BARBITURĀTI

barbitūrskābes atvasinājumi, ko lieto galvenokārt par miega un narkozes līdzekļiem. Ilgdarbīgos barbiturātus (barbitālu, fenobarbitālu) izmanto galvenokārt nomierināšanai. Kā miega līdzekļi tie mazāk noderīgi, jo kumulējas (uzkrājas organismā). Fenobarbitāls darbojas arī pret krampjiem. Par miega līdzekļiem lieto galvenokārt vidēja darbības ilguma barbiturātus - barbamilu, etaminālnātriju. Īslaicīgas darbības barbiturātus - heksenālu un tiopentālnātriju - izmanto narkozei ķirurģijā.