KLĪNIKA

slimnīcas tipa veselības aizsardzības iestāde, kurā slimnieku ārstēšana saistīta ar zinātnisko un pedagoģisko darbību. PSRS medicīnas zinātnes pētniecības institūti, augstākās medicīnas mācību iestādes, kā arī ārstu kvalifikācijas celšanas institūti zinātnisko un pedagoģisko darbu organizē pilsētu slimnīcās u.c. veselības aizsardzības iestādēs, vai arī to rīcībā ir sava klīnika. Tās vadītājs parasti ir konkursā ievēlēts atbilstošās institūta katedras vadītājs.

PME: