Valsts sporta medicīnas centram piešķir 7420 eiro jauniešu iesaistīšanai antidopinga pasākumos

Foto: Kārlis Dambrāns / flickr.com

Valdība šodien, 12.jūlijā, nolēma piešķirt 7420 eiro Valsts sporta medicīnas centram (VSMC) dalībai "Erasmus+" projektā "Jauniešu iesaistīšana antidopinga pasākumu īstenošanā".

Kā skaidro Veselības ministrijā (VM), pērnajā maijā VSMC Slovēnijas Antidopinga organizācija parakstīja granta līgumu par minētā projekta realizēšanu, kura mērķis ir izveidot Eiropas antidopinga vēstnešu tīklu, kurā tiek apvienoti jaunieši ar zināšanām par to, kā cīnīties pret dopingu, un kuri ir labi informēti par aizliegto vielu lietošanas sekām, lai pievērstu masu sporta pasākumu dalībnieku un jauno sportistu uzmanību dopinga problēmai un izglītotu viņus. Tāpat ar projektu iecerēts audzināt jauno paaudzi, kura ievēros ētikas un morāles normas, godīgi un taisnīgi piedaloties sporta pasākumos un vienlaikus cīnoties pret dopinga lietošanu.

VSMC šī projekta laikā apmācīs vismaz 20 jauniešus - antidopinga vēstnešus, kuri brīvprātīgi palīdzēs Antidopinga nodaļai un nevalstiskajām sporta organizācijām īstenot izglītības un informācijas pasākumus. Tāpat projekta laikā tiks izstrādāti mūsdienīgi un jaunākajiem zinātniskajiem atzinumiem atbilstoši metodiskie materiāli katras projekta dalībvalsts valodā, ne tikai drukātā un video formātā, bet arī izmantojot modernās tehnoloģijas, tajā skaitā interaktīvas aplikācijas.

Bez Latvijas projektā piedalās arī Slovēnija, Malta, Igaunija un Horvātija.

Kopumā 79,72% jeb 18 550 eiro no kopējās līguma summas 23 269 apmērā piešķir Eiropas Komisija (EK). Tomēr, ņemot vērā, ka lielākie projekta izdevumi 13 499 eiro apmērā tiek plānoti šajā gadā, bet šogad no ārvalstu finanšu palīdzības plānots saņemt tikai 3710 eiro, kā arī pieteikuma gatavošanas laikā nebija pieejama detalizēta informācija par EK finansējuma piešķiršanas termiņiem un VSMC līdzfinansējumu plānoja nodrošināt no saviem budžeta līdzekļiem, projekta īstenošanai nepieciešams saņemt priekšfinansējumu bilances maksājumam 7420 eiro apjomā, norāda VM.

Līdzekļus projekta realizācijai valdība piešķīra no budžeta programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai". Minētos 7420 eiro VSMC valsts budžetā atmaksās 2017.gadā.

LETA

PME: | | | | | | | | | | | | | | | |