DALTONISMS

daļējs krāsu aklums, kad cilvēks neatšķir sarkano krāsu; viens no krāsu redzes traucējumiem. 1794. g. to pirmoreiz aprakstījis angļu fiziķis un ķīmiķis Dž. Daltons, kam bija šis redzes defekts. Agrāk par daltonismu sauca visus krāsu akluma veidus.

PME: