DEONTOLOĢIJA

mācība par medicīnas personāla rīcības principiem, attieksmi pret slimniekiem un medicīnas darbinieku savstarpējām attiecībām; ārsta ētikas daļa. Padomju ārsta svarīgākais pienākums ir visas savas zināšanas veltīt slimību profilaksei un ārstēšanai, atvieglot slima cilvēka ciešanas. Medicīnas deontoloģija ietver arī problēmas, kas saistītas ar ārsta noslēpuma saglabāšanu, medicīnas personāla atbildību par pacienta dzīvību un veselību u.tml. Padomju medicīnas personāla tiesības un pienākumus nosaka PSRS un savienoto republiku likumi par veselības aizsardzību. Starptautisko medicīnas deontoloģija kodeksu apstiprinājusi Starptautiskā ārstu biedrība (1949. gadā Ženēvā).

PME: