ĀRSTA NOSLĒPUMS

ārsta pienākums neizpaust ziņas par slimnieka veselības stāvokli bez viņa piekrišanas, īpaši tad, ja slimība saistīta ar intīmo un ģimenes dzīvi (ginekoloģiskas slimības, psihiskie traucējumi, daži attīstības traucējumi). Pienākums saglabāt ārsta noslēpumu neattiecas uz gadījumiem, kad tas ir pretrunā ar iedzīvotāju veselības aizsardzības interesēm. Ārstam jāsniedz ziņas veselības aizsardzības orgāniem par konstatētajām infekciju u.c. slimībām, kuras pakļautas obligātai reģistrācijai, jāpanāk, lai slimnieki ārstētos visos gadījumos, kad ar likumu noteikta piespiedu ārstēšana, jāsniedz arī ziņas par slimnieku tiesas un izmeklēšanas orgāniem pēc to pieprasījuma.

PME: