Rīgas slimnīcā "BIKUR HOLIM" noticis pasākums par godu akadēmiķim Anatolijam Bļugeram

Pateicībā par akadēmiķa milzīgu ieguldījumu zinātnē, par Rīgas slimnīcas "Bikur Holim" otro atdzimšanu, ar cieņu pret izcilas personas un zinātnieka piemiņu 2016. gada 1. jūlijā Rīgas slimnīcas "Bikur Holim" dirertora zālē notika A. Bļugera atceres pasākums, kur sapulcējās zinātnieki, līdzgaitnieki, kolēģi, draugi un tuvākie cilvēki, mediju pārstāvji. Ar saviem stāstiem par akadēmiķi padalījās "BIKUR HOLIM" valdes priekšsēdētaja Rašele Šaca, Latvijas Ārstu biedrības prezidents Pēteris Apinis, A. Bļugera dēls Valentīns Bļugers, "BIKUR HOLIM" Terapijas nodaļas vadītājs Semjons Gubermans, interniste Tatjana Rjazanova un citi. Viesiem bija iespēja arī apmeklēt A. Bļugera memoriālo kabinetu.
 
Ir pagājuši 9 gadi, kopš mūsu vidū nav Anatolija Bļugera – Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķa, habilitētā medicīnas doktora, profesora, desmitiem gadus Veselības ministrijas Zinātniski medicīniskās padomes vadītāja, Rīgas medicīnas institūta ilggadējā zinātnes  prorektora, Rīgas medicīnas institūta infekcijas slimību katedras vadītāja,  Latvijas hepatoloģijas centra vadītāja, akciju sabiedrības "EZRA-SK Rīgas slimnīca Bikur Holim" prezidenta. Īsi sakot – spožākās Personības, īsta Ārsta, izcila Zinātnieka.

 
Vesela laikmeta pārmaiņu liecinieks pasaulē un cilvēku dzīvē – lielu atklājumu laiks, sociālisms, Otrais pasaules karš, fašisma briesmas, ideoloģija, politiskās un saimnieciskās dzīves pārbūve, izmaiņas, Atmoda Latvijā, kapitālisms. Cilvēki, ar kuriem liktenis saveda A. Bļugeru, – skolotāji, kolēģi, līdzgaitnieki, studenti, radi, draugi un paziņās, pacienti –, to vidū bija daudzas izcilas personības. Pēc akadēmiķa vārdiem, pateicoties tieši šiem cilvēkiem un šiem notikumiem, viņam izdevies sevi realizēt dzīvē, profesijā, zinātnē.
 
Visu savu laiku A. Bļugers veltīja zinātniski pētnieciskajam darbam, hepatoloģijas un infekcijas slimību problēmu risināšanai. 1961. gadā A.Bļugers organizēja Infekcijas slimību klīniskās bioķīmijas problēmu laboratoriju, kas īsā laikā kļuva par galveno pētniecības iestādi. A. Bļugera vadībā šī laboratorija ieguva plašu popularitāti un atzinību bijušajā Padomju Savienībā un ārzemēs.         
 
A. Bļugera zinātniskās kreativitātes raksturīgā iezīme – kompleksa,  integrēta pieeja, lai atrisinātu arvien augošās sabiedrības veselības problēmas.

60. gadu sākumā A. Bļugers izvirzīja ideju par aknu patoloģisko procesu kompleksu strukturāli funkcionālu izpēti, un šī ideja izrādījās visai noderīga daudzu teorētiskās un lietišķās hepatoloģijas jautājumu risināšanai. Pamatojoties uz šo ideju, viņš izstrādāja doktora disertāciju, kuru aizstāvēja 1964. gadā.
 
A. Bļugera un viņa skolnieku zinātnisko darbu raksturīga iezīme bija to rezultātu praktiska izmantošana. Viņa pētījumos fundamentālu jautājumu risināšana vienmēr apvienojās ar jaunu un efektīvu diagnostikas, ārstniecības un profilakses metožu izstrādi, kuras uzlabo infekcijas, parazitāro un aknu slimību ārstēšanu.
   
Nozīmīgu vietu A. Bļugera jaunradē ieņēma zinātnes, galvenokārt hepatoloģijas, popularizēšana. Viņa daudzo zinātniski populāro darbu vidū īpaši jāatzīmē grāmata "Aknu noslēpumi un paradoksi" (1988), kuru publicēja latviešu un krievu valodā.
 
Praktizējošiem ārstiem tika adresēti desmitiem metodisko norādījumu, kuru autori un sastādītāji bija A. Bļugers un viņa līdzstrādnieki. Tematikas diapazons bija ļoti plašs – sākot no vīrushepatītiem līdz akūtām zarnu infekcijām. Kā pētnieks  A. Bļugers pievērsa lielu uzmanību arī sociālās higiēnas un veselības veicināšanas jautājumiem. A. Bļugeram piemita unikāla spēja skaidri, viegli un saprotami  stāstīt par vislielākajām problēmām medicīnā.
 
Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas profesors A. Bļugers aktīvi strādāja pie medicīnas iestāžu, kas darbojās Latvijas Republikā līdz 1940. gadam, Rīgas slimnīcu "BIKUR HOLIM" un "Linas Hacedek" atjaunošanas. Pateicoties viņa pūlēm, abas biedrības atguva tām piederējušos īpašumu, un jau 1992. gada 1. septembrī slimnīca "BIKUR HOLIM" svinēja savu otro dzimšanas dienu.
 
Kopš tā laika Anatolijs Bļugers aktīvi piedalījās atjaunotās slimnīcas izveidē un pilnveidošanā. Paralēli organizatoriskajai darbībai akadēmiķis konsultēja pacientus, regulāri rīkoja seminārus, lasīja lekcijas republikas ārstiem, piedalījās konferencēs un kongresos. 


Visi šodien strādājošie Rīgas slimnīcā "BIKUR HOLIM" lepojās ar savu izcilo skolotāju, kolēģi, draugu un cenšas būt profesionāli un zinoši savā jomā, atceroties, ka to visaugstāk vērtēja līdzgaitniekos akadēmiķis A. Bļugers. 
 
Akademiķa A. Bļugera piemiņai pirms 5 gadiem tika izdota atmiņu grāmata "Personība. Atmiņas par akadēmiķi Anatoliju Bļugeru. Личность. Воспоминания об академике А. Ф. Блюгере". Tajā pašā gadā par godu zinātnieka 85. gadadienai tika uzstādītas divas piemiņas plāksnes – Latvijas Infektoloģijas centrā un Rīgas slimnīcā "BIKUR HOLIM". Tāpat slimnīcā līdz pat šai dienai ir "Akadēmiķa A. Bļugera memoriālais kabinets".

"EZRA-SK Rīgas slimnīca Bikur Holim", AS
Maskavas 122/128, Rīga, LV-1003
Tālrunis 67144529
E-pasts: bikur@latnet.lv


Publicitātes foto