BALNEOLOĢIJA

mācība par ārstniecisko minerālūdeņu veidošanos un atrašanās vietām, to fizikāli ķīmiskajām īpašībām un izmantojamību dažādu slimību ārstēšanā (balneoterapija) un profilaksē; viena no kurortoloģijas sastāvdaļām.

PME: