Zobārstniecības māsa


Foto: Dreamstime.com

Mutes un zobu veselība ir svarīga vispārējās veselības un dzīves kvalitātes sastāvdaļa. Ir pierādīts, ka, nerūpējoties par mutes dobuma un zobu veselību, indivīds ievērojami samazina savu vispārējo dzīves kvalitāti.

 
Veselības profilaksei, tostarp arī mutes veselībai, ir jābūt prioritātei katrā ģimenē. Mutes un zobu veselības savlaicīga profilakse ir būtiska kā no vispārējās veselības uzturēšanas viedokļa, tā arī no finansiālā viedokļa. Būtiski panākt, lai ikviens tiktu informēts par iespējām, kā rūpēties pašam par savu veselību – turklāt visas dzīves garumā. Ir svarīgi, lai katrai ģimenei būtu savs zobārsts ar speciālistu komandu, kuru apmeklē ģimene un kur tai tiek nodrošināta gan mutes dobuma veselības profilakse, gan speciālistu palīdzība mutes dobuma un zobu saslimšanu gadījumā.

Zobārstniecības pakalpojumu pieejamību valstī nosaka: iedzīvotāju skaits uz vienu zobārstu, iespējas saņemt kvalitatīvu zobārstniecības aprūpi, kā arī pacienta iespējas nokļūt pie zobārstniecības speciālista. Zobārstniecība, tāpat kā pārējās veselības aprūpes nozares, ir komandas darbs: šeit komandu veido zobārsts, zobārstniecības māsa, zobārsta asistents, zobu higiēnists un zobu tehniķis. Neapšaubāmi, būtisku lomu zobārstniecības komandas kvalitatīvā darbā pilda zobārstniecības māsa, kas Latvijā kā patstāvīga, nodalīta specialitāte pastāv salīdzinoši nesen. Saskaņā ar profesijas standartu, zobārstniecības māsa ir zobārstniecības speciālists ar vidējo profesionālo izglītību, kurš veic zobārstniecības aprūpi, profesionālo profilaksi zobārsta uzraudzībā zobārstniecības kabinetā un izglītojošo darbu visām vecuma grupām, kā arī strādā komandā, uzņemoties atbildību atbilstoši savas kompetences līmenim.  

Kopš 2007. gada Latvijā strādā mobilās zobārstniecības autobusi, kas nodrošina zobārstniecības un zobu higiēnas pakalpojumu pieejamību attālākos reģionos, īpaši pievēršot uzmanību bērnu zobu veselībai skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs. Mobilās zobārstniecības autobusā zobārstniecības māsa veic plašu mutes dobuma slimību profilaktisko darbu, kā arī aktīvi  iesaistās mutes dobuma ārstēšanas procesā.

Saskaņā ar valsts statistikas datiem, zobārstniecības nozarē nodarbināto skaits pieaug katru gadu: piemēram, 2014. gadā, salīdzinot ar 2013. gadu, nodarbināto skaits nozarē audzis par 0,1%. Lai arī to nevar nosaukt par strauju izaugsmi, tomēr, lai nodrošinātu pieprasījumu pēc kvalitatīvas zobārstniecības aprūpes, nemitīgi jādomā par jaunu speciālistu sagatavošanu un integrāciju darba tirgū. 

Ja zobārstu apmācība Latvijā ir ar senām un stabilām tradīcijām, kas aizsākušās 20. gadsimta pirmajā pusē un tiek turpinātas, tad zobārstniecības komandas locekļa – zobārstniecības māsas – apmācība Latvijā tiek īstenota tikai no 2007. gada. 

Ņemot vērā augošo pieprasījumu pēc zobārstniecības māsām Latvijas darba tirgū, no 2016. gada septembra Zobārstniecības māsu izglītības process tiks realizēts arī Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžā. Koledža izglītības programmas licenci ieguvusi 2016.gada februārī, un lielu ieguldījumu programmas tapšanā ir snieguši RSU Zobārstniecības fakultātes mācībspēki un speciālisti, kuri tāpat piedalīsies arī izglītības programmas realizācijā. 

Diplomu par profesionālo vidējo izglītību ar kvalifikāciju "Zobārstniecības māsa" iespējams iegūt, mācoties klātienē divu gadu garumā. Būtiski ir tas, ka mācības ir bez mācību maksas!

Pēc diploma iegūšanas Koledžas absolventiem paveras plašas iespējas turpināt savu izglītības procesu atbilstoši profesijas standarta prasībām pēcdiploma tālākizglītības kursos un profesionālās pilnveides programmās, kā arī studēt RSU Zobārstniecības fakultātē. 

Mutes dobuma veselība ir svarīgs veselības nosacījums gan pieaugušajiem, gan bērniem, un vislabāk to var realizēt profesionāli, zinoši un atbildīgi speciālisti.RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža
J.Asara 5, Rīga, LV-1009
Tālrunis 67296929
E-pasts: rsuskm@rsu.lv