Veselības inspekcija, Latgales kontroles nodaļa Jēkabpilī