Veselības inspekcija, Latgales kontroles nodaļa Rēzekne