DEZINFEKTORS

medicīnas darbinieks, kas izdara dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju. Dezinfektorus sagatavo speciālos kursos. Dezinfektors strādā sanitārā ārsta un dezinfekcijas instruktora vadībā un realizē viņu norādījumus.

PME: