Veselības inspekcija, Vidzemes kontroles nodaļa Gulbenē