"LNS Rehabilitācijas centrs", SIA

"LNS Rehabilitācijas centrs", SIA

Kontakti

  1. 67471512
  2. 67815284
  3. rc@lns.lv

Juridiskie dati

  1. 50103515621
  2. LV50103515621
  3. Rīga, Elvīras iela 19, LV-1083
  4. 2016
  5. 1

Apraksts

SIA "LNS Rehabilitācijas centrs" nodrošina sociālo rehabilitāciju, latviešu zīmju valodas apmācību, psiholoģiskās adaptācijas treniņus, palīdzību un atbalstu dzirdes invalīdiem – nedzirdīgajiem. Rehabilitācijas centrā apvienojušies tulki, surdotulki, kuri nedzirdīgajiem sniedz tulkošanas pakalpojumus, zīmju valodas attīstības nodaļa, kura izsniedz zīmju valodas apguves materiālus, rīko zīmju valodas kursus un rīko projektus, sociālās rehabilitācijas nodaļa – organizē brīvā laika aktivitātes nedzirdīgajiem, organizē un atbalsta pašpalīdzības grupas, kā arī sniedz atbalstu problēmu risināšanā. 
Vairāk

Atslēgvārdi

Latvijas nedzirdīgo savienības rehabilitācijas centrs, nedzirdīgo
rehabilitācijas centrs, rehabilitācijas centrs, dzirdes invalīdu
rehabilitācija, nedzirdīgo rehabilitācija, žestu valoda, zīmju
valoda, tulkošanas pakalpojumi, tulkošana nedzirdīgajiem, zīmju
valodas tulki, zīmju valodas tulks, surdotulks, surdotulki, tulkojumi,
tulkošana, tulko, tulki, sinhronā tulkošana, sinhronā tulkošana
nedzirdīgajiem, secīgā tulkošana, secīgā tulkošana nedzirdīgajiem,
rakstveida tulkošana nedzirdīgajiem, tulka palīdzība, surdotulka
palīdzība, zīmju valodas attīstība, zīmju valodas apgūšana,
neverbālā komunikācija, zīmju valodas vārdnīcas, zīmju valodas
DVD, videovārdnīca, zīmju valodas apguves materiāli, neverbālās
komunikācijas apgūšana, zīmju valodas kursi, valodu kursi, alfabēts
video, vārdnīca video, video pasakas, sociālā rehabilitācija,
bērniem ar dzirdes traucējumiem, dzirdes invalīdiem, sociālā rehabilitācija
dzirdes invalīdiem, dzīves kvalitātes uzlabošana, palīdzība dzirdes
invalīdiem, brīvā laika aktivitātes nedzirdīgajiem, brīvā laika
aktivitātes dzirdes invalīdiem, pulciņi nedzirdīgajiem, lekcijas
dzirdes invalīdiem, lekcijas nedzirdīgajiem, dzirdes invalīdu domu
grupa, informācija par tehnisko palīglīdzekļu saņemšanu, dzirdes
traucējumi, dzirdes traucējumi bērniem, nedzirdīgo valoda, nedzirdīgo
biedrība, nedzirdīgo savienība, nedzirdīgo centrs, nedzirdīgo
alfabēts, nedzirdīgo zīmju valoda, nedzirdīgo centrs elvīras ielā,
dzirdes invalīdi, dzirdes invaliditāte, dzirdes invalīds, nedzirdīgo
rehabilitācijas centrs Latvijā, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi,
sociālā rehabilitācija Latvijā, sociālās integrācijas veicināšana,
pašizteiksmes iemaņu apguve, saskarsmes iemaņu apguve, psiholoģiskās
adaptācijas treniņi, adaptācijas treniņi nedzirdīgajiem, sociālo
darbinieku atbalsts, rehabilitētāji, valsts budžeta apmaksātie
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, valsts apmaksātie pakalpojumi,
deju un kustību darbnīca, teātra un kustību darbnīca, foto darbnīca,
video darbnīca, IT darbnīca, mūzikas darbnīca, muzicēšanas darbnīca,
vizuāli plastiskās mākslas darbnīca, sociālo prasmju attīstīšana,
sociālo prasmju attīstīšanas darbnīca.
Vairāk

Saistītie resursi

Mājas lapa internetā