"Kohreina bibliotēka" - tagad arī Latvijā

"Kohreina bibliotēka" - tagad arī Latvijā

No 2008. gada Latvijā ir pieejams informācijas resurss - The Cochrane Library (Kohreina bibliotēka), kas ir uz pierādījumiem balstīta medicīnas datu bāzu kolekcija.
Primārās veselības aprūpes aktualitātes martā un aprīlī

Primārās veselības aprūpes aktualitātes martā un aprīlī

Mainīgais pavasara laiks atnes jaunus notikumus arī primārajā veselības aprūpē. Tie ir jāizvērtē un jāizsecina, ko no mēs tiem varam sagaidīt.
Nodokļu aukstā duša

Nodokļu aukstā duša

Aizvadītais gads medicīnas darbiniekiem noslēdzās ar relatīvi patīkamu ziņu. Relatīvi tādēļ, ka mediķi tomēr nesagaidīja cerēto. Programmas "Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2006.- 2015. gadam" ietvaros tika palielinātas algas un ģimenes ārstu praksēm piešķirts finansējums arī reģistratora darba samaksai 160 Ls apmērā.
LATVIJAS LAUKU ĢIMENES ĀRSTU ASOCIĀCIJA

LATVIJAS LAUKU ĢIMENES ĀRSTU ASOCIĀCIJA

Par darba grupas ziņojumu par programmas "Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2006.- 2015. gadam" uzdevuma Noteikt pamatspecialitātes un papildspecialitātes māsa profesijas īstenošanā.

Prasme izmantot medicīniskās datu bāzes – lielisks atbalsts ārstu ikdienas darbā

Ārsti, kas apguvuši medicīnas informācijas meklēšanas prasmes, saņems dokumentālu apliecinājumu 8 kredītpunktu apmērā, saskaņā ar Nolikumu par ārstu speciālistu sertifikāciju Latvijā. Šāds lēmums tika pieņemts Latvijas Ārstu biedrības Valdes sēdē.

EIROPAS TŪRISTI RISKĒ INFICĒTIES AR A UN B HEPATĪTU

23. maijā Helsinkos, Ziemeļeiropas Ceļotāju medicīnas konferencē (North European Conference for Travel Medicine - NECTM) tika prezentēti lielas, vis-Eiropas mēroga ceļotāju veselības aptaujas rezultāti, saskaņā ar kuriem liela daļa to ceļotāju, kuri pagājušajā gadā apmeklēja A un B hepatīta augsta/vidēja riska rajonus Austrum- un Dienvideiropā, kā arī Vidusjūras ne-Eiropas valstīs, nezināja par inficēšanās risku un tādējādi nebija pasargāti.1
Par pieredzi Baltkrievijā

Par pieredzi Baltkrievijā

Latvijas ģimenes ārsti 7. decembra konferencē nolēma, ja netiks izmainīti līguma nosacījumi un palielināts finansējums, neparakstīt līgumus ar VOAVA par valsts apmaksātajiem primārās veselības aprūpes pakalpojumiem. Pēc Latvijas ģimenes ārstu asociācijas valdes tikšanās ar Veselības ministriju tika panākta vienošanās par līguma punktu izmaiņām, par finansējuma piešķiršanu ģimenes ārsta prakses reģistratoram minimālās algas apmērā uz 1800 reģistrētiem pacientiem, kā arī panākta vienošanās par abu ģimenes ārstu asociāciju valžu tikšanos ar Veselības ministriju, lai turpinātu sarunas par nākošā gada finansējuma palielināšanu ģimenes ārstu praksēm un pacientu iemaksas apmēru palielināšanu.

Nedēļas tēma

Aktuālie piedāvājumi

Video

Produktu testi