Medicine.lv sadaļa ārstiem un speciālistiem
Informāciju un reklāmu par recepšu zālēm atļauts skatīt tikai veselības aprūpes darbiniekiem
Vai esat speciālists veselības aprūpes jomā?

  

Medicīniskās pusdienās aicina Hospitālis

Jūlija mēnesī durvis apmeklētājiem Stabu ielā 14 vēra jauns Rīgas restorāns - Hospitālis. Atvērēji - Veselības centra 4 valdes priekšsēdētājs Māris Rēvalds, NMS grupas valdes priekšsēdētājs Jānis Palkovs un Ilmas aptieku tīkla vadītājs Ilmārs Pajuste - to nodēvējuši par ārstu krogu, bet, protams, ka te sastopami gan pacienti, gan nosacīti veselie Rīgas iedzīvotāji un viesi.

Ārstiem

"Kohreina bibliotēka" - tagad arī Latvijā

No 2008. gada Latvijā ir pieejams informācijas resurss - The Cochrane Library (Kohreina bibliotēka), kas ir uz pierādījumiem balstīta medicīnas datu bāzu kolekcija.

Ārstiem

LATVIJAS MEDICĪNAS BIBLIOTĒKA – KARDIOLOĢIJAS SPECIĀLISTIEM.

Pēdējo gadu laikā bibliotēkas krājums ir papildināts ar vairākiem desmitiem izdevumu kardioloģijas nozarē. Laikā, kad liels informācijas apjoms lavīnveidīgi veļas pār cilvēku galvām, Latvijas Medicīnas bibliotēka vēlas būt veselības aprūpes speciālistu atbalsts un pavadonis informācijas džungļos. Bibliotēkas krājumā ir daudz elektronisko resursu, kas satur uzziņu grāmatas, simtiem žurnālu nosaukumu, ārstēšanas vadlīnijas, videomateriālus, sistemātiskos apskatus, mācību materiālus un informāciju pacientiem.

Ārstiem

Primārās veselības aprūpes aktualitātes martā un aprīlī

Mainīgais pavasara laiks atnes jaunus notikumus arī primārajā veselības aprūpē. Tie ir jāizvērtē un jāizsecina, ko no mēs tiem varam sagaidīt.

Ārstiem

Nodokļu aukstā duša

Aizvadītais gads medicīnas darbiniekiem noslēdzās ar relatīvi patīkamu ziņu. Relatīvi tādēļ, ka mediķi tomēr nesagaidīja cerēto. Programmas "Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2006.- 2015. gadam" ietvaros tika palielinātas algas un ģimenes ārstu praksēm piešķirts finansējums arī reģistratora darba samaksai 160 Ls apmērā.

Ārstiem

LATVIJAS LAUKU ĢIMENES ĀRSTU ASOCIĀCIJA

Par darba grupas ziņojumu par programmas "Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2006.- 2015. gadam" uzdevuma Noteikt pamatspecialitātes un papildspecialitātes māsa profesijas īstenošanā.

Ārstiem

Primārās veselības aprūpes aktualitātes

Aizvadītā gada nogalē ģimenes ārstiem izdevās panākt zināmus uzlabojumus ikdienas darbā. Tika noslēgts līgums ar VOAVA uz 1 gadu, kurš paredz arī darba samaksu reģistratoram 160 Ls apmērā uz 1800 reģistrētiem pacientiem.

Ārstiem

Reģistrēta pirmā pirmspandēmijas vakcīna aizsardzībai pret pandēmisko gripu

Reģistrēta pirmā pirmspandēmijas vakcīna aizsardzībai pret pandēmisko gripu GSK Prepandrix™ ir pirmā ES reģistrētā pirmspandēmijas H5N1 vakcīna. Eiropas Komisija maija vidū ir reģistrējusi GSK pirmspandēmijas H5N1 vakcīnu ar adjuvantu Prepandrix™ visās 27 ES dalībvalstīs. GSK ir pirmais farmācijas uzņēmums, kura pirmspandēmijas vakcīna ir saņēmusi Eiropas licenci, kas Eiropas valstu valdībām sniedz iespēju aizsargāt savus iedzīvotājus jau profilaktiski vai arī sākoties oficiāli izsludinātai gripas pandēmijai.

Ārstiem

Prasme izmantot medicīniskās datu bāzes – lielisks atbalsts ārstu ikdienas darbā

Ārsti, kas apguvuši medicīnas informācijas meklēšanas prasmes, saņems dokumentālu apliecinājumu 8 kredītpunktu apmērā, saskaņā ar Nolikumu par ārstu speciālistu sertifikāciju Latvijā. Šāds lēmums tika pieņemts Latvijas Ārstu biedrības Valdes sēdē.

Ārstiem

EIROPAS TŪRISTI RISKĒ INFICĒTIES AR A UN B HEPATĪTU

23. maijā Helsinkos, Ziemeļeiropas Ceļotāju medicīnas konferencē (North European Conference for Travel Medicine - NECTM) tika prezentēti lielas, vis-Eiropas mēroga ceļotāju veselības aptaujas rezultāti, saskaņā ar kuriem liela daļa to ceļotāju, kuri pagājušajā gadā apmeklēja A un B hepatīta augsta/vidēja riska rajonus Austrum- un Dienvideiropā, kā arī Vidusjūras ne-Eiropas valstīs, nezināja par inficēšanās risku un tādējādi nebija pasargāti.1

Ārstiem

Par pieredzi Baltkrievijā

Latvijas ģimenes ārsti 7. decembra konferencē nolēma, ja netiks izmainīti līguma nosacījumi un palielināts finansējums, neparakstīt līgumus ar VOAVA par valsts apmaksātajiem primārās veselības aprūpes pakalpojumiem. Pēc Latvijas ģimenes ārstu asociācijas valdes tikšanās ar Veselības ministriju tika panākta vienošanās par līguma punktu izmaiņām, par finansējuma piešķiršanu ģimenes ārsta prakses reģistratoram minimālās algas apmērā uz 1800 reģistrētiem pacientiem, kā arī panākta vienošanās par abu ģimenes ārstu asociāciju valžu tikšanos ar Veselības ministriju, lai turpinātu sarunas par nākošā gada finansējuma palielināšanu ģimenes ārstu praksēm un pacientu iemaksas apmēru palielināšanu.

Ārstiem