Veselības inspekcija, Veselības aprūpes kvalitātes kontroles nodaļa