SINDROMS

vairāku simptomu vienlaicīga rašanās dažādu slimību gadījumā. Noteikti sindromi veido slimības klīnisko ainu. Nereti sindromu nosauc tā ārsta vai zinātnieka vārdā, kurš to pirmais (vai sīki) aprakstījis, piem., Korsakova sindroms.

PME: