Veselības inspekcija, Kurzemes kontroles nodaļa Ventspilī