"LNS Rehabilitācijas centrs", SIA

"LNS Rehabilitācijas centrs", SIA

Kontakti

  1. 67471512
  2. 67815284
  3. rc@lns.lv

Juridiskie dati

  1. 50103515621
  2. LV50103515621
  3. Rīga, Elvīras iela 19, LV-1083
  4. 2016
  5. 1

Apraksts

SIA "LNS Rehabilitācijas centrs" nodrošina sociālo rehabilitāciju, latviešu zīmju valodas apmācību, psiholoģiskās adaptācijas treniņus, palīdzību un atbalstu dzirdes invalīdiem – nedzirdīgajiem. Rehabilitācijas centrā apvienojušies tulki, surdotulki, kuri nedzirdīgajiem sniedz tulkošanas pakalpojumus, zīmju valodas attīstības nodaļa, kura izsniedz zīmju valodas apguves materiālus, rīko zīmju valodas kursus un rīko projektus, sociālās rehabilitācijas nodaļa – organizē brīvā laika aktivitātes nedzirdīgajiem, organizē un atbalsta pašpalīdzības grupas, kā arī sniedz atbalstu problēmu risināšanā. 
Vairāk

Atslēgvārdi

Latvijas nedzirdīgo savienības rehabilitācijas centrs, nedzirdīgo
rehabilitācijas centrs, rehabilitācijas centrs, dzirdes invalīdu rehabilitācija,
nedzirdīgo rehabilitācija, žestu valoda, zīmju valoda, tulkošanas pakalpojumi,
tulkošana nedzirdīgajiem, zīmju valodas tulki, zīmju valodas tulks,
surdotulks, surdotulki, tulkojumi, tulkošana, tulko, tulki, sinhronā tulkošana,
sinhronā tulkošana nedzirdīgajiem, secīgā tulkošana, secīgā
tulkošana nedzirdīgajiem, rakstveida tulkošana nedzirdīgajiem,
tulka palīdzība, surdotulka palīdzība, zīmju valodas attīstība,
zīmju valodas apgūšana, neverbālā komunikācija, zīmju valodas vārdnīcas,
zīmju valodas DVD, videovārdnīca, zīmju valodas apguves materiāli,
neverbālās komunikācijas apgūšana, zīmju valodas kursi, valodu kursi,
alfabēts video, vārdnīca video, video pasakas, sociālā rehabilitācija,
bērniem ar dzirdes traucējumiem, dzirdes invalīdiem, sociālā
rehabilitācija dzirdes invalīdiem, dzīves kvalitātes uzlabošana,
palīdzība dzirdes invalīdiem, brīvā laika aktivitātes nedzirdīgajiem,
brīvā laika aktivitātes dzirdes invalīdiem, pulciņi nedzirdīgajiem,
lekcijas dzirdes invalīdiem, lekcijas nedzirdīgajiem, dzirdes invalīdu domu grupa,
informācija par tehnisko palīglīdzekļu saņemšanu, dzirdes traucējumi,
dzirdes traucējumi bērniem, nedzirdīgo valoda, nedzirdīgo biedrība,
nedzirdīgo savienība, nedzirdīgo centrs, nedzirdīgo alfabēts,
nedzirdīgo zīmju valoda, nedzirdīgo centrs elvīras ielā, dzirdes invalīdi,
dzirdes invaliditāte, dzirdes invalīds, nedzirdīgo rehabilitācijas centrs Latvijā,
sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, sociālā rehabilitācija Latvijā,
sociālās integrācijas veicināšana, pašizteiksmes iemaņu apguve,
saskarsmes iemaņu apguve, psiholoģiskās adaptācijas treniņi,
adaptācijas treniņi nedzirdīgajiem, sociālo darbinieku atbalsts,
rehabilitētāji, valsts budžeta apmaksātie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi,
valsts apmaksātie pakalpojumi, deju un kustību darbnīca, teātra
un kustību darbnīca, foto darbnīca, video darbnīca, IT darbnīca,
mūzikas darbnīca, muzicēšanas darbnīca, vizuāli plastiskās mākslas darbnīca,
sociālo prasmju attīstīšana, sociālo prasmju attīstīšanas darbnīca.
Vairāk

Mājas lapa internetā