AMĪMIJA

sejas mīmiskās izteiksmes izzudums vai samazināšanās. Kairinājumi, emocijas neierosina vai nepietiekami ierosina mīmikas maiņu, seja izskatās pēc maskas, skatiens ir nekustīgs, acis mirkšķinās reti. Amīmija rodas, ja bojāti galvas smadzeņu zemgarozas kodoli un pusložu garoza.

PME: emocijas | seja