Ārsta palīgs no pagātnes līdz šodienai

Tulkojumā no vācu valodas vārds "Feldscher" ("Feldscherer") nozīmē "karalauka bārddzinis", un šīs profesijas pārstāvji pirmo reiz parādījās Vācijas un Šveices armijā 17. gadsimtā. 18. gadsimtā Prūsijas armijā "karalauka bārddziņa" pienākumu loks paplašinājās un viņi karalaukā ievainotajiem karavīriem sāka sniegt arī medicīnisku palīdzību. 

Arī Latvijā veselības aprūpes speciālists – feldšeris – parādījās jau 18. gs.  Toreiz feldšeriem nebija nekādas saistības ar civiliedzīvotājiem, viņi tika sagatavoti kara vajadzībām pie Rīgas kara hospitāļa. Sistemātiska feldšeru sagatavošana Rīgas kara hospitālī sākās 1816. gadā, kad ierīkoja īpašu feldšeru skolu. Tomēr 19. gs. feldšeru skaits Latvijā bija niecīgs, tālu atpaliekot no diplomētu ārstu skaita.

1920. gadā Latvijas Sarkanā Krusta vadītājs Jānis Jankovskis  nodibināja Latvijā pirmo Žēlsirdīgo māsu skolu – tagadējo RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžu. 1954. gadā koledžā (jeb toreiz Rīgas 4. medicīnas skolā) tika ieviesta jauna mācību programma, kas piedāvāja iespēju iegūt feldšera kvalifikāciju. Laika posmos no 1954. līdz 1957. gadam un no 1969. līdz 1993. gadam skolā tika izglītoti arī sanitārie feldšeri. 

Mūsdienās feldšeri pārtapuši par ārsta palīgiem. RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā Ārsta palīga studiju programma tiek īstenota kopš 2004. gada. Par ārsta palīgu iespējams mācīties pēc vidusskolas beigšanas, un koledžas absolventi trīs gados iegūst pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

Latvijā ārsta palīgiem ir plašas darba iespējas: galvenokārt tas, protams, ir Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD), it īpaši reģionos, kur katru gadu tiek piedāvātas ap 300 vakancēm. 

Kopš Veselības ministrijas izveidotā moduļa – ģimenes ārsts, ģimenes ārsta palīgs, ģimenes ārsta māsa – ieviešanas, daudzi ārsta palīgi devušies strādāt uz ģimenes ārstu praksēm. Tā kā, saskaņā ar šo moduli, tikai ārsta palīgam ir tiesības strādāt ar ārsta biroju (izrakstīt receptes, slimības lapas utt.), šobrīd daudzas pieredzējušas ģimenes ārstu māsas atkal dodas mācīties, lai iegūtu otru – ārsta palīga – profesiju, kā arī iegūtu papildu zināšanas, kas atbilst jaunākajiem medicīnas atzinumiem un tehnoloģijām. 


Publicitātes foto: Studiju programmas "Ārstniecība" ārsta palīgu praktisko nodarbību norise mācību laboratorijā

Koledžā studijas tiek organizētas gan dienas grupās, gan arī saskaņā ar individuālu mācību plānu. Studiju procesā liela vērība tiek pievērsta medicīniskajiem priekšmetiem, īpaši neatliekamajām situācijām un farmakoloģijai, jo ārsta palīgiem bieži nākas strādāt patstāvīgi. Tas ir būtiski gan darbā NMPD, gan ģimenes ārstu praksēs, jo noslogojuma dēļ ārsts ne vienmēr spēj veikt pacienta izglītošanu, kā arī ārsta prombūtnes laikā ārsta palīgam jāspēj atpazīt un sniegt nepieciešamo palīdzību pacientiem un jāstrādā ar hroniskajiem pacientiem. 

Bez iepriekš minētajām darba iespējam mūsdienās ārstu palīgi strādā arī slimnīcu uzņemšanas nodaļās, traumpunktos un veselības centros.

Kā apliecinājums tam, ka feldšera/ārsta palīga profesija ir palikusi aktuāla cauri gadsimtiem līdz pat šodienai, ir fakts, ka vairākas Eiropas valstis apsver iespēju izveidot vai atjaunot ārsta palīga profesiju, jo māsas zināšanas ir vērstas uz pacienta aprūpi, savukārt ārstu skaits nav tik liels, lai sniegtu kvalitatīvu medicīnisko palīdzību visiem pacientiem.

Uzņemšana
šajā un arī citās koledžas realizētajās studiju / mācību programmās – "Māszinības" (māsa), "Ārstnieciskā masāža" (masieris), "Zobārstniecība" (zobārstniecības māsa), "Māszinības" (māsas palīgs) un "Bērnu aprūpe" (auklis) – norisināsies no 2016. gada 1. līdz 15. jūlijam

Elektroniskā pieteikšanās studijām koledžas mājaslapā www.rcmc.lv būs pieejama jau no 1. jūnija.

Sīkāka informācija par programmu un uzņemšanas noteikumiem pieejama koledžas mājaslapā – www.rcmc.lv


Rakstu sagatavoja RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas studiju programmas "Ārstniecība" direktore, docente Iveta Norko


RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža

Jāņa Asara iela 5, Rīga, LV-1009
Tālrunis 67296929
E-pasts: rsuskmk@rsu.lv 
www.rcmc.lv