EMBRIOLOĢIJA

zinātne, kas pētī organismu pirmsdīgļa (dzimumšūnu veidošanos), dīgļa un juvenālo attīstību. Vispārīgā embrioloģija pētī vispārīgos attīstības principus. Aprakstošā embrioloģija pētī atsevišķas embrija daļas. Salīdzinošā embrioloģija salīdzina dažādu dzīvnieku embrijus. Eksperimentālā embrioloģija embrija pētīšanā izmanto eksperimentālas metodes. Patoloģiskā embrioloģija pētī embrioģenēzes patoloģijas novirzes. Embrioloģija cieši saistīta ar citām bioloģijas un medicīnas nozarēm.

PME: