ETIOLOĢIJA

mācība par slimību cēloņiem un nosacījumiem. Slimības cēlonis nosaka tās specifiskumu (piem., difterijas nūjiņa nosaka šai slimībai raksturīgo klīnisko ainu). No slimības nosacījumiem atkarīgas slimības cēloņa darbības iespējas (piem., imūnam cilvēkam pēc inficēšanās slimības klīniskās formas nerodas).

PME: