BIOFIZIKA

zinātne, kas pētī fizikālās un fizikāli ķīmiskās norises dzīvajās struktūrās. Par patstāvīgu zinātni izveidojusies 20. gs. sākumā, atdaloties no vispārīgās bioloģijas, fizioloģijas un bioķīmijas. Galvenie mūsdienu biofizikas novirzieni ir šādi: molekulārā biofizika - pētī olbaltumvielu, nukleīnskābju u.c. organisku vielu molekulu fizikālās īpašības, molekulāro procesu kinētiku un bioloģisko norišu termodinamiku; šūnas biofizika - pētī dažādu šūnas komponentu fizikāli ķīmiskās īpašības un funkcionālās aktivitātes mehānismus; maņu orgānu biofizika - pētī enerģētisko pārvērtību likumsakarības receptoros; sarežģītu sistēmu biofizika - pētī regulācijas un pašregulācijas mehānismus daudzšūnu organismā.

PME: