Veselības inspekcija, Kuģu sanitārās apstrādes kontrole