Tīmekļa lapa

Atrašanās vieta kartē

 

Foto

"LNS Rehabilitācijas centrs", SIA

Kontaktinformācija

Elvīras 19 k.3, Rīga, LV-1083

Tālrunis 67471512
Fakss 67815284
E-pasts rc@lns.lv
Facebook lnsrehcentrs

Apraksts

SIA "LNS Rehabilitācijas centrs" nodrošina sociālo rehabilitāciju, latviešu zīmju valodas apmācību, psiholoģiskās adaptācijas treniņus, palīdzību un atbalstu dzirdes invalīdiem – nedzirdīgajiem. Rehabilitācijas centrā apvienojušies tulki, surdotulki, kuri nedzirdīgajiem sniedz tulkošanas pakalpojumus, zīmju valodas attīstības nodaļa, kura izsniedz zīmju valodas apguves materiālus, rīko zīmju valodas kursus un rīko projektus, sociālās rehabilitācijas nodaļa – organizē brīvā laika aktivitātes nedzirdīgajiem, organizē un atbalsta pašpalīdzības grupas, kā arī sniedz atbalstu problēmu risināšanā.

Atslēgas vārdi

 • Latvijas nedzirdīgo savienības rehabilitācijas centrs, nedzirdīgo
 • rehabilitācijas centrs, rehabilitācijas centrs, dzirdes invalīdu
 • rehabilitācija, nedzirdīgo rehabilitācija, žestu valoda, zīmju
 • valoda, tulkošanas pakalpojumi, tulkošana nedzirdīgajiem, zīmju
 • valodas tulki, zīmju valodas tulks, surdotulks, surdotulki, tulkojumi,
 • tulkošana, tulko, tulki, sinhronā tulkošana, sinhronā tulkošana
 • nedzirdīgajiem, secīgā tulkošana, secīgā tulkošana nedzirdīgajiem,
 • rakstveida tulkošana nedzirdīgajiem, tulka palīdzība, surdotulka
 • palīdzība, zīmju valodas attīstība, zīmju valodas apgūšana,
 • neverbālā komunikācija, zīmju valodas vārdnīcas, zīmju valodas
 • DVD, videovārdnīca, zīmju valodas apguves materiāli, neverbālās
 • komunikācijas apgūšana, zīmju valodas kursi, valodu kursi, alfabēts
 • video, vārdnīca video, video pasakas, sociālā rehabilitācija,
 • bērniem ar dzirdes traucējumiem, dzirdes invalīdiem, sociālā rehabilitācija
 • dzirdes invalīdiem, dzīves kvalitātes uzlabošana, palīdzība dzirdes
 • invalīdiem, brīvā laika aktivitātes nedzirdīgajiem, brīvā laika
 • aktivitātes dzirdes invalīdiem, pulciņi nedzirdīgajiem, lekcijas
 • dzirdes invalīdiem, lekcijas nedzirdīgajiem, dzirdes invalīdu domu
 • grupa, informācija par tehnisko palīglīdzekļu saņemšanu, dzirdes
 • traucējumi, dzirdes traucējumi bērniem, nedzirdīgo valoda, nedzirdīgo
 • biedrība, nedzirdīgo savienība, nedzirdīgo centrs, nedzirdīgo
 • alfabēts, nedzirdīgo zīmju valoda, nedzirdīgo centrs elvīras ielā,
 • dzirdes invalīdi, dzirdes invaliditāte, dzirdes invalīds, nedzirdīgo
 • rehabilitācijas centrs Latvijā, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi,
 • sociālā rehabilitācija Latvijā, sociālās integrācijas veicināšana,
 • pašizteiksmes iemaņu apguve, saskarsmes iemaņu apguve, psiholoģiskās
 • adaptācijas treniņi, adaptācijas treniņi nedzirdīgajiem, sociālo
 • darbinieku atbalsts, rehabilitētāji, valsts budžeta apmaksātie
 • sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, valsts apmaksātie pakalpojumi,
 • deju un kustību darbnīca, teātra un kustību darbnīca, foto darbnīca,
 • video darbnīca, IT darbnīca, mūzikas darbnīca, muzicēšanas darbnīca,
 • vizuāli plastiskās mākslas darbnīca, sociālo prasmju attīstīšana,
 • sociālo prasmju attīstīšanas darbnīca.

Dokumenti

Nozares

Juridiskie dati

Reģistrācijas numurs50103515621