DIENNAKTS REŽĪMS

viens no galvenajiem faktoriem, kas nosaka bērna fizisko attīstību, nostiprina veselību, ieaudzina organizētību, gribasspēku un apzinīgumu. Racionālā diennakts režīmā pareizi jāmijas dažādām nodarbībām un atpūtai. To ilgumam jāatbilst bērna vecumam un veselības stāvoklim, turklāt jāievēro arī bērna individuālās īpatnības. Ja bērns katru dienu iet gulēt un ceļas noteiktā laikā, tam pakāpeniski izveidojas nosacījuma refleksi, tāpēc tas vakaros ātri iemieg, rītos viegli pamostas un ir možs un vesels.

Ēšana noteiktā laikā veicina gremošanas sulu atdalīšanos un labāku barības sagremošanu un izmantošanu (skatīt bērna uzturs). Nepieciešamas arī regulāras pastaigas un sporta spēles svaigā gaisā. Pie pareiza diennakts režīma bērns jāradina no pirmajām mūža dienām (skatīt zīdainis).

1-3 gadu vecumā diennakts režīms mainās, jo, bērnam augot, miega ilgums pakāpeniski samazinās. Sākot ar 1 1/2 gadu vecumu, bērns dienā guļ vienu reizi, apmēram 3 stundas, pavisam diennaktī apmēram 14 stundas (skatīt tab.).

4-6 gadu vecumā dienas miegs bērnam samazinās līdz 1 1/2-2 stundām, diennaktī bērns guļ apmēram 12 stundas. Mainās nodarbību saturs, jo paplašinās bērna interešu loks. Pakāpeniski bērns tiek gatavots skolai.

Skolas vecumā (7- 18 gadi) galvenais nodarbību veids bērnam un pusaudzim ir mācības, kas prasa diezgan lielu garīgo un fizisko piepūli (skatīt skolēna dienas režīms). Diennakts režīms jāievēro arī skolas brīvlaikā, tikai mācības jāaizstāj ar bērna vecumam atbilstošu fizisku darbu. Pēc iespējas vairāk jāuzturas svaigā gaisā. Brīvajā laikā jānodarbojas ar sportu. Vasaras brīvlaikā sevišķi ieteicami tūrisma pārgājieni.