PATOLOĢIJA

medicīnas nozare, kas pētī dzīvības norises slimā organismā. Izšķir vispārīgo patoloģiju , kas pētī patoloģijas procesu likumsakarības, un speciālo patoloģiju, kas pētī konkrētu slimību izraisītās pārmaiņas. Svarīgākās patoloģijas nozares ir patoloģiskā anatomija un patoloģiskā fizioloģija. Patoloģiskā anatomija pētī pārmaiņas orgānu uzbūvē slimā organismā. Patoloģiskā fizioloģija noskaidro novirzes orgānu un sistēmu darbībā, to izcelsmi un attīstības mehānismus.