatsu-no-taizai-the-seven-deadly-sins-sezon-1-2014.html Смотреть Семь смертных грехов / Nanatsu no Taizai: The Seven Deadly Sins (Сезон 1) (2014) онлайн бесплатно Здесь: http://kinokub.net/boevik/2098-indiana-dzhons-v-poiskah-utrachennogo-kovchega-indiana-jones-and-the-raiders-of-the-lost-ark-1981.html
 • vitriMox 20.09.2018 16:49
  Опасные заболеваний при беременности Пикап для девушек – особенности и уроки женского пикапа Опасные заболеваний при беременности Правила пикапа – техника пикапа для девушек Постоянное внимание, море комплиментов, подарки и толпа поклонников у ног! Почти каждая девушка втайне мечтает об этом. Опасные заболеваний при беременности Пикап для девушек – особенности и уроки женского пикапа. Опубликовал: admin в Женское счастье 29.12.2017 0 58 Просмотров. Правила пикапа – техника пикапа для девушек. Постоянное внимание, море комплиментов, подарки и толпа поклонников у ног! Почти каждая девушка втайне мечтает об этом. Но одним девушкам умение сводить мужчин с ума дается чуть не с пеленок, а другим необходимо жизнь постигать азы искусства обольщения. Помочь в освоении секретов столь сложной науки поможет пикап – с
 • BryanGaids 13.09.2018 09:31
 • RobertPenry 25.08.2018 13:56
  Приветствую! Нашел приколы с Фото на этом сайте: http://limonos.ru : http://limonos.ru/foto-prikoly-interesnoe/1028-kak-v-niderlandah-prohodit-parad-cvetov-korso-zyundert-2014.html Как в Нидерландах проходит парад цветов Корсо Зюндерт 2014 Робот Handle от Boston Dynamics http://limonos.ru/interesnoe/8034-avstriyskiy-turist-uspel-sfotografirovat-molniyu-popavshuyu-v-nego.html